Необхідні документи

 

Необхідні документи для початку процедури приєднання

 

Згідно п.1.3. Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ України від 17.01.2013р. за № 32 зі змінами та доповненнями (Постанова НКРЕКП від 30.03.2017 №441 «Про затвердження Змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж») послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою.

 

Для отримання проекту договору про приєднання замовник звертається до електропередавальної організації за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності та пред’являє паспортний документ.

 

Заява про приєднання (завантажити)

 

До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються:

 1. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання.
 2. Викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання. .
 3. Копія будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії надійності електропостачання за кожним об’єктом замовника (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше.
 4. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування об’єктом або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.
 5. Технічні умови або лист – згода власника мережа (за потреби).
 6. Копія Договору про постачання електричної енергії власника мереж (перша та остання сторінка договору, додатки щодо дозволеної потужності, категорії з надійності, однолінійна схема, та акт про розмежування балансової належності) (за наявності).
 7. Реєстраційні документи власника мереж (за потреби).
 8. Перелік струмоприймачів, які планується приєднати до електричних мереж.
 9. Письмова згода всіх інших співвласників (користувачів), у разі коли об’єкт (земельна ділянка) замовника перебуває у власності (користуванні) декількох осіб.
 10. Реєстраційні документи:
  • Для фізичних осіб:
   • Копії 1, 2, 3, 11 сторінок паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.
   • Нотаріальна засвідчена довіреність на особу, яка буде передавати/отримувати документи, представляти інтереси основного замовника та/або підписувати договір про приєднання (за потреби).
  • Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – суб’єктів підприємницької діяльності:
   • Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та ФОП).
   • Копія Свідоцтва про Державну реєстрацію ФОП.
   • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для ФОП).
   • Копії установчих документів (статут, положення тощо).
   • Копія наказу про призначення керівника.
   • Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (за потреби).
   • Копія свідоцтва платника податку на прибуток (за потреби).
   • Довідку про банківські реквізити та статус платника податку.
   • Довіреність на особу, яка буде передавати/отримувати документи, представляти інтереси основного замовника та/або підписувати договір про приєднання (за потреби).

 

Копії документів, які надаються, повинні бути належним чином завірені підписом та печаткою (за наявності) Замовника

Увага! При подачі документів при собі обов’язково мати

оригінал паспорту та ідентифікаційного коду

 

З метою уникнення непорозумінь щодо правильності вибору величини потужності струмоприймачів та необхідної категорії надійності електропостачання рекомендуємо до заяви про приєднання електроустановки також долучати опитувальний лист, завірений печаткою проектної організації.

 

 

Порядок приєднання (перейти)

 

Завантаженість ТП (перейти)

 

Ставки плати (перейти)

 

Врегулювання договірних відносин з постачання електроенергії (перейти)