Необхідні документи

 

Необхідні документи для початку процедури приєднання

 

Згідно п.1.3. Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені постановою НКРЕ України від 17.01.2013р. за № 32 послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою.

 

Для отримання проекту договору про приєднання замовник звертається до електропередавальної організації за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності та пред’являє паспортний документ.

 

Заява про приєднання (завантажити)

 

До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються:

 1. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.
 2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.
 3. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби)
 4. Технічні умови або лист – згода власника мережа (за потреби).
 5. Для існуючих електроустановок (у разі збільшення потужності) — договір про постачання (користування) електричною енергією власника мереж (перша та остання сторінка договору, додатки дозволеної потужності,категорії з надійності та акт про розмежування балансової належності) (за потреби).
 6. Перелік струмоприймачів, які планується приєднати до електричних мереж.

 

Увага! При подачі документів при собі обов’язково мати

оригінал паспорту та ідентифікаційного коду

 

Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – суб’єктів підприємницької діяльності необхідно додати:

 • Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та ФОП);
 • Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для ФОП);
 • Копії установчих документів (статут, положення тощо).
 • Копію наказу про призначення керівника.
 • Копію свідоцтва платника ПДВ (за потреби).
 • Копію свідоцтва платника податку на прибуток (за потреби).
 • Довідку про банківські реквізити та статус платника податку.
 • Довіреність на особу, яка буде передавати/отримувати документи, представляти інтереси основного замовника та/або підписувати договір про приєднання (за потреби) на фірмовому бланку суб’єкта господарювання (СПД) .

 

Копії документів, які надаються, повинні бути належним чином завірені підписом та печаткою (за наявності) Замовника

 

З метою уникнення непорозумінь щодо правильності вибору величини потужності струмоприймачів та необхідної категорії надійності електропостачання рекомендуємо до заяви про приєднання електроустановки також долучати опитувальний лист, завірений печаткою проектної організації.

 

 

Порядок приєднання (перейти)

 

Завантаженість ТП (перейти)

 

Ставки плати (перейти)

 

Врегулювання договірних відносин з постачання електроенергії (перейти)