Послуга з приєднання

 

Згідно з Кодексом систем розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, ПАТ “Запоріжжяобленерго” як Оператор системи розподілу на території Запорізької області надає послугу з приєднання електроустановок споживачів до мереж.

 

Порядок приєднання до систем розподілу

(з розділу IV Кодексу систем розподілу)

 

4.1.1. Цей розділ регулює відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок Замовників до електричних мереж. та під час зміни технічних параметрів електроустановок замовників .

 

Для реалізації вимог цього розділу ОСР видає відповідний наказ, який регламентує дії персоналу щодо розподілу прав та обов’язків під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок Замовників та забезпечує реалізацію принципу «єдиного вікна» для Замовника.

 

4.1.2. ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок Користувача або власника земельної ділянки до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог цього розділу.

 

Послуга зі стандартного приєднання надається на підставі договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що укладається за типовою формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу (далі – договір про стандартне приєднання). Послуга з нестандартного приєднання надається на підставі договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ»/з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, що укладається за типовою формою, наведеною в додатку 2 до цього Кодексу (далі – договір про нестандартне приєднання).

 

Цим розділом визначаються особливості:

 

1) стандартного приєднання електроустановок Замовника;

 

2) нестандартного приєднання електроустановок Замовника;

 

3) приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (у тому числі генеруючими установками приватних домогосподарств);

 

4) приєднання електроустановок Замовників до електричних мереж власників, які не є ОСР;

 

5) приєднання тимчасових (сезонних) об’єктів та будівельних струмоприймачів;

 

6) приєднання активних елементів телекомунікаційних мереж, розташованих на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики;

 

7) електрифікації території, що підлягає комплексній забудові;

 

8) приєднання споживача до електроустановок виробника прямою лінією та отримання дозволу на таке приєднання;

 

9) приєднання генерації з ВДЕ до розподільних пристроїв існуючої генерації;

 

10) надання послуги з перенесення об’єктів електроенергетики за ініціативою Замовників, які мають намір спорудити або реконструювати будівлі, дороги, мости або інші об’єкти архітектури.

 

4.1.3. Приєднання електроустановок до електричних мереж не має призводити до порушення нормативних вимог щодо надійності електропостачання та якості електричної енергії для Користувачів (у тому числі вимоги щодо дотримання нульового перетоку реактивної потужності при приєднанні Користувачів потужністю вище 50 кВт).

 

4.1.4. Генеруючі одиниці класифікуються за чотирма категоріями відповідно до рівня напруги в точці приєднання та величини встановленої потужності, а саме:

 

1) тип А – точка приєднання з напругою нижче 110 кВ і потужністю до 1 МВт включно;

 

2) тип В – точка приєднання з напругою нижче 110 кВ і потужністю від 1 МВт до 20 МВт включно;

 

3) тип С – точка приєднання з напругою нижче 110 кВ і потужністю вище 20 МВт до 75 МВт включно;

 

4) тип D – точка приєднання з напругою 110 кВ або вище. Генеруюча одиниця також належить до типу D, якщо її точка приєднання має напругу нижче 110 кВ, а потужність становить вище 75 МВт.

 

4.1.5. Електроустановки Замовника, призначені для виробництва електричної енергії (генеруючі одиниці), мають відповідати вимогам, установленим Кодексом системи передачі для кожного типу генеруючої одиниці.

 

4.1.6. У разі якщо ТЕО вибору Замовника схеми приєднання споживача доведено доцільність приєднання до мереж ОСП напругою 220 кВ та вище, таке приєднання здійснюється відповідно до Кодексу системи передачі.

 

4.1.7. Забороняється приєднувати електроустановки Замовника до власних потреб підстанцій або електростанцій.

 

4.1.8. Забороняється приєднувати електроустановки Замовника до електричних мереж побутових споживачів.

 

Послуга з приєднання до електричних мереж об’єктів замовника має надаватися з дотриманням вимог ПОЕМ.

 

ОСР, у випадку розташування електроустановок замовника в охоронних зонах електричних мереж (або наміру замовника збудувати об’єкт в охоронних зонах електричних мереж), має зазначити в технічних умовах вимоги щодо здійснення технічних заходів стосовно безпеки електропостачання та надійності роботи електричних мереж з метою дотримання правил охорони електричних мереж. У такому випадку ОСР має надати замовнику разом з технічними умовами належні обґрунтування порушення вимог ПОЕМ, а саме:

 

зафіксовані ОСР факти та обставини порушення вимог ПОЕМ шляхом оформлення акта (що складається в довільній формі) з обов’язковим зазначенням встановлених та виявлених фактів (обставин) порушення та додатка, який має містити графічне зображення виявленого порушення;

 

розрахунки (обґрунтування) та графічне зображення причин можливого порушення при будівництві об’єкта, яке базується на матеріалах заяви на приєднання та топографо-геодезичному плані існуючих електричних мереж.

 

За письмовим зверненням замовника центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, надає висновок щодо технічної обґрунтованості наданих ОСР технічних умов на приєднання замовників та їх відповідності чинним стандартам, нормам і правилам.

 

Укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та підключення електроустановки замовника здійснюється за умови дотримання вимог ПОЕМ.

 

Після усунення порушень вимог ПОЕМ ОСР оформляє письмову довідку про усунення порушень ПОЕМ із зазначенням здійснених заходів щодо усунення порушень.

 

4.1.9. Послуга з приєднання електроустановок Замовника до системи розподілу є платною послугою та надається ОСР відповідно до умов договору про приєднання.

 

4.1.10. Якщо в межах території, на якій розташовані електроустановки або передбачається будівництво нових електроустановок Замовника, здійснюють свою діяльність декілька ОСР, Замовник може обрати будь-якого ОСР для отримання послуги з приєднання.

 

4.1.11. Суб’єкт господарювання має право за зверненням замовника погодити приєднання електроустановок замовника до власних електричних мереж у таких випадках:

 

у рахунок зменшення договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб’єкта господарювання;

 

у межах договірної потужності цього суб’єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у відповідний період доби;

 

без зменшення договірної потужності цього суб’єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі підключення електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії генеруючою одиницею типу А, у межах договірної потужності цього суб’єкта.

 

З метою погодження приєднання об’єкта (електроустановок) замовника до електричних мереж суб’єкта господарювання замовник звертається до цього суб’єкта із заявою про приєднання електроустановки певної потужності за типовою формою, наведеною в додатку 3 до цього Кодексу (далі – заява про приєднання). До заяви про приєднання додаються документи відповідно до переліку, встановленого пунктом 4.4.2 глави 4.4 цього розділу.

