Послуга з приєднання

 

Згідно з Кодексом систем розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, ПАТ «Запоріжжяобленерго» як Оператор системи розподілу на території Запорізької області надає послугу з приєднання електроустановок споживачів до мереж.

 

Порядок приєднання до систем розподілу

(з розділу IV Кодексу систем розподілу)

 

4.1.2. ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог цього розділу.

Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою.

 

4.1.3. Приєднання електроустановок до електричних мереж не має призводити до порушення нормативних вимог щодо надійності електропостачання та якості електричної енергії для Користувачів (у тому числі вимоги щодо дотримання нульового перетоку реактивної потужності при приєднанні Користувачів потужністю вище 50 кВт).

 

4.1.4. Генеруючі одиниці класифікуються за чотирма категоріями відповідно до рівня напруги в точці приєднання та величини встановленої потужності, а саме:

1) тип А — точка приєднання з напругою нижче 110 кВ і потужністю до 1 МВт включно;

2) тип В — точка приєднання з напругою нижче 110 кВ і потужністю від 1 МВт до 20 МВт включно;

3) тип С — точка приєднання з напругою нижче 110 кВ і потужністю вище 20 МВт до 75 МВт включно;

4) тип D — точка приєднання з напругою 110 кВ або вище. Генеруюча одиниця також належить до типу D, якщо її точка приєднання має напругу нижче 110 кВ, а потужність становить вище 75 МВт.

 

4.1.5. Електроустановки Замовника, призначені для виробництва електричної енергії (генеруючі одиниці), мають відповідати вимогам, установленим Кодексом системи передачі для кожного типу генеруючої одиниці.

 

4.1.6. У разі якщо ТЕО вибору Замовника схеми приєднання споживача доведено доцільність приєднання до мереж ОСП напругою 220 кВ та вище, таке приєднання здійснюється відповідно до Кодексу системи передачі.

 

4.1.7. Забороняється приєднувати електроустановки Замовника до власних потреб підстанцій або електростанцій.

 

4.1.8. Забороняється приєднувати електроустановки Замовника до електричних мереж побутових споживачів.

Забороняється приєднувати до електричних мереж електроустановки Замовника, розміщені в охоронних зонах електричних мереж, з порушенням правил охорони електричних мереж.

 

4.1.9. Послуга з приєднання електроустановок Замовника до системи розподілу є платною послугою та надається ОСР відповідно до договору про приєднання.

 

4.1.10. Якщо в межах території, на якій розташовані електроустановки або передбачається будівництво нових електроустановок Замовника, здійснюють свою діяльність декілька ОСР, Замовник може обрати будь-якого ОСР для отримання послуги з приєднання.

 

4.1.11. Суб’єкт господарювання (у тому числі ОМСР) має право за зверненням Замовника погодити приєднання електроустановок Замовника до власних електричних мереж у таких випадках:

 • у рахунок зменшення договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб’єкта господарювання;
 • у межах договірної потужності цього суб’єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у відповідний період доби;
 • без зменшення договірної потужності цього суб’єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі підключення електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії генеруючою одиницею типу А, у межах договірної потужності цього суб’єкта.

Про своє рішення щодо погодження приєднання до власних електричних мереж суб’єкт господарювання листом повідомляє Замовника протягом 3 робочих днів з дня отримання звернення.

При виконанні такого приєднання мають виконуватися такі умови:

1) електроустановки Замовника, які приєднуються, не можуть погіршувати якість електропостачання існуючих Користувачів, приєднаних у цьому енерговузлі;

2) схема приєднання електроустановки до мереж не може виконувати функції транзитної установки для живлення інших Користувачів;

3) має бути забезпечений окремий комерційній облік електроенергії, відпущеної, виробленої, включаючи витрати на власні потреби, електроустановками Замовника (потужність власних потреб приєднується за рахунок дозволеної потужності основного споживача), відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії;

4) суб’єкт господарювання (основний споживач) і Замовник після реалізації проекту мають забезпечити виконання доведених завдань щодо примусового розвантаження, АЧР тощо;

5) електроустановки з виробництва електроенергії Замовника мають відповідати вимогам щодо генеруючих одиниць типу А (регулювання напруги, реактивної потужності, моніторинг показників);

6) суб’єкт господарювання (основний споживач) має погодити з ОСР проект, розроблений Замовником;

7) суб’єкт господарювання (основний споживач) разом із Замовником забезпечує виконання погоджених ОСР проектних рішень, а також має повідомити ОСР про завершення будівництва та підключення об’єкта Замовника.

 

4.1.12. Споживач має право без погодження з ОСР та укладення договору про приєднання в межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні струмоприймачі або струмоприймачі організації, яка виконує роботи або надає послуги цьому суб’єкту господарювання за договором на його території.

 

4.1.13. Приєднання електроустановок Замовника на території, що підлягає комплексній забудові (мікрорайон/квартал, вулиця), здійснюється відповідно до умов цього розділу після виконання ОСР, який здійснює на цій території ліцензовану діяльність, електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, згідно з планами забудови відповідної території.

 

4.1.14. Функції Замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, може виконувати суб’єкт, уповноважений згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності». Замовник електрифікації має надати ОСР затверджений органами місцевої влади проект комплексної забудови, який має містити, зокрема:

 • детальний план комплексної забудови території, що підлягає електрифікації;
 • межі та цільове використання земельних ділянок, у тому числі визначені коридори для інженерних мереж та місця розташування об’єктів енергетики;
 • прогнозну максимальну потужність та вимоги щодо надійності електропостачання кожного об’єкта, розташованого на території забудови;
 • черги будівництва об’єктів комплексної забудови та прогнозні терміни/строки введення в експлуатацію.

