Зміна власника об’єкта

 

Порядок дій споживачів електроенергії – юридичних осіб

при зміні власника об’єкта енергопостачання

 

Дії попереднього власника об’єкту

Крок 1.

Направити до СП ПАТ «Запоріжжяобленерго» заяву про припинення користування електричною енергієхю на об’єкті електропостачання у зв’язку з втратою права власності на об’єкт (користування об’єктом) та викликати представника СП для складення відомостей про закриття розрахункового обліку електричної енергії;

 

Крок 2.

Припинити користування електричною енергією (відключити електроустановки на об’єкті від електричної мережі), надати доступ до них представнику СП ПАТ «Запоріжжяобленерго» для опломбування у відключеному стані;

 

Крок 3.

Здійснити остаточний розрахунок за спожиту електроенергію із ПАТ «Запоріжжяобленерго»;

 

Крок 4.

Направити до СП ПАТ «Запоріжжяобленерго» заяву про розірвання (внесення змін щодо виключення об’єкта із) договору про постачання електричної енергії та за необхідності (за наявності субспоживачаів) про розірвання (внесення змін щодо виключення об’єкта із) договору про спільне використання технологічних електричних мереж;

 

Крок 5.

Укласти додаткову угоду до договору про постачання електричної енергії про розірвання (внесення змін щодо виключення об’єкта із) договору про постачання електричної енергії із ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Проект додаткової угоди про розірвання (виключення об’єкта із) договору готується в СП ПАТ «Запоріжжяобленерго»;

 

Крок 6.

Укласти додаткову угоду до договору про спільне використання технологічних електричних мереж про розірвання (внесення змін щодо виключення об’єкта із) договору про спільне використання технологічних електричних мереж із ПАТ «Запоріжжяобленерго» (за необхідності).

Проект додаткової угоди про виключення об’єкта із договору готується в Дирекції з енергозбуту ПАТ «Запоріжжяобленерго»;

 

Крок 7.

Розірвати укладені із основним споживачем та (або) субспоживачами договори про технічне забезпечення електропостачання.

 

Дії нового власника об’єкта

Крок 1.

Направити заяву щодо укладення договору про постачання електричної енергії із переліком документів для підготовки проекту договору відповідно до зразка Додатка №1.

 

Додаток 1. Заява на укладання договору при зміні власника об’єкта (завантажити)

 

Крок 2.

Оформити Акт (акти) розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності із ПАТ «Запоріжжяобленерго» основним споживачем) та субспоживачами (за наявності). Під оформленням розуміється:

 • підписання та завірення печаткою підготовленого ПАТ «Запоріжжяобленерго» проекту акта розмежування у разі, якщо електричні мережі об’єкта преєднані безпосередньо до мереж ПАТ «Запоріжжяобленерго»;
 • складення та підписання акту розмежування із основним споживачем та (або) субспожичем(ами) у разі, якщо електропостачання об’єкта власника здійснюєтьс мережами основного споживача та (або) якщо технологічними електричними мережами об’єкта власника здійснюється електропостачання субспоживача(ів).

 

Крок 3.

Оформити Положення про взаємовідносини оперетавних працівників споживача з працівниками СП ПАТ «Запоріжжяобленерго» (тільки для споживачів, електроустановки яких безпосередньо підключені до електричних мереж СП ПАТ «Запоріжжяобленерго»).

Проект Положення готується ПАТ «Запоріжжяобленерго» та надається Споживачу для підпису в СП ПАТ «Запоріжжяобленерго».

 

Крок 4.

Привести засоби розрахункового обліку електричної енергії (у тому числі АСКОЕ, ЛУЗОД) у відповідність до вимог нормативно-технічних документів, для чого:

4.1. Направити до СП ПАТ «Запоріжжяобленерго» заяву щодо узгодження організації розрахункового обліку електричної енергії відповідно до зразка Додатка №2;

 

Додаток 2. Заява щодо узгодження розрахункового обліку при зміні власника об’єкта (завантажити)

 

4.2. Отримати від СП ПАТ «Запоріжжяобленерго» погодження організації розрахункового обліку електричної енергії відповідно до проектного рішення попереднього власника (користувача) об’єкта або наданого теперішнім власником;

4.3. За необхідності виконати всі вимоги проектного рішення щодо улаштування розрахункового обліку електроенергії;

4.4. Виконати держповірку (за необхідності) засобів обліку електроенергії або виконати інші обгрунтовані вимоги ПАТ «Запоріжжяобленерго» щодо приведення розрахункового обліку електричної енергії у відповідність до вимог нормативно-технічних документів;

