Тарифна політика в електроенергетиці

 

Згідно Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014 № 715/2014 функція регулювання цін (тарифів) на товари (послуги) суб’єктів природних монополій у паливно-енергетичному комплексі України покладена на Національну комісію, що здійснює державне регулювання в електроенергетиці та комунальному господарстві (НКРЕКП).

 

Цю функцію НКРЕКП виконує, керуючись визначеним чинним законодавством принципами регулювання, визначеними чинним законодавством, основним з яких є принцип балансу економічних інтересів виробників і споживачів їх товарів та послуг, а також принцип забезпечення повного відшкодування споживачем економічно обґрунтованих витрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії.

 

В межах наданих законодавством повноважень НКРЕКП встановлює:

 

  1. тариф на відпуск електричної енергії для енергогенеруючих підприємств, що працюють на ОРЕ не за ціновими заявками. До такої групи виробників електричної енергії належать атомні і гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, когенераційні установки;

  2. тариф на передачу електроенергії магістральними та міждержавними електромережами;

  3. тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами та постачання електричної енергії кінцевим споживачам;

  4. «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише малими гідроелектростанціями);

  5. тарифи на електричну енергію для населення;

  6. роздрібні тарифи на електричну енергію для непобутових споживачів.

 

Ціни на електричну енергію, яку постачають суб’єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, визначаються в договорах між постачальником і споживачем електричної енергії.