 

4.1.15. Електрифікація території, що підлягає комплексній забудові, може бути здійснена за рахунок складової тарифу на розподіл електричної енергії шляхом включення до інвестиційної програми ОСР в установленому порядку у разі забезпечення таких заходів:

1) прийняття органом місцевого самоврядування рішення про те, що відповідні земельні ділянки майбутніх Замовників розташовані на території, що підлягає комплексній забудові;

2) розроблення та затвердження органом місцевого самоврядування детального плану забудови території, що підлягає комплексній забудові;

3) прийняття органом місцевого самоврядування відповідних рішень про делегування ОСР функцій замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові;

4) розроблення на замовлення органу місцевого самоврядування проектної документації на виконання відповідних робіт з електрифікації території, що підлягає комплексній забудові (або використання раніше розробленої на замовлення органу місцевого самоврядування проектної документації).

Якщо хоча б один об’єкт, розташований на земельній ділянці, яка перебуває в межах території, що підлягає комплексній забудові, приєднаний до електричних мереж ОСР в установленому порядку після набрання чинності цим Кодексом, така територія вважається електрифікованою, а об’єкти всіх Замовників на інших земельних ділянках у межах цієї території мають бути приєднані ОСР відповідно до вимог цього розділу в залежності від типу приєднання.

 

4.1.16. Точки приєднання окремих об’єктів на території, що підлягає комплексній забудові, встановлюються на межах їх земельних ділянок, які є складовими частинами території, що підлягає комплексній забудові, та/або за згодою Замовника на електроустановках об’єктів Замовників, які розташовані на такій території.

 

4.1.17. У випадку здійснення ОСР електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, всі електричні мережі залишаються у власності ОСР, на території здійснення ліцензованої діяльності якого розташована територія комплексної забудови.

 

4.1.18. Точка приєднання електроустановок замовника має бути розташована на межі земельної ділянки Замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки. Точка приєднання електроустановок замовника зазначається в договорі про приєднання.

Точка приєднання активних елементів телекомунікаційних мереж, що не пов’язані із власністю або володінням земельною ділянкою, розташованих на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, визначається сторонами в межах цього елемента.

 

4.1.19. На підставі заяви Замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуаційного плану ОСР визначає точки забезпечення потужності виходячи зі структури електричних мереж та навантаження у зоні можливого приєднання.

Для визначення приєднання (стандартне/ нестандартне) за місце (точку) забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання.

При визначенні приєднання (стандартне/нестандартне) та/або ступеня потужності стандартного приєднання у випадку збільшення потужності існуючого споживача за величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок Замовника, включаючи дозволену потужність з урахуванням потужності субспоживачів.

Для визначення відстані, відповідно до якої здійснюється розрахунок плати за лінійну частину приєднання при нестандартному приєднанні, що здійснюється за процедурою «під ключ», вимірюється найкоротша відстань по прямій лінії від точки приєднання Замовника до найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах, що збігається зі ступенем напруги в точці приєднання (з урахуванням особливостей, указаних у пункті 4.1.20 цієї глави).

 

4.1.20. При проектуванні лінійної частини нестандартного приєднання Замовником ОСР має визначити найближчу точку в його існуючих мережах, від якої відповідно до норм проектування може бути забезпечена потреба Замовника в заявленій потужності.

Якщо за нормами проектування для забезпечення приєднання Замовника на заявленій ним напрузі 0,4 (10) (35) кВ необхідно побудувати також лінію 10 (35) (110) кВ та трансформаторну підстанцію, технічні умови для розробки проекту лінійної частини приєднання можуть містити вимогу щодо будівництва ліній наступного ступеня напруги. У цьому випадку вартість трансформаторної підстанції має бути визначеною окремо в проектно-кошторисній документації та не включається в оплату Замовником вартості лінійної частини приєднання.

 

4.1.21. ОСР забезпечує безоплатну видачу технічних умов на приєднання, які містять вимоги щодо:

 • проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки замовника), безпеки електропостачання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії (у випадку стандартного приєднання);
 • проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж електрозабезпечення електроустановок Замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), а також проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки замовника), безпеки електропостачання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії (у випадку нестандартного приєднання «під ключ»);
 • проектування та будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання, а також щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника), безпеки електропостачання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії (у випадку проектування Замовником лінійної частини при нестандартному приєднанні).

 

4.1.22. Для тимчасових (сезонних) об’єктів (пересувні розважальні заклади, тимчасові споруди для здійснення господарської діяльності, бурові, земснаряди тощо) точки приєднання визначаються у діючих (вже існуючих) електричних мережах (об’єктах) власника мереж (ОСР) та повинні збігатись з точками забезпечення потужності. Приєднання таких об’єктів здійснюється на визначений договором про приєднання строк відповідно до цього розділу без здійснення плати за приєднання. Строк обмежується 180 календарними днями або обґрунтованим на підставі відповідного проекту строком здійснення діяльності з розробки, видобутку корисних копалин тощо.

Підключення тимчасових (сезонних) об’єктів до електричної мережі здійснюється після оплати послуг за підключення, підготовку технічних умов на приєднання, погодження проектної документації.

Тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності приєднуються з урахуванням умов, визначених договором про приєднання, та вимог цього розділу. Якщо паспортом прив’язки передбачено розміщення такої споруди протягом 180 календарних днів і більше, приєднання такої тимчасової споруди ОСР здійснює на загальних засадах. Строк приєднання таких тимчасових споруд не може перевищувати строк, визначений паспортом прив’язки такої споруди.