4.5. У разі встановлення багатофункціональних лічильників електричної енергії направити до Дирекції з енергозбуту ПАТ «Запоріжжяобленерго» заяву щодо проведення параметризації лічильників та введення паролю. ля виконання зазначених робіт надати лічильники до служби засобів обліку Дирекції з енергозбуту ПАТ «Запоріжжяобленерго»;

4.6. Направити до СП ПАТ «Запоріжжяобленерго» заяву щодо проведення вхідного контролю розрахункових приладів обліку електричної енергії та надати лічильники та трансформатори струму (напругою до 10кВ включно, за наявності таких в схемі обліку) до СП ПАТ «Запоріжжяобленерго» для виконання заходів з перевірки їх метрологічних характеристик;

4.7. Здійснити заходи для встановлення розрахункових приладів в точці обліку після вхідного контролю та параметризації (у разі встановлення багатофункціональних електролічильників).

 

Крок 5.

Направити до СП ПАТ «Запоріжжяобленерго» заяву із повним комплектом технічної документації відповідно до Додатка №5 про виклик представника СП ПАТ «Запоріжжяобленерго» для технічного огляду електроустановки об’єкта, прийняття розрахункового обліку електричної енергії.

 

Додаток 5. Заява щодо технічного огляду при зміні власника об’єкта (завантажити)

 

Крок 6.

Укласти договір-замовлення на послуги технічного огляду електроустановки та опломбування розрахункового обліку електричної енергії.

Проект договору-замовлення готується в СП ПАТ «Запоріжжяобленерго».

 

Крок 7.

Здійснити оплату визначеної договором-замовленням вартості послуг технічного огляду електроустановки та опломбування розрахункового обліку електричної енергії.

 

Крок 8.

Спільно із представником СП ПАТ «Запоріжжяобленерго» скласти та підписати зі свого боку наступні документи:

 • Акт технічного огляду електроустановки;
 • Акт прийняття засобів розрахункового обліку електричної енергії;
 • Акт опломбування засобів розрахункового обліку електричної енергії;
 • Акт екологічної, аварійної та технологічної броні (за необхідності);
 • Інше (за необхідності).

 

Крок 9.

Укласти договір (додаткову угоду про включення об’єкта до договору) про постачання електричної енергії із ПАТ «Запоріжжяобленерго». Проект договору про постачання електричної енергії (додаткової угоди про включення об’єкта до договору) готується в СП ПАТ «Запоріжжяобленерго».

 

У разі, якщо електропостачання об’єкта нового власника здійснюється від мереж основного споживача, додатково виконуються наступні заходи:

 1. Укладається договір про технічне забезпечення електропостачання між новим власником об’єкта та основним споживачем.
 2. Копія укладеного договору про технічне забезпечення електропостачання погоджується ПАТ «Запоріжжяобленерго», про що направляється відповідний лист споживачу;
 3. Укладений договір про технічне забезпечення електропостачання погоджується ПАТ «Запоріжжяобленерго», про що направляється відповідний лист споживачу;
 4. Укладається додаткова угода до договору про спільне використання технологічних електричних мереж між ПАТ «Запоріжжяобленерго» та основним споживачем (проект додаткової угоди готується в Дирекції з енергозбуту ПАТ «Запоріжжяобленерго» та направляється на адресу основного споживача);
 5. Укладається додаткова угода до договору про постачання електричної енергії між ПАТ «Запоріжжяобленерго» та основним споживачем (проект додаткової угоди готується в Дирекції з енергозбуту ПАТ «Запоріжжяобленерго» та направляється на адресу основного споживача).

 

У разі, якщо від об’єкта нового власника здійснюється електропостачання субспоживача (субспоживачів), додатково виконуються наступні заходи:

 1. Укладається договір (договори) про технічне забезпечення електропостачання між новим власником об’єкта та субспоживачем (субспоживачами;
 2. Копія (копії) укладеного договору про технічне забезпечення електропостачання надається новим власником об’єкта для погодження в СП ПАТ «Запоріжжяобленерго»;
 3. Укладений договір (договори) про технічне забезпечення електропостачання погоджується (погоджуються) ПАТ «Запоріжжяобленерго», про що направляється відповідний лист споживачу;
 4. Укладається договір про спільне використання технологічних електричних мереж між новим власником об’єкта та ПАТ «Запоріжжяобленерго» (проект договору про спільне використання технологічних електричних мереж готується в Дирекції з енергозбуту ПАТ «Запоріжжяобленерго».

 

Спрощена узагальнена блок-схема укладання договору про постачання електричної енергії при зміні власника об’єкта