 

У разі згоди на приєднання об’єкта (електроустановок) замовника до власних електричних мереж суб’єкт господарювання протягом 5 робочих днів з дня отримання заяви повідомляє замовника про свою згоду листом та надає відповідні технічні вимоги та/або вихідні дані.

 

Замовник згідно з вимогами глави 4.4 цього розділу звертається до ОСР, до електричних мереж системи розподілу якого приєднані електроустановки суб’єкта господарювання, щодо видачі проєкту договору про нестандартне приєднання і технічних умов та надає ОСР відповідні технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб’єкта господарювання.

 

ОСР протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного звернення видає замовнику проєкт договору про нестандартне приєднання, технічні умови та відповідні технічні вимоги суб’єкту господарювання щодо організації комерційного обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання суб’єктом господарювання величини дозволеної до використання потужності.

 

Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, для отримання висновку щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов.

 

При виконанні такого приєднання мають виконуватися такі умови:

 

1) електроустановки замовника, що приєднуються, не можуть погіршувати якість електропостачання існуючих Користувачів, приєднаних у цьому енерговузлі;

 

2) схема приєднання електроустановки до електричних мереж не може виконувати функції транзитної установки для живлення інших Користувачів;

 

3) має бути забезпечений окремий комерційній облік електричної енергії, відпущеної, виробленої, включаючи витрати на власні потреби, електроустановками замовника (електроустановки власних потреб приєднуються за рахунок договірної потужності суб’єкта господарювання), відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку;

 

4) суб’єкт господарювання та замовник після реалізації проєкту мають забезпечити виконання доведених завдань (виданих диспетчерських команд) щодо примусового розвантаження, АЧР тощо;

 

5) електроустановки з виробництва електричної енергії замовника мають відповідати вимогам щодо генеруючих одиниць типу А (регулювання напруги, реактивної потужності, моніторингу показників);

 

6) замовник має погодити проєктну документацію в частині виконання технічних вимог:

 

із суб’єктом господарювання на відповідність технічним вимогам та/або вихідним даним;

 

із ОСР на відповідність технічним умовам.

 

Суб’єкт господарювання має погодити з ОСР проєктну документацію в частині виконання технічних умов ОСР щодо організації комерційного обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання суб’єктом господарювання величини дозволеної до використання потужності;

 

7) суб’єкт господарювання разом із замовником забезпечує виконання погоджених ОСР проєктних рішень, а також повідомляє ОСР про завершення будівництва та підключення об’єкта (електроустановок) замовника.

 

У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР, плата за приєднання до таких електричних мереж ОСР не нараховується.

 

4.1.12. Споживач має право без погодження з ОСР та укладення договору про приєднання в межах дозволеної йому до використання потужності підключити власні струмоприймачі або струмоприймачі організації, яка виконує роботи або надає послуги цьому суб’єкту господарювання за договором на його території.

 

4.1.13. Приєднання електроустановок Замовника на території, що підлягає комплексній забудові (мікрорайон/квартал, вулиця), здійснюється відповідно до умов цього розділу після виконання ОСР, який здійснює на цій території ліцензовану діяльність, електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, згідно з планами забудови відповідної території.

 

4.1.14. Функції Замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, може виконувати суб’єкт, уповноважений згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності». Замовник електрифікації має надати ОСР затверджений органами місцевої влади проект комплексної забудови, який має містити, зокрема:

 

детальний план комплексної забудови території, що підлягає електрифікації;

 

межі та цільове використання земельних ділянок, у тому числі визначені коридори для інженерних мереж та місця розташування об’єктів енергетики;

 

прогнозну максимальну потужність та вимоги щодо надійності електропостачання кожного об’єкта, розташованого на території забудови;

 

черги будівництва об’єктів комплексної забудови та прогнозні терміни/строки введення в експлуатацію.

 

4.1.15. Електрифікація території, що підлягає комплексній забудові, може бути здійснена за рахунок складової тарифу на розподіл електричної енергії шляхом включення до інвестиційної програми ОСР в установленому порядку у разі забезпечення таких заходів:

 

1) прийняття органом місцевого самоврядування рішення про те, що відповідні земельні ділянки майбутніх Замовників розташовані на території, що підлягає комплексній забудові;

 

2) розроблення та затвердження органом місцевого самоврядування детального плану забудови території, що підлягає комплексній забудові;

 

3) прийняття органом місцевого самоврядування відповідних рішень про делегування ОСР (за згодою ОСР) функцій замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові;

 

4) розроблення на замовлення органу місцевого самоврядування проектної документації на виконання відповідних робіт з електрифікації території, що підлягає комплексній забудові (або використання раніше розробленої на замовлення органу місцевого самоврядування проектної документації).

 

Територія вважається електрифікованою, якщо хоча б один об’єкт, розташований на земельній ділянці, яка перебуває в межах території, що підлягає комплексній забудові, приєднаний до електричних мереж цього ОСР відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж, чинного на момент здійснення такого приєднання (після 01 січня 2013 року).

 

Об’єкти всіх замовників на інших земельних ділянках у межах цієї території мають бути приєднані ОСР відповідно до вимог цього розділу в залежності від типу приєднання.

 

За наявності інформації від органів місцевого самоврядування про розроблення або затвердження детального плану території, що підлягає комплексній забудові, ОСР може інформувати замовника про можливість отримання ним послуги з приєднання до електричних мереж після електрифікації такої території у спосіб, зазначений у главі 4.4 цього розділу.

 

4.1.16. Точки приєднання окремих об’єктів на території, що підлягає комплексній забудові, встановлюються на межах їх земельних ділянок, які є складовими частинами території, що підлягає комплексній забудові, та/або за згодою Замовника на електроустановках об’єктів Замовників, які розташовані на такій території.

 

4.1.17. У випадку здійснення ОСР електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, всі електричні мережі залишаються у власності ОСР, на території здійснення ліцензованої діяльності якого розташована територія комплексної забудови.

 

4.1.18. Точка приєднання електроустановок замовника має бути розташована на межі земельної ділянки Замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки. Точка приєднання електроустановок замовника зазначається в договорі про приєднання.

 

Точка приєднання активних елементів телекомунікаційних мереж, що не пов’язані із власністю або володінням земельною ділянкою, розташованих на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики, визначається сторонами в межах цього елемента.