 

4.1.23. Приєднання до електричних мереж ОСР будівельних струмоприймачів Замовника або підрядної організації, які планується використати для будівництва, виконується відповідно до вимог цього розділу. Точка приєднання будівельних струмоприймачів має бути розташована в діючих (вже існуючих) електричних мережах (об’єктах) ОСР та збігатись із точкою забезпечення потужності, замовленої до приєднання будівельних струмоприймачів.

Строк дії договору про надання послуги з розподілу електричної енергії для живлення будівельних струмоприймачів Замовника не може перевищувати визначений проектом забудови строк будівництва об’єкта (черги).

Підключення будівельних струмоприймачів Замовника здійснюється після укладання договору про приєднання об’єкта забудови з визначенням строків та черговості його будівництва.

Технічні умови та технічне завдання на проектування є чинними до завершення будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електроустановок зовнішнього інженерного забезпечення та мереж внутрішнього електрозабезпечення та об’єкта Замовника відповідно до умов договору про приєднання.

За ініціативою Замовника об’єкта забудови будівельні струмоприймачі можуть бути заживлені від електроустановок інженерного (зовнішнього) електрозабезпечення об’єкта забудови після реалізації проекту зовнішнього електропостачання об’єкта забудови. У цьому випадку видаються одні технічні умови на приєднання об’єкта забудови та будівельних струмоприймачів. Приєднання прийнятого в експлуатацію об’єкта забудови здійснюється на загальних засадах.

 

4.1.24. У разі зміни власника (суб’єкта господарювання, що користується власністю на правах оренди) електроустановки або земельної ділянки в договорі на приєднання зі всіма додатками, включаючи технічні умови, в установленому чинним законодавством порядку вносяться зміни, лише ті, що стосуються заміни Замовника (сторони договору), за умови, що новий Замовник підтвердив незмінність технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електропостачання об’єкта забудови.

 

4.1.25. Для споживачів з індивідуальною забудовою житла за однією адресою у разі перерозподілу потужності між власниками (співвласниками) без зміни сумарної величини приєднаної потужності об’єкта архітектури, без зміни категорії електроустановок щодо надійності електропостачання послуга з приєднання та технічні умови не надаються. За необхідності здійснення монтажу (демонтажу) додаткових елементів електричної мережі відповідна реконструкція може здійснюватися ОСР згідно з окремим договором.

Новостворений споживач (Замовник зазначеного приєднання) забезпечує на загальних засадах улаштування вузла комерційного обліку електричної енергії відповідно до Кодексу комерційного обліку.

 

4.1.26. У разі розірвання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії ОСР здійснює технічні заходи щодо відключення та фактичного від’єднання електроустановок (об’єкта в цілому) від електричних мереж. Резервування потужності (величина потужність об’єкта зберігається) за таким об’єктом зберігається упродовж 180 календарних днів (від дати розірвання договору).

У разі звернення власника або іншого Замовника (нового власника електроустановки (об’єкта)) після розірвання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії із попереднім власником та здійснення ОСР технічних заходів щодо відключення та фактичного від’єднання електроустановок (об’єкта) від електричних мереж після 180 календарних днів від дати розірвання відповідного договору ОСР надає послугу з приєднання в порядку, визначеному цим розділом.

 

4.1.27. У разі необхідності споживача тимчасового зменшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об’єкта резервування потужності за таким об’єктом відбувається впродовж 1 календарного року від дати внесення змін до договору про розподіл електричної енергії.

Якщо зменшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки сталося через відступлення споживачем права використання потужності на користь субспоживача, право скористатися зарезервованою потужністю набувається після скасування права відступлення, узгодженого субспоживачем, та внесення відповідних змін до договорів.

 

4.1.28. Замовник обирає на власний розсуд ОСР, який буде надавати послугу з приєднання. Для оцінки економічної доцільності може бути виконано ТЕО вибору схеми приєднання.

 

4.1.29. ОСР, який надає послугу з приєднання, має забезпечити підготовку технічних умов, у тому числі включення вимог ОСП у разі приєднання Користувача потужністю вище 20 МВт.

 

4.1.30. Якщо ОСР ініціює проект, що потребує нового будівництва, технічного переоснащення мереж ОСП, ОСР діє як Замовник відповідно до Кодексу системи передачі, а послуги з такого приєднання надає ОСП.

 

4.1.31. Якщо ОСР ініціює проект, що потребує нового будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення мереж суміжного ОСР, ОСР діє як Замовник відповідно до цього розділу, за умови якщо ТЕО визначило переваги такого приєднання в порівнянні з приєднанням до мереж ОСП. Послуги з такого приєднання надаються, відповідно, суміжним ОСР.

У випадках такого приєднання точка приєднання і межа балансової належності визначаються шляхом домовленості сторін для забезпечення оптимальних умов подальшої експлуатації цих мереж.

 

4.1.32. Послуга з приєднання до електричних мереж ОСР не включає послугу із забезпечення влаштування комерційного обліку електричної енергії, яка надається постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до Кодексу комерційного обліку.

ОСР не має права відмовити учасникам ринку у наданні послуг комерційного обліку електричної енергії на території здійснення своєї ліцензованої діяльності.

 

4.1.33. На об’єкті електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), має бути встановлений окремий комерційний облік за кожною чергою (пусковим комплексом) та/або установкою, для яких застосовується окремий коефіцієнт «зеленого» тарифу.

 

4.1.34. Якщо у приватному домогосподарстві встановлюються генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та енергії вітру, окремий комерційний облік встановлюється для кожного виду установок, для яких застосовується окремий коефіцієнт «зеленого» тарифу.

 

4.1.35. Сумарна величина потужності встановлених у приватному домогосподарстві генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та енергії вітру, не може перевищувати 30 кВт, але не більше потужності, згідно з договором про надання послуг з розподілу.

