Врегулювання договірних відносин з постачання електричної енергії

Порядок дій Замовника

при врегулюванні договірних  відносин з постачання електричної енергії

  ВАТ «Запоріжжяобленерго» у разі приєднання нових або реконструйованих електроустановок

  

 1. Оформлює Акт (акти) розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності із ВАТ «Запоріжжяобленерго» (основним споживачем) та  субспоживачами (за наявності), для чого: 
 • у разі, якщо об’єкт Замовника приєднується безпосередньо до мереж ВАТ «Запоріжжяобленерго» звертається до СП ВАТ «Запоріжжяобленерго» за проектом акта розмежування,  отримує  підготовлені екземпляри акту, підписує та завіряє їх печаткою.
 • у разі, якщо електропостачання об’єкту Замовника здійснюється мережами основного споживача та (або) якщо технологічними електричними мережами об’єкту Замовника здійснюється електропостачання субспоживача(ів) складає самостійно акт (акти) розмежування із основним споживачем та (або) субспоживачем(ами),  надає його (їх) для підписання основному споживачу та (або) субспоживачам.
 1. Направляє в СП ВАТ «Запоріжжяобленерго» заяву про укладання договору про постачання електричної енергії з переліком документів згідно Додатка №1.

Завантажити Заяву про укладання договору про постачання електричної енергії (Додаток №1) 

 1. Оформлює Положення про взаємовідносини оперативних працівників споживача з працівниками СП ВАТ «Запоріжжяобленерго» (далі Положення — тільки для споживачів, електроустановки яких безпосередньо підключені до електричних мереж СП ВАТ «Запоріжжяобленерго»). Для чого звертається в СП ВАТ «Запоріжжяобленерго» за проектом Положення, отримує підготовлені екземпляри цього документу, підписує та завіряє їх печаткою.
 2. Складає перелік осіб, які мають право вести оперативні переговори з електропостачальною (електропередавальною) організацією та узгоджує його із ЗДІОП (Запорізька державна інспекція охорони праці).
 3. Виконує та оформлює випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок (ПТЕЕС, розд.VII, 13).
 4. Оформлює приймально-сдавальний акт між будівельно-монтажною, налагоджувальною організацією та Замовником.
 5. У разі нестандартного приєднання приводить засоби розрахункового обліку електричної енергії (у тому числі АСКОЕ, ЛУЗОД) у відповідність до вимог нормативно-технічних документів для чого:
  • Виконує всі вимоги проектного рішення щодо улаштування розрахункового обліку електроенергії.
  • У разі необхідності встановлення на об’єкті відповідно  АСКОЕ/ЛУЗОД, укладає «Договір про приведення електроустановки споживача до вимог п.3.35 ПКЕЕ (встановлення АСКОЕ (ЛУЗОД))», в якому встановлюється термін введення АСКОЕ/ЛУЗОД в дослідну та промислову експлуатацію. Для отримання проекту договору звертається до дирекції з енергозбуту ВАТ «Запоріжжяобленерго» з відповідним листом-запитом щодо надання договору.
  • У разі встановлення багатофункціональних лічильників електричної енергії направляє в Дирекцію з енергозбуту ВАТ «Запоріжжяобленерго» заяву згідно Додатка №2 щодо проведення параметризації лічильників та введення паролю,  надає лічильники в  службу засобів обліку Дирекції з енергозбуту ВАТ «Запоріжжяобленерго» для виконання зазначених робіт.

Завантажити Заяву щодо проведення параметризації лічильника (Додаток №2)

 • Направляє заяву згідно Додатка №3 в СП ВАТ «Запоріжжяобленерго» щодо проведення вхідного контролю розрахункових приладів обліку електричної енергії та надає лічильники та трансформатори струму (напругою до 10 кВ включно, за наявності таких в схемі обліку) в СП ВАТ «Запоріжжяобленерго» для виконання заходів з перевірки їх метрологічних характеристик.

Завантажити Заяву щодо проведення вхідного контролю (Додаток №3)

 • Здійснює заходи щодо встановлення розрахункових засобів обліку після вхідного контролю та параметризації (у разі встановлення багатофункціональних електролічильників).
 • Здійснює заходи із впровадження АСКОЕ (ЛУЗОД), за наявності.
 1. Направляє заяву згідно Додатка №4 або №4а в СП ВАТ «Запоріжжяобленерго»  для розгляду технічної документації, технічного огляду електроустановки об’єкту, прийняття розрахункового обліку електричної енергії та складання наступних документів :
  • Акту технічного огляду електроустановки;
  • Акту прийняття засобів розрахункового обліку електричної енергії (АСКОЕ, ЛУЗОД);
  • Акту пломбування засобів розрахункового обліку електричної енергії
  • Акту екологічної, аварійної та технологічної броні (за необхідності).

