ПАТ «Запоріжжяобленерго»

Публічне акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» було засноване відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 3 липня 1995 року № 115 шляхом виділення з Виробничого енергетичного об’єднання «Дніпроенерго» та створення Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Запоріжжяобленерго» відповідно до Указу Президента України від 4 квітня 1995 року № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України». Колишнє виробничо-енергетичне підприємство «Дніпроенерго», яке об’єднувало Запорізьку, Дніпропетровську та Кіровоградську області, було розділено на енергогенеруючу та три енергопостачальні компанії, в тому числі — «Запоріжжяобленерго».

Діяльність Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Запоріжжяобленерго» почалася з видання 30 липня 1995 року наказу № 1 «Про організацію діяльності Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Запоріжжяобленерго», до складу якої було включено: Запорізькі центральні електричні мережі; Запорізькі міські електричні мережі; Запорізькі східні електричні мережі; Мелітопольські електричні мережі; Комбінат комунальних послуг. Засновником ДАЕК «Запоріжжяобленерго» була держава, в особі Міністерства енергетики та електрифікації України.

31 жовтня 1996 року Фонд державного майна України прийняв рішення про приватизацію ДАЕК «Запоріжжяобленерго» (наказ ФДМУ № 24 – ДПК від 31  жовтня
 1996 року). 25.04.2000 року рішенням загальних зборів акціонерів Державну акціонерну енергопостачальну компанію «Запоріжжяобленерго» перейменовано у Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» з правонаступництвом усіх прав та обов’язків, яке є юридичною особою-суб’єктом підприємницької діяльності та відноситься до стратегічно важливих підприємств.

На загальних зборах акціонерів ВАТ «Запоріжжяобленерго» 30.04.2004
 року затверджено рiшення про лiквiдацiю структурних одиниць та структурних пiдроздiлiв Товариства, як вiдокремлених, з присвоєнням їм статусу невiдокремлених виробничих структурних пiдроздiлiв з пiдпорядкуванням їх до управлiння Товариства.

З 15.09.2004 року затверджено штатний розклад ВАТ «Запорiжжяобленерго» та введенi у дiю Положення про невiдокремленi виробничi структурнi пiдроздiли Товариства i дiяльнiсть Товариство розпочало у вiдповiдностi з затвердженою органiзацiйною структурою управлiння ВАТ «Запорiжжяобленерго».

01.02.2017 на підставі рішення Загальних зборів акціонерів назву товариства змінено на Публічне акціонерне товариство (ПАТ) «Запоріжжяобленерго».

Сьогодні ПАТ «Запоріжжяобленерго» надає послуги з транспортування та постачання електроенергії за регульованим тарифом споживачам Запорізької області – одного з найпотужніших індустріальних центрів України загальною площею 27 тисяч кв.км, на території якої проживають близько 2 мільйонів осіб.

За рік через електричні мережі Товариства проходять від дев’яти до десяти мільярдів кіловат-годин електроенергії, яку Товариство постачає 22 тисячам юридичних споживачів та 760 тисячам побутових споживачів. Майже три чверті від загального обсягу енергоспоживання області припадає на долю розташованих тут промислових гігантів, найбільшими серед яких є:

ВАТ «ЗМК «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», «Запорізькій державний титаномагнієвий комбінат», ПАТ «Запорізький абразивний комбінат», ВАТ «Український графіт», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Завод напівпровідників».

Загалом до структури промислових споживачів входять такі галузі, як металургійна, машинобудівна, харчова, переробна, хімічна та нафтохімічна.

До складу ПАТ „Запоріжжяобленерго” входять:

  • Запорізькі міські електричні мережі (ЗМЕМ);
  • Запорізькі високовольтні електричні мережі (ЗВЕМ);
  • Мелітопольські високовольтні електричні мережі (МВЕМ);
  • структурний підрозділ з експлуатації та ремонту будівель та споруд;
  • цех з ремонту обладнання;
  • 20 районів електричних мереж, розташованих за територіальним принципом в районних центрах області.

За обсягами відпуску електроенергії та питомою вагою промислових споживачів у структурі енергоспоживання «Запоріжжяобленерго» входить до четвірки найбільших енергопостачальних компаній України.

Організаційна структура ПАТ «Запоріжжяобленерго»