 

4.1.36. Для отримання можливості живлення електричною енергією по прямій лінії від виробника споживач/виробник має отримати погодження Регулятора щодо будівництва та експлуатації прямої лінії.

Замовник будівництва прямої лінії надає Регулятору, зокрема:

1) ТЕО, що підтверджує технічну можливість реалізації проекту будівництва прямої лінії та доводить економічні переваги такого приєднання в порівнянні із загальним порядком приєднання, визначеним цим Кодексом;

2) погодження іншої сторони приєднання по прямій лінії;

3) проект договору про розподіл витрат на будівництво прямої лінії між сторонами;

4) проект договору про встановлення меж експлуатаційної відповідальності та організацію експлуатації прямої лінії.

Проект будівництва прямої лінії має забезпечувати заявлену споживачем категорію надійності постачання електричної енергії виключно прямою лінією. Установки споживача (замовника) не можуть погіршувати якість електропостачання існуючих Користувачів, приєднаних у даному вузлі.

Сторони забезпечують виконання проектних рішень та повідомляють Регулятора та ОСР про завершення будівництва та підключення об’єкта Замовника.

 

4.1.37. Якщо Замовник має намір спорудити або реконструювати будівлі, дороги, мости, інші об’єкти архітектури, що потребує перенесення повітряних і підземних електричних мереж та інших об’єктів електроенергетики, Замовник має звернутися до ОСР із відповідною заявою. До заяви додається ситуаційний план об’єкта забудови. ОСР має надати вихідні дані та технічні вимоги для проектування перенесення належних йому об’єктів.

Замовник має розробити проект, у тому числі здійснити заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питань щодо відведення на користь ОСР земельних ділянок для розташування об’єктів електроенергетики, а ОСР — узгодити наданий Замовником проект з оформленням технічного рішення.

ОСР на договірних засадах надає Замовнику послугу з перенесення визначених проектом об’єктів енергетики, вартість якої визначається згідно з кошторисом, який є невід’ємною частиною відповідної проектної документації.

Вартість проектної документації, що передається замовником ОСР, ураховується в загальній сумі вартості послуги з перенесення об’єктів електроенергетики.

 

4.1.38. ОСР оприлюднюють та оновлюють всю необхідну інформацію на офіційному веб-сайті про умови приєднання до системи розподілу, ставки плати за приєднання потужності та ставки плати за лінійну частину приєднання, адресу, за якою відповідно до принципу «єдиного вікна» буде здійснюватися взаємодія сторін, а також інформацію про лінії електропередач та трансформаторні підстанції 150 — 110 — 35 — 6/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанції та резерву потужності) з прив’язкою до географічних даних у системі ГІС відповідно до глави 4.10 цього розділу.

ОСР несуть відповідальність за своєчасність оприлюднення інформації та її достовірність.

 

4.2. Стандартне приєднання

 

4.2.1. ОСР надає послугу зі стандартного приєднання відповідно до умов договору про стандартне приєднання.

 

4.2.2. Послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт, а саме:

 • розроблення технічних умов, включаючи вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку;
 • підготовку технічного завдання на проектування;
 • розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (до точки приєднання електроустановок Замовника);
 • здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики;
 • погодження ОСР проектної документації Замовника на відповідність вимогам технічних умов;
 • виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт;

Послуга зі стандартного приєднання не включає послугу з влаштування комерційного обліку електричної енергії.

 

4.2.3. Процедура надання послуги стандартного приєднання передбачає:

 • надання Замовником заяви ОСР про приєднання за формою, наведеною в додатку 2 до цього Кодексу, та необхідних документів, визначених у пункті 4.4.2 глави 4.4 цього розділу;
 • визначення типу приєднання по відстані та величині потужності. Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок Замовника до місця забезпечення потужності ступеня напруги 0,4-20 кВ, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок Замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі незгоди Замовника із визначенням типу приєднання як нестандартного сторони мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;
 • підготовку і видачу Замовнику договору про стандартне приєднання, підписаного ОСР, та технічних умов, які є невід’ємним додатком до цього договору,
 • підписання договору про приєднання Замовником;
 • реєстрацію ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання;
 • оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;
 • підготовку ОСР проекту зовнішнього електрозабезпечення;
 • подання Замовником розробленої ним проектної документації на погодження ОСР щодо її відповідності вимогам технічних умов;
 • виконання ОСР будівельних робіт у мережі від точки забезпечення потужності до точки приєднання Замовника;
 • улаштування вузла (вузлів) вимірювання, яке виконує ОСР або незалежний постачальник послуги комерційного обліку за вибором Замовника;
 • подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок Замовника (на контактні з’єднання електричних мереж (межа балансової належності));
 • підписання акта надання послуги про приєднання сторонами договору.

 

4.2.4. Строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із Замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва, або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення ОСР в зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов’язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

ОСР зобов’язаний, а Замовник має право здійснювати усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю Замовника (уповноваженого представника Замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.

Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР інформує Замовника.

 

4.3. Нестандартне приєднання

 

4.3.1. ОСР надає послугу з нестандартного приєднання «під ключ» або нестандартного приєднання з проектуванням Замовником лінійної частини приєднання відповідно до умов договору про нестандартне приєднання.

 

Однією з істотних умов договору про нестандартне приєднання має бути визначена сторонами відповідальність за проектування лінійної частини приєднання.

 

4.3.2. Послуга з нестандартного приєднання «під ключ» передбачає виконання комплексу робіт, що відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою.

 

4.3.3. Строк надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ», становить не більше:

 • 120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) — для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);
 • 230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) — для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);
 • 280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) — для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);
 • 350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) — для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно).

