Необхідні документи

 

Необхідні документи для початку процедури приєднання

 

Згідно з Кодексом систем розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, послуга з приєднання електроустановок споживачів до мереж надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою.

 

Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу

 

Договір про нестандартне приєднання («під ключ») до електричних мереж системи розподілу

 

Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу з проектуванням Замовником лінійної частини

 

Для отримання проекту договору про приєднання замовник звертається до оператора системи розподілу за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності за типовою формою.

У заяві Замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання.

Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається Замовником особисто або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний веб-сайт ОСР у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку або за допомогою інших електронних сервісів, запропонованих ОСР.

 

Заява про приєднання електроустановки (завантажити)

 

До заяви про приєднання додаються:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку — викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

4) ТЕО (за наявності).

 

Замовник — юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі — ПДВ).

 

Замовник — фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті — серія та номер паспорта).

 

 

Порядок приєднання (перейти)

 

Завантаженість ТП (перейти)

 

Ставки плати (перейти)