Оплата для юридичних осіб

 

Облік електроенергії

 

Облік електроенергії, спожитої Споживачем та (або) субспоживачами, приєднаними до електричних мереж Споживача, здійснюється згідно з вимогами ПУЕ та ПКЕЕ. У разі порушення Споживачем вимог нормативно-технічних документів щодо встановлення та експлуатації засобів обліку, їх покази не використовуються при розрахунках за спожиту електроенергію, а обсяги спожитої електроенергії ПАТ «Запоріжжяобленерго» визначає розрахунково згідно з вимогами Додатка №4 «Порядок розрахунків за активну електричну енергію» та ПКЕЕ.

 

Додаток 4 — Порядок розрахунків за активну електричну енергію (передоплата)

Додаток 4 — Порядок розрахунків за активну електричну енергію (1 платіж)

Додаток 4 — Порядок розрахунків за активну електричну енергію (2 платежі)

Додаток 4 — Порядок розрахунків за активну електричну енергію (бюджетні установи, ЖКГ)

 

Порядок зняття показів розрахункових приладів обліку та відомості про точки розрахункового обліку Споживача та субспоживачів наведені в Додатку №5 „Графік зняття показів розрахункових засобів обліку електричної енергії” і в Додатку №6.1 „Перелік точок розрахункового обліку реактивної електричної енергії”.

 

Додаток 5 — Графік зняття показів розрахункових засобів обліку електричної енергії

Додаток 6.1. — Перелік точок розрахункового обліку реактивної електричної енергії

 

У разі встановлення розрахункових засобів обліку не на межі балансової належності електричних мереж Постачальника (електропередавальної організації) та Споживача обсяг спожитої електроенергії визначається шляхом збільшення (зменшення) обсягів електричної енергії, визначених відповідно до показів розрахункових засобів обліку, на величину обсягу розрахункових втрат електроенергії у ділянці електричної мережі (з урахуванням трансформаторів) від межі балансової належності до місця встановлення розрахункових засобів обліку.

У разі відсутності у Споживача паспортних даних силових трансформаторів визначення втрат електричної енергії в трансформаторах здійснюється виходячи із даних вимірів величин DPхх, DPк.з, Iхх, Uк.з. Споживач забезпечує виконання атестованою (акредитованою) лабораторією фактичних вимірів DPхх, DPк.з, Iхх, Uк.з.  Виміри виконуються періодично, не рідше одного разу на п’ять років. 

За умови використання для електропостачання Споживача мереж основного споживача та у разі встановлення точки продажу на межі балансової належності основного споживача та Постачальника, обсяг спожитої Споживачем електричної енергії збільшується на величину втрат в мережах основного споживача, пропорційну частці споживання Споживача.

За умови використання мереж Споживача для електропостачання субспоживача, для якого точка продажу електричної енергії встановлена на межі балансової належності суміжних електроустановок, які належать за ознакою права власності основному споживачу та субспоживачу для визначення обсягу електричної енергії, спожитої основним споживачем, обсяг втрат електричної енергії, пов’язаних із спільним використанням технологічних електричних мереж основного споживача, віднімається від різниці між обсягом електричної енергії, що надійшла в електричні мережі основного споживача, та обсягом електричної енергії, відданої в електричні мережі субспоживача.

 

 

Розрахунки за електроенергію

 

Розрахунки за електроенергію та інші платежі за розрахунковий період здійснюються за діючими тарифами та у відповідності до діючого законодавства.

Споживач має право на зміну виду тарифу для розрахунку за спожиту електричну енергію не частіше ніж один раз на рік або у разі зміни значення тарифних коефіцієнтів для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу. Про зміну виду тарифу Споживач має до початку розрахункового періоду письмово попередити Постачальника  електричної енергії.

У разі переходу на розрахунки за електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу та наявності у Споживача субспоживачів, у яких засоби диференційного обліку не встановлені, перехід Споживача на розрахунки за електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, відбувається тільки після складання між Споживачем та субспоживачами актів розподілу електричної енергії. Акти складаються на основі добових графіків споживання електричної енергії в установлений характерний режимний день літнього і зимового періоду і мають бути погоджені Постачальником електричної енергії.