 

4.1.19. На підставі заяви замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуаційного плану ОСР визначає точки забезпечення потужності виходячи зі структури електричних мереж та навантаження в зоні можливого приєднання з урахуванням резерву потужності за укладеними договорами про приєднання та з урахуванням замовленої категорійності з надійності електропостачання.

 

Для визначення приєднання (стандартне/нестандартне) враховується найкоротша відстань (по прямій лінії) від точки приєднання електроустановок замовника до найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), що збігається зі ступенем напруги в точці приєднання.

 

При визначенні приєднання (стандартне/нестандартне) та/або ступеня потужності стандартного приєднання у випадку збільшення потужності існуючого споживача за величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок замовника, включаючи дозволену потужність з урахуванням потужності субспоживачів.

 

Для визначення відстані, відповідно до якої здійснюється розрахунок плати за лінійну частину приєднання при нестандартному приєднанні, що здійснюється за процедурою «під ключ», вимірюється найкоротша відстань по прямій лінії від точки приєднання електроустановок замовника до найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах, що збігається зі ступенем напруги в точці приєднання.

 

Для визначення відстані, відповідно до якої здійснюється розрахунок плати за лінійну частину приєднання (при нестандартному приєднанні, що здійснюється за процедурою «під ключ») у випадку приєднання електроустановок І або ІІ категорій надійності, відстань має визначатись як сума відстаней від точки приєднання електроустановки замовника до найближчих точок (по прямій лінії) в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), від яких забезпечується заявлена категорія за надійністю відповідного ступеня напруги.

 

4.1.20. При проектуванні лінійної частини нестандартного приєднання Замовником ОСР має визначити найближчу точку в його існуючих мережах, від якої відповідно до норм проектування може бути забезпечена потреба Замовника в заявленій потужності.

 

Якщо за нормами проєктування для забезпечення приєднання електроустановок замовника на заявленій ним напрузі 0,4 (10) (35) кВ необхідно побудувати також лінію електропередавання напругою 10 (35) (110) кВ та трансформаторну підстанцію, технічні умови для розробки проєкту лінійної частини приєднання можуть містити вимогу щодо будівництва ліній електропередавання наступного ступеня напруги та трансформаторної підстанції. У цьому випадку вартість трансформаторної підстанції визначається окремо в проєктно-кошторисній документації та не включається в оплату замовником вартості лінійної частини приєднання.

 

У разі незгоди замовника із запропонованою ОСР точкою в існуючих електричних мережах, від якої відповідно до норм проєктування може бути забезпечена потреба замовника в заявленій потужності, замовник має право розробити ТЕО вибору схеми приєднання. ТЕО розробляється за рахунок замовника, вихідні дані для розробки ТЕО надаються ОСР безкоштовно протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення замовника.

 

4.1.21. ОСР забезпечує безоплатну видачу технічних умов на приєднання, які містять вимоги щодо:

 

проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки замовника), безпеки електропостачання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії (у випадку стандартного приєднання);

 

проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж електрозабезпечення електроустановок Замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), а також проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки замовника), безпеки електропостачання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії (у випадку нестандартного приєднання «під ключ»);

 

проектування та будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання, а також щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника), безпеки електропостачання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії (у випадку проектування Замовником лінійної частини при нестандартному приєднанні).

 

4.1.22. Для тимчасових (сезонних) об’єктів (пересувні розважальні заклади, тимчасові споруди для здійснення господарської діяльності, бурові, земснаряди тощо) точки приєднання визначаються у діючих (вже існуючих) електричних мережах (об’єктах) власника мереж (ОСР) та повинні збігатись з точками забезпечення потужності. Приєднання таких об’єктів здійснюється на визначений договором про приєднання строк відповідно до цього розділу без здійснення плати за приєднання. Строк обмежується 180 календарними днями або обґрунтованим на підставі відповідного проекту строком здійснення діяльності з розробки, видобутку корисних копалин тощо.

 

Підключення тимчасових (сезонних) об’єктів до електричної мережі здійснюється після оплати послуг за підключення, підготовку технічних умов на приєднання.

 

Тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності приєднуються з урахуванням умов, визначених договором про приєднання, та вимог цього розділу. Якщо паспортом прив’язки передбачено розміщення такої споруди протягом 180 календарних днів і більше, приєднання такої тимчасової споруди ОСР здійснює на загальних засадах. Строк приєднання таких тимчасових споруд не може перевищувати строк, визначений паспортом прив’язки такої споруди.

 

4.1.23. Приєднання до електричних мереж ОСР будівельних струмоприймачів Замовника або підрядної організації, які планується використати для будівництва, виконується відповідно до вимог цього розділу. Точка приєднання будівельних струмоприймачів має бути розташована в діючих (вже існуючих) електричних мережах (об’єктах) ОСР та збігатись із точкою забезпечення потужності, замовленої до приєднання будівельних струмоприймачів.

 

Приєднання будівельних струмоприймачів здійснюється в установленому цим розділом порядку без справляння плати за приєднання.

 

Строк дії договору про надання послуги з розподілу електричної енергії для живлення будівельних струмоприймачів Замовника не може перевищувати визначений проектом забудови строк будівництва об’єкта (черги).

 

Підключення будівельних струмоприймачів замовника здійснюється відповідно до укладеного договору про нестандартне приєднання об’єкта забудови з визначенням строків та черговості його будівництва після оплати послуг за підготовку та видачу технічних умов на приєднання та підключення, а також після надання ОСР документів, що підтверджують укладення замовником відповідних договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на роздрібному ринку електричної енергії, та документів, що підтверджують отримання замовником послуги з улаштування вузла комерційного обліку електричної енергії відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку.

 

Технічні умови та технічне завдання на проектування є чинними до завершення будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електроустановок зовнішнього інженерного забезпечення та мереж внутрішнього електрозабезпечення та об’єкта Замовника відповідно до умов договору про приєднання.

 

За ініціативою Замовника об’єкта забудови будівельні струмоприймачі можуть бути заживлені від електроустановок інженерного (зовнішнього) електрозабезпечення об’єкта забудови після реалізації проекту зовнішнього електропостачання об’єкта забудови. У цьому випадку видаються одні технічні умови на приєднання об’єкта забудови та будівельних струмоприймачів. Приєднання прийнятого в експлуатацію об’єкта забудови здійснюється на загальних засадах.