 

Якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок Замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проектною документацію.

 

Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати Замовником ОСР вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

 

Послуга з нестандартного приєднання з проектуванням Замовником лінійної частини приєднання надається ОСР у строки, передбачені главою 4.3 цієї глави, без урахування строку на проектування електричних мереж лінійної частини приєднання.

 

У разі порушення ОСР умов зобов’язання за договором про приєднання щодо строків надання послуги з нестандартного приєднання ОСР несе відповідальність:

 • у разі перевищення строку надання послуги з нестандартного приєднання від 30 до 60 календарних днів плата за приєднання зменшується на 10 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом);
 • у разі перевищення строку надання послуги з нестандартного приєднання від 60 до 120 календарних днів плата за приєднання зменшується на 20 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом);
 • у разі перевищення строку надання послуги з нестандартного приєднання більше ніж на 120 календарних днів ОСР зобов’язаний повернути Замовнику кошти, отримані як попередня оплата (у розмірі 80 відсотків плати за приєднання), та надати послугу з приєднання електроустановок до електричних мереж безкоштовно (крім випадків, визначених цим Кодексом).

 

Установлені строки надання послуги з нестандартного приєднання можуть бути змінені за згодою сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

 

У разі необхідності збільшення строку надання послуги з нестандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення строку проектування електричних мереж лінійної частини приєднання письмово та відповідно до вимог цього розділу повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов’язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

 

ОСР зобов’язаний, а Замовник має право здійснювати усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю Замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.

 

Після завершення процедури відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР інформує Замовника.

 

Технічні умови та технічне завдання на проектування є чинними до завершення будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електроустановок зовнішнього інженерного забезпечення та об’єкта Замовника відповідно до договору про приєднання.

 

Проектні, будівельно-монтажні і пусконалагоджувальні роботи, пов’язані з виконанням договору про приєднання, мають виконуватися юридичними та/або фізичними особами-підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.

 

4.3.4. Послуга з нестандартного приєднання з проектуванням Замовником лінійної частини приєднання надається ОСР, якщо проектування електричних мереж лінійної частини приєднання за рішенням Замовника виконується обраним ним виконавцем проектних робіт.

 

4.3.5. Комплекс робіт, що виконується ОСР з нестандартного приєднання з проектуванням Замовником лінійної частини приєднання, відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою з урахуванням наступного:

1) проектування лінійної частини приєднання вилучається з обсягу робіт, що виконуються ОСР;

2) замовник розробляє, узгоджує з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проектну документацію на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та передає її ОСР у 4 примірниках для виконання ним зобов’язань за договором про приєднання до електричних мереж;

3) замовник здійснює заходи щодо відведення на користь ОСР земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.

 

4.3.6. Приєднання генеруючих потужностей вище 20 МВт здійснюється на підставі ТЕО вибору схеми приєднання, що має визначати доцільність приєднання до мереж ОСР або ОСП. ТЕО розробляється за рахунок Замовника, вихідні дані для розробки ТЕО надаються безкоштовно.

 

ТЕО має бути розглянуто ОСР (за необхідності — суб’єктом існуючої генерації) та після його погодження направлено на погодження ОСП.

 

Висновки ТЕО мають ґрунтуватися на технічно можливих варіантах видачі потужності Замовника в мережі ОСП чи ОСР та рекомендуватись як доцільний варіант найменших фінансових витрат Замовника.

 

Замовник має право обрати будь-який із запропонованих ТЕО технічно можливих варіантів приєднання.

 

4.3.7. Якщо для забезпечення приєднання генеруючих одиниць необхідно побудувати або реконструювати лінію, що приєднується до мереж ОСП або існуючої електростанції (якщо ТЕО визначає переваги такого приєднання), технічні умови на таке приєднання видаються ОСР та погоджуються ОСП.

 

4.4. Подання заяви про приєднання до електричних мереж

 

4.4.1. Замовник звертається до ОСР щодо наміру приєднатися до системи розподілу із заявою за типовою формою.

У заяві Замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання.

Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається Замовником особисто або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний веб-сайт ОСР у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку або за допомогою інших електронних сервісів, запропонованих ОСР.

 

4.4.2. До заяви про приєднання додаються:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку — викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

4) ТЕО (за наявності).

 

Замовник — юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі — ПДВ).

 

Замовник — фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті — серія та номер паспорта).

 

4.4.3. Наданій Замовником заяві з додатками до неї відповідно до пункту 4.4.2 цієї глави ОСР присвоює реєстраційний номер:

 • у разі особистого подання заяви — у день подання;
 • у разі направлення заяви рекомендованим поштовим відправленням — не пізніше 1 робочого дня з дня отримання документів;
 • у разі направлення заяви в електронному вигляді — не пізніше 1 робочого дня з дня отримання документів.

Реєстраційний номер заяви повідомляється Замовнику в узгоджений з ним спосіб (рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою, факсом, за усним запитом Замовника засобами телефонного/мобільного зв’язку тощо).

 

4.4.4. У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, поданих особисто Замовником, ОСР приймає належним чином оформлені документи, надає Замовнику зауваження щодо повноти та належного оформлення документів та вносить відповідну інформацію до реєстру заяв.

Процедура надання послуги з приєднання розпочинається після отримання ОСР всіх документів, вичерпний перелік яких передбачений пунктом 4.4.2 цієї глави.

При отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів від дня отримання заяви інформує Замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень.

 

4.4.5. Номер заяви обліковується ОСР в окремому реєстрі. Реєстр заяв на приєднання ведеться в електронному та/або паперовому вигляді.

