ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ: повідомлення про проведення Загальних зборів, проекти рішень з питань порядку денного, бюлетені для голосування

Проект договору з членом Наглядової ради ПАТ “Запоріжжяобленерго” (дата оприлюднення 29.07.2022)

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 26.07.2022 – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначених на 01.08.2022 року (дата оприлюднення 27.07.2022)

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 26.07.2022 – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначених на 01.08.2022 року (дата оприлюднення 27.07.2022).asice

 

БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», які проводяться дистанційно 01.08.2022 (дата оприлюднення 27.07.2022)

 

БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», які проводяться дистанційно 01.08.2022 (дата оприлюднення 27.07.2022).asice

 

БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», які проводяться дистанційно 01.08.2022 (дата оприлюднення 27.07.2022).doc

 

 

Пропозиції акціонера ПАТ «Запоріжжяобленерго» – компанії ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛІМІТЕД (LEX PERFECTA LIMITED), – який володіє більше як 5 відсотками акцій ПАТ “Запоріжжяобленерго”, щодо кандидатів до складу органів Товариства для розгляду на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 01.08.2022 року (дата оприлюднення 25.07.2022)

 

Пропозиції акціонера ПАТ «Запоріжжяобленерго» – компанії ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛІМІТЕД (LEX PERFECTA LIMITED), – який володіє більше як 5 відсотками акцій ПАТ “Запоріжжяобленерго”, щодо кандидатів до складу органів Товариства для розгляду на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 01.08.2022 року (дата оприлюднення 25.07.2022)_p7s

 

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 01 серпня 2022 року (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) (дата оприлюднення 22.07.2022)

 

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 01 серпня 2022 року (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) (дата оприлюднення 22.07.2022)

 

БЮЛЕТЕНЬ для голосування (окрім кумулятивного) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», які проводяться дистанційно 01.08.2022 (дата оприлюднення 22.07.2022).doc

 

Повідомлення про зміни до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго”, призначених на 01.08.2022 (дата оприлюднення – 19.07.2022)

 

Повідомлення про зміни до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго”, призначених на 01.08.2022 (дата оприлюднення – 19.07.2022).asice

 

Повідомлення про призначення Представників Комісії з цінних паперів та фондового ринку для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго”, призначених на 01.08.2022 (дата оприлюднення 19.07.2022)

 

Повідомлення про призначення Представників Комісії з цінних паперів та фондового ринку для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго”, призначених на 01.08.2022 (дата оприлюднення 19.07.2022).asice

 

Пропозиції Міністерства енергетики України до Порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго”, призначених на 01.08.2022 (дата оприлюднення – 08.07.2022) (з міркувань безпеки реєстраційні номери та підписи посадових осіб приховані)

 

Повідомлення про дистанційне проведення 01 серпня 2022 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” (дата оприлюднення – 28.06.2022)

 

Повідомлення про дистанційне проведення 01 серпня 2022 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” (дата оприлюднення – 28.06.2022).p7s

 

Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 01.08.2022 (дата оприлюднення 28.06.2022)

 

Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 01.08.2022 (дата оприлюднення 28.06.2022).p7s

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.06.2022 – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначених на 01.08.2022 року (дата оприлюднення – 28.06.2022)

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.06.2022 – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначених на 01.08.2022 року (дата оприлюднення – 28.06.2022).p7s

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначених на 01.08.2022 року (дата оприлюднення – 28.06.2022)

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначених на 01.08.2022 року (дата оприлюднення – 28.06.2022).p7s

 

Проєкт Положення про Наглядову раду, виноситься на річні загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначені на 27 квітня 2021 року (дата оприлюднення – 22.04.2021)

 

Проєкт Договору з членом Наглядової ради, виноситься на річні загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначені на 27 квітня 2021 року (дата оприлюднення – 22.04.2021)

 

Проєкт Положення про винагороду членів Наглядової ради, виноситься на річні загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначені на 27 квітня 2021 року (дата оприлюднення – 22.04.2021)

 

Проєкт Положення про принципи формування Наглядової ради, виноситься на річні загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначені на 27 квітня 2021 року (дата оприлюднення – 22.04.2021)

 

Проект Кодексу корпоративного управління, виноситься на річні загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначені на 27 квітня 2021 року (дата оприлюднення – 22.04.2021)

 

Проект Статуту, виноситься на річні загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначені на 27 квітня 2021 року (дата оприлюднення – 22.04.2021)

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.04.2021 – дату складання переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначених на 27.04.2021 року (дата оприлюднення – 22.04.2021)

 

Інформація у відповідності до вимог ст. З5 Закону України “Про акціонерні товариства” – пропозиція компанії ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛІМІТЕД (LEX PERFECTA LIMITED) щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів ПАТ “ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО”, скликаних на 27.04.2021 року, а саме щодо нових кандидатів до складу органів (наглядової ради, ревізійної комісії) ПАТ “ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО” (дата оприлюднення 16.04.2021)

 