 

Вимоги щодо умов приєднання до електричних мереж ОСР будівельних струмоприймачів замовника або його підрядної організації, які планується використовувати для будівництва (реконструкції) об’єкта замовника, є невід’ємною складовою частиною технічних умов та договору про приєднання електроустановок замовника до електричної мережі за постійною схемою приєднання з урахуванням вимог цього розділу Кодексу.

 

4.1.24. У разі зміни замовника (сторони договору) до договору про приєднання вносяться лише ті зміни, що стосуються зміни замовника (сторони договору), за умови, що він підтвердив незмінність технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електропостачання об’єкта забудови, визначених у договорі про приєднання (з усіма додатками, включаючи технічні умови).

 

У випадку зміни (за ініціативою замовника) комплексу умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта замовника, визначених у договорі про приєднання, а саме типу електроустановки (споживання/генерація), функціонального призначення об’єкта, точки (точок) приєднання, рівня напруги в точці приєднання, у встановленому законодавством порядку відбувається розірвання існуючого договору про приєднання та після звернення замовника із заявою про приєднання у порядку, встановленому главою 4.4 цього Кодексу, укладається новий договір про приєднання за цим об’єктом.

 

4.1.25. Для споживачів з індивідуальною забудовою житла за однією адресою у разі перерозподілу потужності між власниками (співвласниками) без зміни сумарної величини приєднаної потужності об’єкта архітектури, без зміни категорії електроустановок щодо надійності електропостачання послуга з приєднання та технічні умови не надаються. За необхідності здійснення монтажу (демонтажу) додаткових елементів електричної мережі відповідна реконструкція може здійснюватися ОСР згідно з окремим договором.

 

Новостворений споживач (Замовник зазначеного приєднання) забезпечує на загальних засадах улаштування вузла комерційного обліку електричної енергії відповідно до Кодексу комерційного обліку.

 

4.1.26. У разі розірвання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії ОСР здійснює технічні заходи щодо відключення та фактичного від’єднання електроустановок (об’єкта в цілому) від електричних мереж. Резервування потужності (величина потужність об’єкта зберігається) за таким об’єктом зберігається упродовж 180 календарних днів (від дати розірвання договору).

 

У разі звернення власника або іншого Замовника (нового власника електроустановки (об’єкта)) після розірвання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії із попереднім власником та здійснення ОСР технічних заходів щодо відключення та фактичного від’єднання електроустановок (об’єкта) від електричних мереж після 180 календарних днів від дати розірвання відповідного договору ОСР надає послугу з приєднання в порядку, визначеному цим розділом.

 

4.1.27. У разі необхідності споживача тимчасового зменшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об’єкта резервування потужності за таким об’єктом відбувається впродовж 1 календарного року від дати внесення змін до договору про розподіл електричної енергії.

 

Якщо зменшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки сталося через відступлення споживачем права використання потужності на користь субспоживача, право скористатися зарезервованою потужністю набувається після скасування права відступлення, узгодженого субспоживачем, та внесення відповідних змін до договорів.

 

4.1.28. Замовник обирає на власний розсуд ОСР, який буде надавати послугу з приєднання. Для оцінки економічної доцільності може бути виконано ТЕО вибору схеми приєднання.

 

ТЕО розробляється за рахунок замовника, вихідні дані для розробки ТЕО надаються ОСР безкоштовно протягом 10 робочих днів з дня отриманнязвернення замовника.

 

4.1.29. ОСР, який надає послугу з приєднання, при підготовці технічних умов на приєднання має забезпечити включення до них вимог (технічних заходів) ОСП, виконання яких необхідне в електричних мережах ОСП для забезпечення технічної можливості приєднання (далі – вимоги ОСП), якщо:

 

точка забезпечення потужності розташована в мережі ОСП (підтверджена розрахунками ОСР);

 

приєднання електроустановок замовника потребує здійснення будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення в електричних мережах ОСР класу напруги 110 кВ і вище;

 

приєднання електроустановок замовника із потужністю, замовленою до приєднання, 5 МВт (включно) та більше;

 

приєднання електроустановок замовника (потужністю 1 МВт (включно) та вище) до електричних мереж ОСР 6-35 кВ, живлення яких здійснюється від підстанції (підстанцій) ОСП на цьому ж рівні напруги.

 

ОСП оприлюднює на власному офіційному вебсайті порядок та вичерпний перелік документів для отримання вимог ОСП, які мають містити:

 

вимоги до електроустановок замовника стосовно каналів зв’язку для передачі інформації щодо обліку, телевимірювань та даних оперативно-технологічного характеру, у тому числі щодо показників якості електричної енергії;

 

вимоги до електроустановок ОСП у частині організації релейного захисту та протиаварійної автоматики;

 

вимоги чинних нормативно-технічних документів у частині забезпечення критеріїв видачі/споживання потужності з відповідним обґрунтуванням.

 

ОСП протягом 10 робочих днів від дати звернення ОСР має надати вимоги ОСП (за наявності).

 

Вимоги ОСП включаються ОСР до технічних умов на приєднання в розділі «Вимоги до електроустановок ОСП».

 

ОСР, який надає послугу з приєднання, при підготовці технічних умов на приєднання має забезпечити включення вимог (технічних заходів) інших суб’єктів господарювання (крім ОСП), виконання яких необхідне в електричних мережах інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) для забезпечення технічної можливості приєднання (далі – вимоги інших суб’єктів господарювання (крім ОСП)), якщо:

 

точка забезпечення потужності розташована в мережах інших суб’єктів господарювання (крім ОСП), що підтверджується розрахунками ОСР;

 

у схемі електрозабезпечення від точки забезпечення потужності до точки приєднання замовника присутні мережі інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) напругою 20 кВ та вище.

 

Для отримання вимог інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) ОСР надає іншим суб’єктам господарювання копію заяви замовника про приєднання до електричних мереж ОСР і проєкт технічних умов на приєднання.

 

Інші суб’єкти господарювання (крім ОСП) протягом 10 робочих днів від дати звернення ОСР мають надати вимоги інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) (за наявності).

 

Вимоги інших суб’єктів господарювання (крім ОСП) включаються ОСР до технічних умов на приєднання в розділі «Вимоги до електроустановок інших суб’єктів господарювання (крім ОСП)».

 

Замовник на підставі отриманих технічних умов на приєднання забезпечує розроблення проєктної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж ОСП та/або інших суб’єктів господарювання (крім ОСП), її узгодження з ОСП та/або іншими суб’єктами господарювання (крім ОСП) та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.