 

4.5. Розроблення та надання Замовнику технічних умов на приєднання

 

4.5.1. Технічні умови на приєднання є невід’ємним додатком до договору про приєднання.

 

4.5.2. Технічні умови викладаються у вигляді єдиного документа за типовою формою.

 

4.5.3. Під час розроблення технічних умов на приєднання ОСР має керуватися такими принципами:

 • надійності електрозабезпечення струмоприймачів Замовника згідно з чинним законодавством України з урахуванням категорії надійності електропостачання, яку було зазначено в заяві про приєднання;
 • забезпечення належної якості електроенергії в точці приєднання;
 • дотримання показників якості електричної енергії та надійності електропостачання інших Користувачів;
 • дотримання Замовником нульового перетоку реактивної потужності в точці приєднання для Користувачів вище 50 кВт (крім населення);
 • енергоефективності та енергозбереження;
 • оптимальності з економічної і технічної точки зору схеми електрозабезпечення;
 • ефективного розвитку мереж з метою покращення якості послуг з розподілу.

 

4.5.4. Технічні умови, які видаються Замовнику для перенесення електричних мереж та інших об’єктів електроенергетики, не повинні містити вимоги щодо електроустановок Замовника.

 

4.5.5. Технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про стандартне приєднання надаються Замовнику ОСР протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви про приєднання.

 

4.5.6. Технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про приєднання надаються Замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП.

Якщо Замовник у заяві на приєднання виявив свій намір щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання, ОСР у технічних умовах надає Замовнику необхідні вихідні дані для проектування та визначає найближчу точку в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР відповідного ступеня напруги, від якої має проектуватися лінійна частина приєднання до точки приєднання електроустановок Замовника.

Найближча точка відповідного ступеня напруги визначається згідно з вимогами норм проектування електричних мереж. Ступінь напруги в точці приєднання Замовника може не збігатись із ступенем напруги в точці мережі ОСР, від якої здійснюється будівництво лінійної частини приєднання.

На вимогу Замовника ОСР може бути визначена альтернативна точка приєднання відповідного ступеня напруги, від якої має проектуватися лінійна частина приєднання до точки приєднання електроустановок Замовника.

Технічні умови в такому випадку мають містити вимоги та необхідні вихідні дані щодо створення лінійної частини приєднання від альтернативної точки.

 

4.5.7. У випадку якщо за однією адресою відбувається виділ частки майна (приміщення) співвласників із спільної сумісної власності, внаслідок чого кожен із співвласників набуває права власності на окрему частку такого майна, перерозподіл потужності між власниками не потребує розробки та видачі технічних умов, якщо не збільшується величина сумарної приєднаної потужності об’єкта архітектури та/або не змінюється категорія надійності електропостачання електроустановки.

У цьому випадку роботи, що забезпечують перерозподіл потужності та облік електричної енергії, здійснюються ОСР після внесення кожним із власників (співвласників) плати за монтаж (демонтаж) додаткових елементів мережі та встановлення окремих вузлів обліку.

 

4.5.8. Технічні умови на приєднання розробляються ОСР з урахуванням детальних планів території та схем перспективного розвитку розподільних електричних мереж.

 

4.5.9. Усі погодження технічних умов структурними підрозділами ОСР (внутрішні погодження) виконуються ним самостійно.

 

4.5.10. Замовник має право письмово звернутися до органу з державного нагляду (контролю) в електроенергетиці щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

 

4.6. Розроблення проектно-кошторисної документації

 

4.6.1. Надання послуги з приєднання, а саме виконання будівельно-монтажних робіт, здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації.

 

4.6.2. У разі стандартного та нестандартного приєднання «під ключ» розроблення проектно-кошторисної документації на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення здійснюється ОСР (та включає ввідний пристрій з комутаційним апаратом (ввідним)).

Проект стандартного та нестандартного приєднання «під ключ» має задовольняти потреби Замовника в частині приєднання та може передбачати реалізацію заходів або проектів щодо перспективного планування розвитку системи розподілу.

 

4.6.3. У разі розроблення проекту лінійної частини нестандартного приєднання Замовником завдання на проектування має бути сформульовано Замовником щодо одного з варіантів створення лінійної частини приєднання (від найближчої або від альтернативної точки приєднання до мереж ОСР) відповідно до наданих ОСР технічних умов. ОСР на запит Замовника або проектної організації Замовника має надавати всі необхідні для проектування дані. У такому разі Замовник забезпечує узгодження з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.

У разі письмової відмови Замовника від розроблення або від реалізації проекту лінійної частини нестандартного приєднання ОСР не несе жодних зобов’язань по укладеному договору про приєднання, у тому числі матеріальних, пов’язаних із витратами Замовника на проектування лінійної частини приєднання. Замовник може обрати спосіб приєднання з наданням послуги приєднання «під ключ» шляхом відповідного звернення, за яким сторони вносять зміни до договору про приєднання та технічних умов.

У разі обґрунтованої незгоди ОСР з вартістю реалізації технічних умов відповідно до проектно-кошторисної документації на вимогу ОСР Замовник надає до проектно-кошторисної документації письмовий звіт експертної організації, що відповідає критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства. ОСР повідомляє Регулятора про вимогу щодо проведення експертизи з наданням її обґрунтування.

 

4.6.4. Проект має визначити точку приєднання на межі технологічного з’єднання електроустановок або частин однієї електроустановки. Проектно-кошторисна документація розробляється окремими частинами (томами) для мереж Замовника та мереж ОСР відповідно до точки приєднання.

 

4.6.5. Якщо послуга з приєднання надається двома або більше ОСР (або ОСР та ОСП), що визначається технічними умовами або в процесі проектування, проектно-кошторисна документація розробляється окремими частинами (розділами) для кожного оператора.

