Врегулювання договірних відносин з постачання електроенергії

 

Порядок дій Замовника (побутового споживача)

при врегулюванні договірних  відносин із постачання електричної енергії

з ВАТ «Запоріжжяобленерго»

 

Після виконання договору про приєднання та отримання від Дирекції з перспективного розвитку та інвестицій всіх підтверджуючих документів споживач:

 1. Звертається до СП ВАТ «Запоріжжяобленерго» (далі – СП) з метою проведення процедури підключення до електричних мереж та укладання договору про користування електричною енергією.
  • Надає до СП заяву на виклик представника для проведення технічного огляду електроустановки об’єкту, прийняття розрахункового обліку електричної енергії та складання наступних документів:
 • Акту технічного огляду електроустановки;
 • Акту прийняття розрахункового засобу обліку;
 • Акту про пломбування елементів розрахункового засобу обліку електричної енергії до 1000 В або Акту про пломбування елементів розрахункового засобу обліку електричної енергії вище 1000 В.

До заяви додається:

 • У разі існуючого об’єкту – копію документа, яким підтверджується право власності чи користування на об’єкт.
 • У разі новобудови – право власності на об’єкт та/або Декларація про готовність об’єкту до експлуатації та/або Акт державної технічної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.
 • У разі будівництва:
  • декларація про початок будівельних робіт;
  • документи, що підтверджують право власності чи користування на земельну ділянку;
  • проект електропостачання будівельного майданчика, узгоджений з дирекцією ПРтаІ.
 • У разі підключення нестандартного приєднання від мереж основного споживача, надається акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності, який споживач складає з основним споживачем.
  • Під час технічного огляду споживач надає в залежності рівня напруги та типу електрообладнання, яке допускається до підключення, згідно з вимогами Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил улаштування електроустановок наступні документи:

Для електроустановок до 1000 В

– протокол перевірки ізоляції устаткування, проводів, кабелів;

Для електроустановок понад 1000 В

– протокол перевірки ізоляції устаткування, проводів, кабелів;

– протокол вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування;

– протокол перевірки повного опору петлі фаза-нуль;

– протоколи випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання трансформаторної підстанції;

– паспорт силового трансформатора;

– договір про надання послуг щодо обслуговування електроустановки із спеціалізованою організацією або РЕМ,

– у разі відсутності такого договору – інформацію про наявність у власника електроустановки групи з електробезпеки, копії протоколу перевірки знань у комісії Держенергонагляду,  узгоджених з Держенергонаглядом  заходів щодо організації експлуатації електроустановки 

1.3. Після оформлення вищезазначених документів надає до СП заяву на укладення договору про користування електроенергією та відкриття особового рахунку.

 

Особливості приєднання електроустановок будівельних струмоприймачів

за схемою постійного електропостачання об’єкта

 

У разі якщо електричні мережі зовнішнього електропостачання готові, а об’єкт в стадії будівництва, дозволяється підключення будівельних струмоприймачів об’єкта до створених електромереж для постійного електропостачання об’єкта.

Укладення договору про користування електричною енергією для потреб будівельних струмоприймачів об’єкта можливе за наступних умов:

 • Величина потужності та категорія з надійності електропостачання будівельних струмоприймачів не перевищують відповідні величини у технічних умовах на постійне електропостачання об’єкта.
 • Договір про приєднання та технічні умови на постійне електропостачання обєкта реалізовані в повному обсязі.

Для підключення будівельних струмоприймачів об’єкта до створеної мережі Замовнику необхідно додатково до Порядку дій Замовника виконати наступні заходи:

 • Отримати в СП ВАТ “Запоріжжяобленерго” вимоги до розрахункового обліку будівельних струмоприймачів:

Служба засобів обліку (СЗО):

 • при максимальній потужності споживання більше 30 кВт для замовників та споживачів усіх структурних підрозділів, окрім ЗМЕМ, БМРЕМ та ММРЕМ;
 • при максимальній потужності споживання більше 50 кВт для замовників та споживачів ЗМЕМ, БМРЕМ та ММРЕМ;
 • незалежно від потужності та класу напруги всіх багатотарифних приладів обліку для юридичних та фізичних осіб, окрім фізичних осіб (населення) ЗМЕМ;
 • всіх засобів обліку, встановлених на стороні 6-10 кВ і вище, для замовників та споживачів усіх структурних підрозділів.

ЗМЕМ, БМРЕМ та ММРЕМ:

 • при максимальній потужності споживання до 50 кВт включно на приєднаннях 0,4 кВ та нижче.

ЗМЕМ:

 • багатотарифних приладів обліку для фізичних осіб (населення), на приєднаннях 0,4 кВ та нижче.
 • РЕМ
 • при максимальній потужності споживання до 30 кВт включно на приєднаннях 0,4 кВ та нижче.
  • Розробити за власний кошт проект внутрішнього електропостачання будівельних струмоприймачів з урахуванням, що мережі постійного електропостачання вже існують, та погодити з СП та дирекцією з перспективного розвитку та інвестицій (69041, вул. Кияшка, 7, м. Запоріжжя).
  • Оплатити ВАТ “Запоріжжяобленерго” вартість погодження проекту внутрішнього електропостачання будівельних струмоприймачів.
  • Надати до енергозбуту СП ВАТ “Запоріжжяобленерго” копії зареєстрованх у встановленому порядку повідомлення або декларації про початок виконання будівельних робіт.

 

 

Порядок приєднання (перейти)

 

Необхідні документи (перейти)

 

Завантаженість ТП (перейти)

 

Врегулювання договірних відносин з постачання електроенергії (перейти)