 

Виконавцем технічних заходів, визначених у розділі «Вимоги до електроустановок ОСР», технічних умов на приєднання, а також лінійної частини приєднання є ОСР.

 

Виконавцем технічних заходів, визначених у розділі «Вимоги до електроустановок ОСП», технічних умов на приєднання є ОСП.

 

Виконавцем технічних заходів, визначених у розділі «Вимоги до електроустановок інших суб’єктів господарювання (крім ОСП)», технічних умов на приєднання є, відповідно, інші суб’єкти господарювання (крім ОСП).

 

Послуга з приєднання надається ОСР на підставі багатостороннього договору про приєднання.

 

Істотними умовами такого договору мають бути:

 

терміни виконання робіт, визначені згідно з пунктом 4.3.3 глави 4.3 цього розділу (залежно від величини заявленої до приєднання потужності електроустановок замовника), з урахуванням термінів виконання робіт, розроблених замовником ПКД;

 

відповідальність сторін за невиконання зобов’язань за договором про приєднання та технічних заходів, визначених у технічних умовах;

 

плата Замовника за послугу з приєднання, яка передбачає:

 

складову плати за реконструкцію/будівництво електричних мереж систем розподілу, яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності, ставки плати за нестандартне приєднання потужності та складової плати за створення електричних мереж системи розподілу лінійної частини приєднання;

 

складову плати за реконструкцію/будівництво електричних мереж системи передачі, яка визначається згідно з узгодженою проєктно-кошторисною документацією;

 

складову плати за реконструкцію/будівництво електричних мереж інших суб’єктів господарювання, яка визначається згідно з узгодженою проєктно-кошторисною документацією.

 

За письмовим зверненням замовника та/або ОСР центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, надає висновок щодо технічної обґрунтованості наданих ОСР технічних умов, у тому числі наданих ОСП та(або) іншими суб’єктами господарювання вимог до технічних умов замовників, та відповідності їх чинним стандартам, нормам і правилам.

 

4.1.30. Якщо для виконання заходів з розвитку мережі системи розподілу, що передбачені у ПРСР, виникає необхідність будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення в мережі ОСП, то ОСР має узгодити з ОСП технічне завдання на проєктування таких заходів.

 

4.1.31. Якщо для виконання заходів з розвитку мережі системи розподілу, що передбачені у ПРСР, виникає необхідність будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення в мережах іншого суб’єкта господарювання (крім ОСП), то ОСР має узгодити технічне завдання на проєктування таких заходів.

 

4.1.32. Послуга з приєднання до електричних мереж ОСР не включає послугу із забезпечення влаштування комерційного обліку електричної енергії, яка надається постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до Кодексу комерційного обліку.

 

ОСР не має права відмовити учасникам ринку у наданні послуг комерційного обліку електричної енергії на території здійснення своєї ліцензованої діяльності.

 

4.1.33. На об’єкті електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), має бути встановлений окремий комерційний облік за кожною чергою (пусковим комплексом) та/або установкою, для яких застосовується окремий коефіцієнт «зеленого» тарифу.

 

4.1.34. Якщо у приватному домогосподарстві встановлюються генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та енергії вітру, окремий комерційний облік встановлюється для кожного виду установок, для яких застосовується окремий коефіцієнт «зеленого» тарифу.

 

4.1.35. Сумарна величина потужності встановлених у приватному домогосподарстві генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та енергії вітру, не може перевищувати потужність таких установок, визначену Законом України «Про альтернативні джерела енергії», але не більше потужності, дозволеної до використання згідно з договором про надання послуг з розподілу електричної енергії.

 

4.1.36. Для отримання можливості живлення електричною енергією по прямій лінії від виробника споживач/виробник має отримати погодження Регулятора щодо будівництва та експлуатації прямої лінії.

 

Замовник будівництва прямої лінії надає Регулятору, зокрема:

 

1) ТЕО, що підтверджує технічну можливість реалізації проекту будівництва прямої лінії та доводить економічні переваги такого приєднання в порівнянні із загальним порядком приєднання, визначеним цим Кодексом;

 

2) погодження іншої сторони приєднання по прямій лінії;

 

3) проект договору про розподіл витрат на будівництво прямої лінії між сторонами;

 

4) проект договору про встановлення меж експлуатаційної відповідальності та організацію експлуатації прямої лінії.

 

Проект будівництва прямої лінії має забезпечувати заявлену споживачем категорію надійності постачання електричної енергії виключно прямою лінією. Установки споживача (замовника) не можуть погіршувати якість електропостачання існуючих Користувачів, приєднаних у даному вузлі.

 

Сторони забезпечують виконання проектних рішень та повідомляють Регулятора та ОСР про завершення будівництва та підключення об’єкта Замовника.

 

4.1.37. Якщо Користувач або власник земельної ділянки має намір спорудити або реконструювати будівлі, дороги, мости, інші об’єкти архітектури, що потребує перенесення повітряних та/або підземних електричних мереж та інших об’єктів електроенергетики, Користувач або власник земельної ділянки звертається до ОСР із відповідною заявою. До заяви додається ситуаційний план об’єкта забудови. ОСР надає вихідні дані та технічні вимоги для проєктування перенесення (перевлаштування) належних йому об’єктів електроенергетики не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви або 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних вимог з ОСП (у зазначений у заяві спосіб обміну інформацією).

 

Користувач або власник земельної ділянки має розробити проєкт, у тому числі здійснити заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питань щодо відведення на користь ОСР земельних ділянок для розташування об’єктів електроенергетики, а ОСР – узгодити наданий Користувачем або власником земельної ділянки проєкт з оформленням технічного рішення.

 

ОСР на договірних засадах надає Користувачу або власнику земельної ділянки послугу з перенесення визначених проєктом об’єктів електроенергетики, вартість якої визначається згідно з кошторисом (який є невід’ємною частиною відповідної проєктної документації), у термін, визначений відповідно до вимог нормативних документів, що визначають строки проєктування та будівництва.

 

Вартість розроблення проєктної документації, що передається замовником ОСР, ураховується в загальній сумі вартості послуги з перенесення об’єктів електроенергетики.

 

4.1.38. ОСР оприлюднюють та оновлюють на офіційному вебсайті всю необхідну інформацію про умови приєднання до системи розподілу, величини ставок плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності, ставок плати за лінійну частину приєднання, інформацію про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі ОСР напругою  35-110(154) кВ (для кожної територіальної одиниці ОСР), адресу, за якою відповідно до принципу «єдиного вікна» буде здійснюватися взаємодія сторін, а також інформацію про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110)-35(20)-10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив’язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі (ГІС) відповідно до вимог глави 4.10 цього розділу.