Розрахунки за активну електроенергію здійснюються згідно додатка № 4 „Порядок розрахунків за активну електричну енергію” з урахуванням умов додатка №7 „Порядок визначення вартості мінімального обсягу електричної енергії в точці обліку”.

 

Додаток 4 — Порядок розрахунків за активну електричну енергію (передоплата)

Додаток 4 — Порядок розрахунків за активну електричну енергію (1 платіж)

Додаток 4 — Порядок розрахунків за активну електричну енергію (2 платежі)

Додаток 4 — Порядок розрахунків за активну електричну енергію (бюджетні установи, ЖКГ)

 

Додаток 7 — Порядок визначення вартості мінімального обсягу електричної енергії в точці обліку

 

Розрахунки за послуги з компенсації перетікання реактивної електроенергії обумовлюються Додатком № 6 „Порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії”.

 

Додаток 6 — Порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії

 

Розрахунки втрат виконуються на підставі галузевих нормативно-технічних документів та оформлюються Додатком №8 «Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача”.

 

Додаток 8 — Розрахунок втрат електричної енергії в мережах Споживача

 

Якщо середньомісячне споживання електроенергії Споживачем за будь-якою точкою обліку протягом 2 послідовних місяців нижче визначеного пунктом 3.4 ПКЕЕ, Постачальник електричної енергії або Споживач протягом 10 днів наступного розрахункового місяця звертається до власника відповідних засобів обліку щодо приведення стану обліку відповідно до вимог нормативно-технічних документів.

 

На підставі показів засобів обліку електричної енергії та умов Договору

оформлюються та надаються такі документи:

  • «Акт про спожиту протягом розрахункового періоду активну електричну енергію» (Додаток №5.1)

Додаток 5.1 Акт про спожиту протягом розрахункового періоду активну електричну енергію

  • «Акт звірки обсягу споживання електроенергії, відпущеної Постачальником електричної енергії за тарифами, диференційованими за періодами часу» (Додаток № 5.5 – у випадку розрахунку за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу)

Додаток 5.5 — Акт звірки обсягу споживання електричної енергії, відпущеної за диференційованим тарифом

  • «Акт прийому-передачі електричної енергії» (Додаток №5.2 – надається у разі наявності у Споживача субспоживачів);

Додаток 5.2 — Акт прийому-передачі електричної енергії

  • «Акт про обсяги перетікання реактивної енергії із мереж Постачальника в мережі Споживача протягом розрахункового періоду» (Додаток № 6.3)

Додаток 6.3 Акт про обсяги перетікання електричної енергії в мережу Споживача із мережі Постачальника

  • «Акт про обсяги перетікання реактивної енергії із мереж Споживача в мережі Постачальника електричної енергії протягом розрахункового періоду» (Додаток № 6.4)

Додаток 6.4 Акт про обсяги перетікання реактивної енергії із мереж Споживача в мережі Постачальника

 

 

Заміна, ремонт, перепрограмування засобів обліку

 

Заміна, ремонт, перепрограмування засобів обліку електричної енергії здійснюються за рахунок власника цих засобів обліку.

За результатами технічної перевірки розрахункових засобів обліку Споживача (періодичної або у зв’язку з заміною приладів обліку, усуненням порушень в роботі розрахункового обліку, тощо) за участю уповноважених представників Постачальника  електричної енергії та Споживача оформлюється „Акт технічної перевірки електролічильників і вимірювальних трансформаторів” і „Акт про пломбування елементів розрахункового обліку електричної енергії”.

Параметризація багатофункціональних лічильників електричної енергії Споживача здійснюється у порядку, передбаченому ПКЕЕ, за обов’язковою участю представників Постачальника електричної енергії і оформлюється „Актом програмування (параметризації) багатофункціонального лічильника електричної енергії”.