ПАТ “Запоріжжяобленерго”

Публічне акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» було засноване відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 3 липня 1995 року № 115 шляхом виділення з Виробничого енергетичного об’єднання «Дніпроенерго» та створення Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Запоріжжяобленерго» відповідно до Указу Президента України від 4 квітня 1995 року № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України». Колишнє виробничо-енергетичне підприємство «Дніпроенерго», яке об’єднувало Запорізьку, Дніпропетровську та Кіровоградську області, було розділено на енергогенеруючу та три енергопостачальні компанії, в тому числі — «Запоріжжяобленерго».

 

Діяльність Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Запоріжжяобленерго» почалася з видання 30 липня 1995 року наказу № 1 «Про організацію діяльності Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Запоріжжяобленерго», до складу якої було включено: Запорізькі центральні електричні мережі; Запорізькі міські електричні мережі; Запорізькі східні електричні мережі; Мелітопольські електричні мережі; Комбінат комунальних послуг. Засновником ДАЕК «Запоріжжяобленерго» була держава, в особі Міністерства енергетики та електрифікації України.

 

31 жовтня 1996 року Фонд державного майна України прийняв рішення про приватизацію ДАЕК «Запоріжжяобленерго» (наказ ФДМУ № 24 – ДПК від 31  жовтня  1996 року). 25.04.2000 року рішенням загальних зборів акціонерів Державну акціонерну енергопостачальну компанію «Запоріжжяобленерго» перейменовано у Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» з правонаступництвом усіх прав та обов’язків, яке є юридичною особою-суб’єктом підприємницької діяльності та відноситься до стратегічно важливих підприємств.

 

На загальних зборах акціонерів ВАТ «Запоріжжяобленерго» 30.04.2004  року затверджено рiшення про лiквiдацiю структурних одиниць та структурних пiдроздiлiв Товариства, як вiдокремлених, з присвоєнням їм статусу невiдокремлених виробничих структурних пiдроздiлiв з пiдпорядкуванням їх до управлiння Товариства.

 

З 15.09.2004 року затверджено штатний розклад ВАТ “Запорiжжяобленерго” та введенi у дiю Положення про невiдокремленi виробничi структурнi пiдроздiли Товариства i дiяльнiсть Товариство розпочало у вiдповiдностi з затвердженою органiзацiйною структурою управлiння ВАТ “Запорiжжяобленерго”.

 

01.02.2017 на підставі рішення Загальних зборів акціонерів назву товариства змінено на Публічне акціонерне товариство (ПАТ) “Запоріжжяобленерго”.

 

Сьогодні ПАТ “Запоріжжяобленерго” надає послуги з розподілу електроенергії споживачам Запорізької області – одного з найпотужніших індустріальних центрів України загальною площею 27 тисяч кв.км, на території якої проживають близько 2 мільйонів осіб.

 

На балансі ПАТ «Запоріжжяобленерго» знаходиться 266 знижувальних підстанцій, 8211 ТП та РП, майже 36 тисяч км повітряних та 2 864 км кабельних ліній електропередач.

 

За рік через електричні мережі Товариства проходять близько восьми мільярдів кіловат-годин електроенергії. Клієнти Товариства – це близько 22-х тисяч юридичних та понад 760 тисяч побутових споживачів електроенергії.

 

До складу ПАТ „Запоріжжяобленерго” входять:

 

  • Запорізькі міські електричні мережі (ЗМЕМ);

 

  • Запорізькі високовольтні електричні мережі (ЗВЕМ);

 

  • Мелітопольські високовольтні електричні мережі (МВЕМ);

 

  • Кам`янсько-Дніпровський та Запорізький райони електричних мереж;

 

  • Мелітопольський, Бердянський, Василівський, Вільнянський, Оріхівський, Пологівський, Токмацький та Якимівський міжрайонні райони електромереж;

 

  • структурний підрозділ з експлуатації та ремонту будівель та споруд.

 

 

Організаційна структура ПАТ “Запоріжжяобленерго”