Завантажити Додаток №4

Завантажити Додаток №4а

 1. Надає доступ представнику ВАТ «Запоріжжяобленерго» для проведення технічного огляду електроустановки та прийняття розрахункового обліку електричної енергії.
 1. Укладає договір (додаткову угоду про включення об’єкту до договору ) про постачання електричної енергії із ВАТ «Запоріжжяобленерго». Проект договору про постачання електричної енергії (додаткова угода про включення об’єкта до договору ) готується в СП ВАТ «Запоріжжяобленерго».
 2. У разі, якщо електропостачання об’єкта Замовника здійснюється від мереж основного споживача, додатково виконуються наступні заходи:
  • укладається договір про технічне забезпечення електропостачання між Замовником та основним споживачем;
  • копія укладеного договору про технічне забезпечення електропостачання надається Замовником об’єкту для погодження в СП ВАТ «Запоріжжяобленерго»;
  • укладений договір про технічне забезпечення електропостачання погоджується ВАТ «Запоріжжяобленерго»;
  • укладається додаткова угода до договору про спільне використання технологічних електричних мереж між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та основним споживачем (проект додаткової угоди готується в Дирекції з енергозбуту ВАТ «Запоріжжяобленерго»);
  • укладається додаткова угода до договору про постачання електричної енергії між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та основним споживачем.
 3. У разі, якщо від об’єкта Замовника здійснюється електропостачання субспоживача (субспоживачів), додатково виконуються наступні заходи:
  • укладається договір (договори) про технічне забезпечення електропостачання між новим власником об’єкту та субспоживачем (субспоживачами);
  • копія (копії) укладеного договору про технічне забезпечення електропостачання надається Замовником для погодження в СП ВАТ «Запоріжжяобленерго»;
  • укладений договір (договори) про технічне забезпечення електропостачання погоджується (погоджуються) ВАТ «Запоріжжяобленерго»;
  • укладається договір про спільне використання технологічних електричних мереж між Замовником та ВАТ «Запоріжжяобленерго» (проект договору про спільне використання технологічних електричних мереж готується в Дирекції з енергозбуту ВАТ «Запоріжжяобленерго»)/

Примітка: зразки заяв відповідно до п. 2, 7.3, 7.4, 8 (Додатки №1, 2, 3, 4, 4а) також можуть бути отримані Замовником в СП ВАТ «Запоріжжяобленерго» за місцем розташування об’єкту, що приєднується до електричної мережі.

 

Особливості приєднання електроустановок будівельних струмоприймачів

за схемою постійного електропостачання об’єкта

 

У разі якщо електричні мережі зовнішнього електропостачання готові, а об’єкт в стадії будівництва, дозволяється підключення будівельних струмоприймачів об’єкта до створених електромереж для постійного електропостачання об’єкта.

Укладення договору про постачання електричної енергії для потреб будівельних струмоприймачів об’єкта можливе за наступних умов:

 • Величина потужності та категорія з надійності електропостачання будівельних струмоприймачів не перевищують відповідні величини у технічних умовах на постійне електропостачання об’єкта.
 • Договір про приєднання та технічні умови на постійне електропостачання об’єкта реалізовані в повному обсязі.

Для підключення будівельних струмоприймачів об’єкта до створеної мережі Замовнику додатково до Порядку дій Замовника необхідно виконати наступні заходи:

 • Отримати в СП ВАТ «Запоріжжяобленерго» вимоги до розрахункового обліку будівельних струмоприймачів:

Служба засобів обліку (СЗО):

 • при максимальній потужності споживання більше 30 кВт для замовників та споживачів усіх структурних підрозділів, окрім ЗМЕМ, БМРЕМ та ММРЕМ;
 • при максимальній потужності споживання більше 50 кВт для замовників та споживачів ЗМЕМ, БМРЕМ та ММРЕМ;
 • незалежно від потужності та класу напруги всіх багатотарифних приладів обліку для юридичних та фізичних осіб, окрім фізичних осіб (населення) ЗМЕМ;
 • всіх засобів обліку, встановлених на стороні 6-10 кВ і вище, для замовників та споживачів усіх структурних підрозділів.

ЗМЕМ, БМРЕМ та ММРЕМ:

 • при максимальній потужності споживання до 50 кВт включно на приєднаннях 0,4 кВ та нижче.

ЗМЕМ:

 • багатотарифних приладів обліку для фізичних осіб (населення), на приєднаннях 0,4 кВ та нижче.

РЕМ

 • при максимальній потужності споживання до 30 кВт включно на приєднаннях 0,4 кВ та нижче.
  • Розробити за власний кошт проект внутрішнього електропостачання будівельних струмоприймачів з урахуванням, що мережі постійного електропостачання вже існують, та погодити зі структурним підрозділом ВАТ «Запоріжжяобленерго» та дирекцією з перспективного розвитку та інвестицій (69041, вул. Кияшка, 7, м. Запоріжжя).
  • Оплатити ВАТ «Запоріжжяобленерго» вартість погодження проекту внутрішнього електропостачання будівельних струмоприймачів.
  • Надати до енергозбуту СП ВАТ «Запоріжжяобленерго» копії зареєстрованх у встановленому порядку повідомлення або декларації про початок виконання будівельних робіт.