 

4.6.6. Якщо послуга з приєднання надається декількома ОСР, Замовник проекту має забезпечити таку кількість примірників, але не менше чотирьох, проектно-кошторисної документації та формат її надання на електронних носіях, що забезпечить одночасність розгляду проекту відповідними ОСР.

 

4.6.7. Кожен з ОСР повинен надати оператору, що видав технічні умови, технічне рішення щодо проектно-кошторисної документації.

Технічним рішенням проектно-кошторисна документація або узгоджується, або до неї надаються обґрунтовані зауваження, що потребують доопрацювання проекту.

За результатами розгляду проектно-кошторисної документації ОСР, що видав технічні умови, оформлює узагальнене технічне рішення щодо проекту.

Обґрунтовані зауваження до проектно-кошторисної документації мають містити посилання на вимоги стандартів та нормативних документів.

Замовник має право залучати незалежну експертну організацію з метою надання оцінки зауваженням ОСР до проектно-кошторисної документації, що узгоджується.

 

4.6.8. Строк розгляду проектно-кошторисної документації, отриманої ОСР на узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів від дати отримання, а у разі необхідності узгодження з іншими операторами — 30 робочих днів. Узгодження проектно-кошторисної документації здійснюється ОСР безоплатно.

 

4.6.9. Строк доопрацювання проектно-кошторисної документації — 30 робочих днів з дня отримання Замовником зауважень до неї. Замовник може продовжити строк доопрацювання проектно-кошторисної документації шляхом письмового повідомлення ОСР, направленого не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку доопрацювання.

 

4.6.10. Доопрацьована проектно-кошторисна документація підлягає повторному погодженню у строки, визначені пунктом 4.6.8 цієї глави. Під час повторного погодження проектно-кошторисної документації не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не стосуються внесених змін до проектної документації або неусунення раніше наданих зауважень.

 

4.6.11. Погоджена проектно-кошторисна документація є чинною на весь час будівництва відповідних мереж. Зміни до узгодженої проектно-кошторисної документації на мережі зовнішнього електрозабезпечення, які призводять до зміни вартості реалізації проекту, погоджуються шляхом внесення відповідних змін до договору про приєднання.

 

4.7. Проведення будівельних робіт та прийняття електроустановок в експлуатацію

 

4.7.1. Будівельні роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електроустановок зовнішнього електрозабезпечення виконуються ОСР або залученими ним спеціалізованими організаціями та/або фізичними особами-підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.

Виконавець комплексу робіт із будівництва електроустановок зовнішнього електрозабезпечення Замовника визначається на конкурсних засадах відповідно до чинного законодавства.

 

4.7.2. Строки виконання будівельних робіт визначаються умовами договору про приєднання з урахуванням строків проектування та надання послуги з приєднання відповідно до вимог цього Кодексу.

 

4.7.3. Після закінчення будівельних робіт перед прийманням в експлуатацію мають бути проведені випробування електрообладнання об’єкта (пускового комплексу). Вимоги до випробування електричного обладнання Замовника зазначаються у договорі про приєднання.

 

4.7.4. Склад, обсяги та порядок проведення випробувань електрообладнання визначаються відповідними нормативними документами.

 

4.7.5. Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання Замовника здійснюється на підставі заяви Замовника (уповноваженої ним особи) та після надання ОСР укладених Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії, на строк проведення випробувань.

Заява Замовника має містити дані про кількість електричної енергії, потужність (добові графіки навантаження) та строки проведення випробувань. До заяви додається повідомлення про готовність електроустановок Замовника до прийняття робочої напруги, а у випадках подачі напруги на електроустановки Замовника, визначених пунктом 4.7.3 цієї глави, додатково програма випробувань.

 

4.7.6. Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або 10 робочих днів, якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

 

4.7.7. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється відповідно до діючих нормативних документів.

 

4.7.8. Електроустановки зовнішнього електрозабезпечення Замовника, збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення замовленої потужності до точки приєднання об’єкта Замовника, є власністю ОСР.

 

4.8. Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі

 

4.8.1. Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі здійснюється власником таких мереж.

 

4.8.2. ОСР після завершення робіт з приєднання повідомляє Замовника про готовність власних мереж до підключення електроустановок Замовника, надає довідку про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначена довідка є підставою для укладання Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

 

4.8.3. Після отримання довідки про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення Замовник надає ОСР заяву на підключення, до якої додаються:

 • документи, що підтверджують прийняття в експлуатацію (сертифікат або декларація) новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об’єктів Замовника;
 • документи, що підтверджують укладання Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії;
 • документи, що підтверджують отримання Замовником послуги з улаштування комерційного обліку електричної енергії.

 

4.8.4. Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

 

4.8.5. Фактом виконання зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта Замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання.

Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо надання послуги з приєднання.

Акт щодо надання послуги з приєднання оформлюється сторонами після подання робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання Замовника або обладнання зовнішнього електрозабезпечення Замовника.

 

4.9. Порядок оприлюднення ОСР інформації щодо організаційних та технічних заходів, які здійснюються з метою надання послуги з приєднання Замовнику

 

4.9.1. Під час заповнення заяви про приєднання електроустановки певної потужності Замовник має право проставити відмітку про необхідність відкриття ОСР особистого кабінету Замовника на офіційному веб-сайті ОСР в мережі Інтернет з метою отримання інформації в режимі онлайн щодо організаційних та технічних заходів, які здійснюються ОСР для надання послуги з приєднання Замовнику, а ОСР має забезпечити Замовнику послуги з нестандартного приєднання доступ до особистого кабінету на офіційному веб-сайті ОСР в мережі Інтернет.