 

4.1.39. Приєднання до електричних мереж електроустановок (об’єкта) замовника на земельних ділянках, які розташовані на території дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових/садівничих товариств, гаражних/гаражно-будівельних кооперативів (далі – кооператив), здійснюється з урахуванням резерву потужності зазначених організацій (у рахунок зменшення договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб’єкта господарювання). У разі відсутності резерву потужності в кооперативах їх загальна потужність потребує збільшення відповідно до вимог цього розділу з виділенням замовленої потужності на електроустановку (об’єкт) замовника. Функції замовника приєднання виконує кооператив або замовник від кооперативу. Функції замовника такого приєднання можуть бути покладені на власника електроустановки (садового будинку, гаража тощо) шляхом оформлення кооперативом представництва в порядку, встановленому законодавством.

 

Послугу з приєднання в межах території кооперативу замовник може отримати в порядку, встановленому главами 4.3, 4.4 та 4.6 цього Кодексу, на підставі договору про нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання. При цьому замовник має надати до заяви про приєднання додатково погодження кооперативу про будівництво електричних мереж на території кооперативу для можливості надання послуги з приєднання.

 

4.1.40. Послуга з приєднання електроустановок квартир або вбудованих приміщень, які є частиною внутрішнього об’єкта будівлі, здійснюється шляхом замовлення в ОСР послуги з приєднання будинку/будівлі в цілому згідно з порядком, визначеним цим Кодексом, із подальшою передачею замовленої потужності на електроустановку замовника, що є частиною об’єкта архітектури. Функції замовника такого приєднання можуть бути покладені власником (управителем) будинку на будь-яку особу шляхом оформлення представництва у порядку, встановленому законодавством, на укладення договору про приєднання до електричних мереж (зміну технічних параметрів) будинку в цілому.

 

Приєднання нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, які не належать до житлового фонду і є самостійними об’єктами нерухомого майна, мають окремий вхід ззовні та відокремлені від іншого об’єкта споруди (будівлі) стінами та перекриттями, що підтверджується технічним паспортом таких приміщень, наданим додатково до заяви про приєднання, може здійснюватись в порядку, визначеному главами 4.3, 4.4 та 4.6 цього Кодексу, на підставі договору про нестандартне приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання. При цьому замовник має надати до заяви про приєднання додатково погодження від власника (управителя) багатоквартирного будинку для можливості надання послуги з приєднання.

 

4.1.41. ОСР не має права вимагати оплату від замовника за користування електроустановками інженерного (зовнішнього) електрозабезпечення (у тому числі елементами будівель підстанцій), що задіяне у схемі електропостачання замовника за результатом отримання останнім послуги з приєднання.»;

 

 

4.2. Стандартне приєднання

 

4.2.1. ОСР надає послугу зі стандартного приєднання відповідно до умов договору про стандартне приєднання.

 

4.2.2. Послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт, а саме:

 

 • розроблення технічних умов, включаючи вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку;

 

 • підготовку технічного завдання на проектування;

 

 • розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (до точки приєднання електроустановок Замовника);

 

 • здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики;

 

 • перевірка та погодження ОСР проєктної документації замовника на відповідність вимогам технічних умов у частині вибору параметрів електричного обладнання на станційному об’єкті (трансформаторна підстанція) замовника та узгодження електричних мереж замовника із електричними мережами ОСР на напрузі приєднання 6 кВ та вищевиконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт;

 

Послуга зі стандартного приєднання не включає послугу з влаштування комерційного обліку електричної енергії.

 

4.2.3. Процедура надання послуги стандартного приєднання передбачає:

 

 • надання замовником ОСР заяви про приєднання та необхідних документів, визначених у пункті 4.4.2 глави 4.4 цього розділу;

 

 • визначення типу приєднання залежно від відстані та величини потужності.

 

Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок замовника до найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), що збігається зі ступенем напруги в точці приєднання.

 

 • підготовку і видачу замовнику проєкту договору про стандартне приєднання, підписаного ОСР, та технічних умов, що є невід’ємним додатком до такого договору,

 

 • підписання замовником договору про приєднання;

 

 • реєстрацію ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання;

 

 • оплату замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;

 

 • підготовку ОСР проєкту зовнішнього електрозабезпечення;

 

 • подання замовником розробленої ним проєктної документації на погодження ОСР щодо її відповідності вимогам технічних умов у частині вибору параметрів електричного обладнання на станційному об’єкті (трансформаторна підстанція) замовника та узгодження технічних параметрів електричних мереж замовника із технічними параметрами електричних мереж ОСР на напрузі приєднання 6 кВ та вище;виконання ОСР будівельних робіт в електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;

 

 • подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок замовника (на контактні з’єднання електричних мереж (межа балансової належності));

 

 • підписання акта надання послуги з приєднання сторонами договору;

 

 • улаштування вузла (вузлів) вимірювання, що виконує ОСР або незалежний постачальник послуги комерційного обліку за вибором замовника, що надається на договірних засадах відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку.

 

4.2.4. Строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання..

 

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування). У разі неможливості здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов’язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

 

ОСР зобов’язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.

 

Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР інформує замовника

 

У випадку отримання послуги з приєднання до електричних мереж з порушенням вимог, встановлених пунктом 4.2.4 цієї глави (у разі перевищення строку надання послуги з приєднання), замовник має право звернутися до ОСР із заявою про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання за типовою формою, наведеною в додатку 4 до цього Кодексу (далі – заява про відшкодування).

 

Заява про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання (типова форма)

 

У разі отримання від замовника заяви про відшкодування ОСР зобов’язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих документів).

 

У випадку недосягнення згоди між сторонами договору про приєднання шляхом переговорів щодо компенсації та пені замовник має право звернутись до суду за захистом своїх порушених прав.

 

 

4.3. Нестандартне приєднання

 

4.3.1. ОСР надає послугу з нестандартного приєднання «під ключ» або нестандартного приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником відповідно до умов договору про нестандартне приєднання.

 

Однією з істотних умов договору про нестандартне приєднання має бути визначена сторонами відповідальність за проектування лінійної частини приєднання.

 

4.3.2. Послуга з нестандартного приєднання «під ключ» передбачає виконання комплексу робіт, що відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою.

