Центральний депозитарій, депозитарна установа

 

Інформація про Центральний депозитарій

 

Найменування

ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г

Номер ліцензії на цей вид діяльності

Згiдно з Законом України “Про депозитарну систему України” Центральний депозитарій  надає послуги без лiцензiї

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04, (044)364-16-46

Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарний облік та обслуговування обігу цінних паперів, розміщених в Україні та за її межами, та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом України “Про депозитарну систему України”

 

Інформація про депозитарну установу, що здійснює облік прав на цінні папери, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунках в цінних паперах власників

 

Найменування

ТОВ «Об’єднана реєстрацiйна компанiя»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

08292, Київська область,

м. Буча, бул. Б.Хмельницького , буд.6, офіс 253

Серія, номер ліцензії

АЕ № 294646

Дата видачі ліцензії

16.12.2014

Міжміський код та телефон

(044) 228-91-65, (050) 425-00-78

Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність  депозитарної установи