Депозитарій, зберігач

 

Інформація про депозитарій

 

Найменування

ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, м. Київ,

вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії на цей вид діяльності

581322

Дата видачі ліцензії

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-10-78

Факс

(044) 279-10-78

Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

 

 

Інформація про зберігача

 

Найменування

ТОВ «Об’єднана реєстрацiйна компанiя»

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

83050, Донецька область,

м. Донецьк, Ворошиловський район,

вул. Унiверситетська, б. 52

Номер ліцензії на цей вид діяльності

507121

Дата видачі ліцензії

17.12.2009

Міжміський код та телефон

(062) 337-03-41

Факс

(062) 337-03-41

Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів