ПАТ «Запоріжжяобленерго»

Публічне акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» було засноване відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 3 липня 1995 року № 115 шляхом виділення з Виробничого енергетичного об’єднання «Дніпроенерго» та створення Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Запоріжжяобленерго» відповідно до Указу Президента України від 4 квітня 1995 року № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України». Колишнє виробничо-енергетичне підприємство «Дніпроенерго», яке об’єднувало Запорізьку, Дніпропетровську та Кіровоградську області, було розділено на енергогенеруючу та три енергопостачальні компанії, в тому числі — «Запоріжжяобленерго».

Діяльність Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Запоріжжяобленерго» почалася з видання 30 липня 1995 року наказу № 1 «Про організацію діяльності Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Запоріжжяобленерго», до складу якої було включено: Запорізькі центральні електричні мережі; Запорізькі міські електричні мережі; Запорізькі східні електричні мережі; Мелітопольські електричні мережі; Комбінат комунальних послуг. Засновником ДАЕК «Запоріжжяобленерго» була держава, в особі Міністерства енергетики та електрифікації України.

31 жовтня 1996 року Фонд державного майна України прийняв рішення про приватизацію ДАЕК «Запоріжжяобленерго» (наказ ФДМУ № 24 – ДПК від 31  жовтня
 1996 року). 25.04.2000 року рішенням загальних зборів акціонерів Державну акціонерну енергопостачальну компанію «Запоріжжяобленерго» перейменовано у Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» з правонаступництвом усіх прав та обов’язків, яке є юридичною особою-суб’єктом підприємницької діяльності та відноситься до стратегічно важливих підприємств.

На загальних зборах акціонерів ВАТ «Запоріжжяобленерго» 30.04.2004
 року затверджено рiшення про лiквiдацiю структурних одиниць та структурних пiдроздiлiв Товариства, як вiдокремлених, з присвоєнням їм статусу невiдокремлених виробничих структурних пiдроздiлiв з пiдпорядкуванням їх до управлiння Товариства.

З 15.09.2004 року затверджено штатний розклад ВАТ «Запорiжжяобленерго» та введенi у дiю Положення про невiдокремленi виробничi структурнi пiдроздiли Товариства i дiяльнiсть Товариство розпочало у вiдповiдностi з затвердженою органiзацiйною структурою управлiння ВАТ «Запорiжжяобленерго».

01.02.2017 на підставі рішення Загальних зборів акціонерів назву товариства змінено на Публічне акціонерне товариство (ПАТ) «Запоріжжяобленерго».

Сьогодні ПАТ «Запоріжжяобленерго» надає послуги з розподілу електроенергії споживачам Запорізької області – одного з найпотужніших індустріальних центрів України загальною площею 27 тисяч кв.км, на території якої проживають близько 2 мільйонів осіб.

За рік через електричні мережі Товариства проходять близько восьми мільярдів кіловат-годин електроенергії. Клієнти Товариства — це близько 22-х тисяч юридичних споживачів та понад 760 тисяч побутових споживачів.

До складу ПАТ „Запоріжжяобленерго” входять:

  • Запорізькі міські електричні мережі (ЗМЕМ);
  • Запорізькі високовольтні електричні мережі (ЗВЕМ);
  • Мелітопольські високовольтні електричні мережі (МВЕМ);
  • Бердянський та Мелітопольський міськрайонні райони електромереж;
  • Василівський, Токмацький та Більмацький міжрайонні райони електромереж;
  • структурний підрозділ з експлуатації та ремонту будівель та споруд;
  • цех з ремонту обладнання;
  • 15 районів електричних мереж, розташованих за територіальним принципом в районних центрах області.

 

Організаційна структура ПАТ «Запоріжжяобленерго»