 

4.3.3. Строк надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ», становить не більше:

 

 • 120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);

 

 • 230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);

 

 • 280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);

 

 • 350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно).

 

Якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок Замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проектною документацію.

 

Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати Замовником ОСР вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

 

Послуга з нестандартного приєднання з проектуванням Замовником лінійної частини приєднання надається ОСР у строки, передбачені главою 4.3 цієї глави, без урахування строку на проектування електричних мереж лінійної частини приєднання.

 

У разі порушення ОСР умов зобов’язання за договором про приєднання щодо строків надання послуги з нестандартного приєднання ОСР несе відповідальність:

 

 • у разі перевищення строку надання послуги з нестандартного приєднання від 30 до 60 календарних днів плата за приєднання зменшується на 10 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом);

 

 • у разі перевищення строку надання послуги з нестандартного приєднання від 60 до 120 календарних днів плата за приєднання зменшується на 20 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом);

 

 • у разі перевищення строку надання послуги з нестандартного приєднання більше ніж на 120 календарних днів ОСР зобов’язаний повернути Замовнику кошти, отримані як попередня оплата (у розмірі 80 відсотків плати за приєднання), та надати послугу з приєднання електроустановок до електричних мереж безкоштовно (крім випадків, визначених цим Кодексом).

 

Установлені строки надання послуги з нестандартного приєднання можуть бути змінені за згодою сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

 

У разі необхідності збільшення строку надання послуги з нестандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення строку проектування електричних мереж лінійної частини приєднання письмово та відповідно до вимог цього розділу повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки). У разі неможливості здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов’язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню.

 

ОСР зобов’язаний, а Замовник має право здійснювати усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю Замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.

 

Після завершення процедури відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР інформує Замовника.

 

Технічні умови та технічне завдання на проектування є чинними до завершення будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електроустановок зовнішнього інженерного забезпечення та об’єкта Замовника відповідно до договору про приєднання.

 

Проектні, будівельно-монтажні і пусконалагоджувальні роботи, пов’язані з виконанням договору про приєднання, мають виконуватися юридичними та/або фізичними особами-підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.

 

4.3.4. Послуга з нестандартного приєднання з проектуванням Замовником лінійної частини приєднання надається ОСР, якщо проектування електричних мереж лінійної частини приєднання за рішенням Замовника виконується обраним ним виконавцем проектних робіт.

 

4.3.5. Комплекс робіт, що виконується ОСР з нестандартного приєднання з проектуванням Замовником лінійної частини приєднання, відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою з урахуванням наступного:

 

1) проектування лінійної частини приєднання вилучається з обсягу робіт, що виконуються ОСР;

 

2) замовник розробляє, узгоджує з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проектну документацію на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та передає її ОСР у 4 примірниках для виконання ним зобов’язань за договором про приєднання до електричних мереж;

 

3) замовник здійснює заходи щодо відведення на користь ОСР земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.

 

4.3.6. Приєднання генеруючих потужностей вище 20 МВт здійснюється на підставі ТЕО вибору схеми приєднання, що має визначати доцільність приєднання до електричних мереж ОСР або ОСП. ТЕО розробляється за рахунок замовника, вихідні дані для розробки ТЕО надаються ОСР або ОСП безкоштовно протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення замовника

 

Висновки ТЕО мають ґрунтуватися на технічно можливих варіантах видачі потужності Замовника в мережі ОСП чи ОСР та рекомендуватись як доцільний варіант найменших фінансових витрат Замовника.

 

Замовник має право обрати будь-який із запропонованих ТЕО технічно можливих варіантів приєднання.

 

4.3.7. Якщо для забезпечення приєднання генеруючих одиниць замовника до електричних мереж системи розподілу ОСР необхідно побудувати або реконструювати лінію електропередавання ОСР, що приєднана до електричних мереж ОСП або існуючої електростанції (якщо ТЕО визначає переваги такого приєднання), технічні умови на таке приєднання видаються ОСР та погоджуються з ОСП.

 

4.3.8.У випадку отримання послуги з приєднання до електричних мереж з порушенням вимог, встановлених пунктом 4.3.3 цієї глави, замовник має право звернутися до ОСР із заявою про відшкодування згідно з умовами договору про приєднання.

 

У разі отримання від замовника заяви про відшкодування ОСР зобов’язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих документів).

 

У випадку недосягнення згоди між сторонами договору про приєднання шляхом переговорів щодо компенсації та пені замовник має право звернутись до суду за захистом своїх порушених прав.

 

4.3.9. ОСР зобов’язаний надати замовнику у випадку проєктування ним лінійної частини приєднання всі необхідні документи з надання повноважень для здійснення замовником заходів з відведення на користь ОСР земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики не пізніше трьох робочих днів від дати відповідного звернення замовника.

 

 

4.4. Подання заяви про приєднання до електричних мереж

 

4.4.1. Замовник звертається до ОСР щодо наміру приєднатися до електричних мереж системи розподілу із заявою про приєднання. ОСР оприлюднює на власному вебсайті порядок подання заяви на приєднання.

 

У заяві Замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання.

 

Замовник має право зазначити в заяві про приєднання графік уведення потужностей за роками (черги будівництва). У цьому випадку ОСР у технічних умовах повинен передбачити можливість приєднання потужностей замовника відповідно до запропонованого ним графіка (з урахуванням та обґрунтуваннями відповідно до державних будівельних норм та правил)

 

Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається Замовником особисто або черезуповноваженого належним чином представника, або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний веб-сайт ОСР у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку або за допомогою інших електронних сервісів, запропонованих ОСР.

 

4.4.2. До заяви про приєднання додаються:

 

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку – викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

 

2) копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із вказанням місця розташування об’єкта (об’єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для об’єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

 

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подання та отримання документів;

 

4) ТЕО (за наявності).

 

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об’єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:

 

 • копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом архітектури або право власності чи користування частиною об’єкта архітектури (дах, фасад);

 

 • копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання;

 

 • лист погодження від власника об’єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об’єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція.

 

Замовник – юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі – ПДВ).

 

Замовник – фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта).

 

5) інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки.

 

У разі приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 розділу IV цього Кодексу до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб’єкта господарювання.