 

4.9.2. Особистий кабінет Замовника на офіційному веб-сайті ОСР в мережі Інтернет є виключно інформаційним ресурсом для Замовника та має забезпечувати відображення інформації про поточний стан виконання відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються ОСР для надання послуги з приєднання Замовнику, включаючи:

 • проектування та здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (у разі необхідності);
 • експертизу та погодження проектної документації з іншими заінтересованими сторонами;
 • отримання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт;
 • проведення тендерних процедур з метою придбання обладнання та матеріалів для виконання будівельно-монтажних робіт;
 • виготовлення та поставку обладнання та матеріалів;
 • виконання будівельно-монтажних робіт;
 • пусконалагоджувальні та випробувальні роботи;
 • підключення електроустановок (об’єкта) Замовника тощо.

 

За зверненням Замовника послуги з нестандартного приєднання така інформація може бути додатково підтверджена ОСП/ОСР із наданням копій відповідних документів.

 

Куди звертатися для здійснення нового приєднання

 

Інформація щодо центрів обслуговування споживачів з питань приєднання до електричних мереж

Оператора систем розподілу ПАТ «Запоріжжяобленерго»

Веб-сайт: http://www.zoe.com.ua, email: kanc@zoe.com.ua, IKC@zoe.com.ua

Регіон обслуговування

Адреса

(з поштовим індексом)

Контактні телефони

(у тому числі колл-центрів)

Графік роботи

e-mail

1

Дирекція з перспекивного розвитку та інвестицій

вул. Кияшка,7,

м. Запоріжжя, 69041

(061) 225-37-67

(061) 225-38-18

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 14:45

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

2

Бердянський міськрайонний район електричних мереж

пр. Західний, 25,

м. Бердянськ, 71100

(06153) 6-04-38

(06153) 6-04-60

0-800-504-502

вівторок, четвер:

08:30 – 16:30;

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

3

Більмацький район електричних мереж

вул. Смирнова, 40,

смт. Більмак,71001

(06147) 2-17-42

(06147) 2-17-44

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 16:30

перерва: 12:00 — 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

4

Василівський район електричних мереж

вул. Гоголя, 1-а,

м. Василівка, 71600

(06175) 7-49-50

(06175) 7-30-90

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 16:30

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

5

Веселівський район електричних мереж

вул. Продольна, 131,

смт. Веселе, 72202

(6136) 2-12-37

(6136) 2-10-91

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 16:30

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

6

Вільнянський район електричних мереж

вул. Чехова, 45,

м. Вільнянськ, 70002

(06143) 4-11-10

(061) 225-31-30

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 16:30

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

7

Гуляйпільский район електричних мереж

вул. Шевченка, 232,

м. Гуляйполе, 70200

(06145) 4-18-09

(06145) 4-14-11

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 16:30

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

8

Запорізький район електричних мереж

вул. Героїв 37-го батальйону, 38-Б,

м. Запоріжжя, 69089

(061) 225-32-66

(061) 286-38-19

0-800-504-502

вівторок, четвер:

09:00 – 12:00

 

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

9

Кам`янсько-Дніпровський район електричних мереж

вул. Чкалова, 8,

м. Кам’янко-Дніпровка, 71304

(06138) 2-25-67

(06138) 2-34-06

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 16:30

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

10

Мелітопольский міський район електричних мереж

вул. Гетьмана Сагайдачного, 15,

м. Мелітополь, 72312

(0619) 42-23-65

(06192) 7-96-46

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 16:30

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

11

Мелітопольский район електричних мереж

вул. Бориса Михайлова, 283,

м. Мелітополь, 72305

(06192) 5-30-27

(06192) 7-92-97

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 16:30

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

12

Михайлівський район електричних мереж

вул. Запорізька, 25а,

смт. Михайлівка, 72002

(06132) 2-11-06

(06132) 2-01-74

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 16:30

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

13

Новомиколаївський район електричних мереж

вул. Суворова, 1,

смт. Новомиколаївка, 70101

(6144) 9-17-82

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 16:30

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

14

Оріхівський район електричних мереж

вул. Йогана Янцена, 1,

м. Оріхів, 70500

(06141) 4-30-49

(06141) 4-36-50

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 16:30

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

15

Пологівський район електричних мереж

вул. Суворова, 6,

м. Пологи, 70600

(06165) 2-27-90

(06165) 2-20-87

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 16:30

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

16

Приазовський район електричних мереж

пров. Лікарняний, 17,

смт. Приазовське, 72401

(06133) 2-21-75

0-800-504-502

вівторок, четвер:

08:00 – 12:00

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

17

Приморський район електричних мереж

вул. Банкова, 13,

м. Приморськ, 72102

(06137) 7-34-45

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 14:45

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

18

Розівський район електричних мереж

вул. Богдана Хмельницького, 97,

смт. Розівка, 70301

(06162) 9-73-08

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 16:30

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

19

Токмацький район електричних мереж

вул. Чкалова, 1а,

м. Токмак, 71700

(06178) 4-33-70

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 16:30

п’ятниця: 08:30 – 15:45

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

20

Чернігівський район електричних мереж

вул. Соборна, 261,

смт. Чернігівка, 71201

(06140) 9-16-68

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 16:30

п’ятниця: 08:30 – 15:45

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

21

Якимівський район електричних мереж

вул. Пушкіна, 23-а,

смт. Якимівка, 72503

(06131) 9-28-97

0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 14:45

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

IKC@zoe.com.ua

 

 

 

 

Необхідні документи (перейти)

 

Завантаженість ТП (перейти)

 

Ставки плати (перейти)

 

Врегулювання договірних відносин з постачання електроенергії (перейти)