Інформація у відповідності до вимог ст. З5 Закону України “Про акціонерні товариства” – пропозиція компанії «BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED», щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів ПАТ “ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО”, скликаних на 27.04.2021 року, а саме щодо нових кандидатів до складу органів (наглядової ради) ПАТ “ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО” (дата оприлюднення 16.04.2021)

 

Повідомлення про зміни до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” (дата оприлюднення 13.04.2021)

 

Повідомлення про зміни до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” (дата оприлюднення 13.04.2021).p7s

 

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів 27.04.2021 з урахуванням пропозиції, наданої акціонером Товариства (дата оприлюднення 13.04.2021)

 

Інформація у відповідності до вимог ст. З5 Закону України “Про акціонерні товариства” – пропозиція Фонду державного майна України до проекту порядку денного річних загальних зборів ПАТ “ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО”, скликаних на 27.04.2021 року (дата оприлюднення 06.04.2021)

 

Повідомлення про дистанційне проведення 27 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” (дата оприлюднення – 23.03.2021).p7s

 

Повідомлення про дистанційне проведення 27 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” (дата оприлюднення – 23.03.2021)

 

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначених на 27.04.2021 року (дата оприлюднення – 23.03.2021)

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначених на 27.04.2021 року (дата оприлюднення – 23.03.2021)

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15.03.2021 – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначених на 27.04.2021 року (дата оприлюднення – 23.03.2021)

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.02.2021 – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначених на 03.03.2021 року (дата оприлюдення – 26.02.2021)

 

Проект Статуту ПАТ “Запоріжжяобленерго”, запропонований акціонером, якій володіє більше 5 відсотками акцій Товариства (дата оприлюднення 19.02.2021 року)

 

Повідомлення про дистанційне проведення 03 березня 2021 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго».p7s (дата оприлюднення – 11.02.2021)

 

Повідомлення про дистанційне проведення 03 березня 2021 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго» (дата оприлюднення – 11.02.2021)

 

Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначених на 03.03.2021 року (дата оприлюднення – 11.02.2021)

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 05.02.2021 – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначених на 03.03.2021 року (дата оприлюднення – 11.02.2021)

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначених на 03.03.2021 року (дата оприлюднення – 11.02.2021)

 

 

 

Повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго”, які були заплановані на 22.04.2020 (дата оприлюднення 15.04.2020).p7s

 

Інформація про кількість акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Заагальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 22.04.2020 (дата оприлюднення 20.03.2020).pdf

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 22.04.2020 (дата оприлюднення 19.03.2020).p7s

 

Проєкти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” (дата оприлюднення 19.03.2020)

 

Перелік документів, необхідних для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” (дата оприлюднення 19.03.2020)

 

Інформація про кількість акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 10.04.2019 (дата оприлюднення 09.04.2019)

 

Інформація про кількість акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 10.04.2019 (дата розміщення 06.03.2019)

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 10.04.2019 (дата розміщення 27.02.2019)

 

Проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 10.04.2019 (дата розміщення 27.02.2019)

 

Перелік документів, необхідних для участі у річних Загальних зборах ПАТ “Запоріжжяобленерго” 10.04.2019 (дата розміщення 27.02.2019)

 

Інформація про кількість акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 23.04.2018 (дата розміщення 20.04.2018)

 

Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 23.04.2018, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства (дата оприлюднення 16.04.2018)

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 23.04.2018 (дата розміщення 21.03.2018)

 

Проекти рішень на річні Загальні збори акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 23.04.2018 (дата розміщення 21.03.2018)

 

Інформація про кількість акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 23.04.2018 (дата розміщення 21.03.2018)

 

Перелік документів, необхідних для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 23.04.2018 (дата розміщення 21.03.2018)

 

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 04.10.2017 (дата розміщення 06.09.2017)

 

Проекти рішень на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 04.10.2017 (дата розміщення 06.09.2017)

 

Повідомлення по зміни до Проекту порядку денного річних Загальних зборів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 18.04.2017 (дата розміщення 07.04.2017)

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжжяобленерго 18.04.2017 року (дата розміщення 15.03.2017)

Проекти рішень на річні Загальні збори акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” 18.04.2017

 

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ “Запоріжжяобленерго” 28.07.2016 року

 

Проекти рішень на позачергові Загальні збори акціонерів ВАТ “Запоріжжяобленерго” 28.07.2016

 

Повідомлення про відміну проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ “Запоріжжяобленерго”, призначених на 25.05.2016 року

 

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ “Запоріжжяобленерго” 25.05.2016 року (дата розміщення 22.04.2016)

 

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ВАТ “Запоріжжяобленерго”, призначених на  29.04.2016 року

 

Повідомлення про доповнення порядку денного річних загальних зборів ВАТ “Запоріжжяобленерго” 29.04.2016 року (дата розміщення 15.04.2016 року)

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ВАТ “Запоріжжяобленерго” 29.04.2016 року

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 21.04.2015 (дата розміщення – 21.03.2015)

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 04.04.2012