Центральний депозитарій, депозитарна установа

 

Інформація про Центральний депозитарій

 

Найменування

ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8

Номер ліцензії на цей вид діяльності

Згiдно з Законом України «Про депозитарну систему України» Центральний депозитарій  надає послуги без лiцензiї

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-04

Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарний облік та обслуговування обігу цінних паперів, розміщених в Україні та за її межами, та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України»


Інформація про депозитарну установу, що здійснює облік прав на цінні папери, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунках в цінних паперах власників

 

Найменування

ТОВ «Об’єднана реєстрацiйна компанiя»

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

08292, Київська область,

м. Буча, бул.Б.Хмельницького , буд.6, офіс 253

Номер ліцензії на цей вид діяльності

286565

Дата видачі ліцензії

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 228-91-65, (050) 425-00-78

Факс

(044) 228-91-65

Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність  депозитарної установи