 

4.4.3. Наданій Замовником заяві з додатками до неї відповідно до пункту 4.4.2 цієї глави ОСР присвоює реєстраційний номер:

 

 • у разі особистого подання заяви або через уповноваженого належним чином представника – у день подання (у тому числі) на копії заяви замовника, що надається замовнику, ставиться реєстраційний номер ОСР

 

 • у разі направлення заяви рекомендованим поштовим відправленням – не пізніше 1 робочого дня з дня отримання документів;

 

 • у разі направлення заяви в електронному вигляді – не пізніше 1 робочого дня з дня отримання документів.

 

Реєстраційний номер заяви повідомляється Замовнику в узгоджений з ним спосіб (рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою, факсом, за усним запитом Замовника засобами телефонного/мобільного зв’язку тощо).

 

4.4.4. У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, поданих особисто замовникомабо через уповноваженого належним чином представника, ОСР приймає частинуналежним чином оформлених документів, надає замовнику зауваження щодоповноти та належного оформлення документів та вносить відповідну інформаціюдо реєстру заяв.

 

Процедура надання послуги з приєднання розпочинається після отримання ОСР всіх документів, вичерпний перелік яких передбачений пунктом 4.4.2 цієї глави, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання

 

При отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від дня отримання заяви інформує Замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень.

 

4.4.5. Номер заяви обліковується ОСР в окремому реєстрі. Реєстр заяв на приєднання ведеться в електронному та/або паперовому вигляді.

 

 

4.5. Розроблення та надання Замовнику технічних умов на приєднання

 

4.5.1. Технічні умови на приєднання є невід’ємним додатком до договору про приєднання.

 

4.5.2. Технічні умови викладаються у вигляді єдиного документа за типовою формою, встановленою цим Кодексом (додаток 4 до цього Кодексу – для стандартного приєднання; додаток 5 до цього Кодексу – для нестандартного приєднання).

 

4.5.3. Під час розроблення технічних умов на приєднання ОСР має керуватися такими принципами:

 

 • надійності електрозабезпечення струмоприймачів Замовника згідно з чинним законодавством України з урахуванням категорії надійності електропостачання, яку було зазначено в заяві про приєднання;

 

 • забезпечення належної якості електроенергії в точці приєднання;

 

 • дотримання показників якості електричної енергії та надійності електропостачання інших Користувачів;

 

 • дотримання Замовником нульового перетоку реактивної потужності в точці приєднання для Користувачів вище 50 кВт (крім населення);

 

 • енергоефективності та енергозбереження;

 

 • оптимальності з економічної і технічної точки зору схеми електрозабезпечення;

 

 • ефективного розвитку мереж з метою покращення якості послуг з розподілу.

 

4.5.4. Технічні умови, які видаються Замовнику для перенесення електричних мереж та інших об’єктів електроенергетики, не повинні містити вимоги щодо електроустановок Замовника.

 

4.5.5. Технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією).Замовник у строк не більше 20 календарних днів з дати отримання від ОСР проєкту договору про приєднання та технічних умов на приєднання підписує договір про приєднання та технічні умови та повертає їх ОСР для реєстрації.

 

Якщо замовник не отримав проєкт договору про приєднання та технічні умови протягом 30 календарних днів з дати направлення ОСР повідомлення про їх готовність (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією) або не надав ОСР протягом 20 календарних днів з дати отримання підписані з його сторони примірники договору про приєднання та технічних умов, договір про приєднання вважається неукладеним (таким, що не відбувся), технічні умови такими, що не набрали чинності.що не відбувся), технічні умови такими, що не набрали чинності.»;

 

4.5.6. Технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про нестандартне приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП.

 

Замовник у строк не більше 20 календарних днів з дати отримання від ОСР проєкту договору про приєднання та технічних умов на приєднання підписує договір про приєднання та повертає його ОСР для реєстрації. Якщо замовник не отримав проєкт договору про приєднання та технічні умови протягом 60 календарних днів з дати направлення ОСР повідомлення про їх готовність або не надав ОСР протягом 20 календарних днів з дати отримання підписані з його сторони примірники договору про приєднання та технічних умов, договір про приєднання вважається неукладеним (таким, що не відбувся), технічні умови такими, що не набрали чинності.

 

Якщо Замовник у заяві на приєднання виявив свій намір щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання, ОСР у технічних умовах надає Замовнику необхідні вихідні дані для проектування та визначає найближчу точку в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР відповідного ступеня напруги, від якої має проектуватися лінійна частина приєднання до точки приєднання електроустановок Замовника.

 

Найближча точка відповідного ступеня напруги визначається згідно з вимогами норм проектування електричних мереж. Ступінь напруги в точці приєднання Замовника може не збігатись із ступенем напруги в точці мережі ОСР, від якої здійснюється будівництво лінійної частини приєднання.

 

На вимогу Замовника ОСР може бути визначена альтернативна точка приєднання відповідного ступеня напруги, від якої має проектуватися лінійна частина приєднання до точки приєднання електроустановок Замовника.

 

Технічні умови в такому випадку мають містити вимоги та необхідні вихідні дані щодо створення лінійної частини приєднання від альтернативної точки.

 

4.5.7. У випадку якщо за однією адресою відбувається виділ частки майна (приміщення) співвласників із спільної сумісної власності, внаслідок чого кожен із співвласників набуває права власності на окрему частку такого майна, перерозподіл потужності між власниками не потребує розробки та видачі технічних умов, якщо не збільшується величина сумарної приєднаної потужності об’єкта архітектури та/або не змінюється категорія надійності електропостачання електроустановки.

 

У цьому випадку роботи, що забезпечують перерозподіл потужності та облік електричної енергії, здійснюються ОСР після внесення кожним із власників (співвласників) плати за монтаж (демонтаж) додаткових елементів мережі та встановлення окремих вузлів обліку.

 

4.5.8. Технічні умови на приєднання розробляються ОСР з урахуванням детальних планів території та схем перспективного розвитку розподільних електричних мереж.

 

4.5.9. Усі погодження технічних умов структурними підрозділами ОСР (внутрішні погодження) виконуються ним самостійно.

 

4.5.10. Замовник та/або інший заінтересований суб’єкт має право письмово звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання їх відповідності чинним стандартам, нормам та правилам та отримати відповідний висновок.

 

Порядок та перелік документів для отримання висновку щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання оприлюднюються на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

 

Висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання є обов’язковим до виконання ОСР.

 

Замовник має право звернутися до ОСР із заявою в довільній формі з вимогою виключення технічних заходів, що зазначаються у висновку як необґрунтовані. ОСР протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного звернення повідомляє замовника про вжиті заходи для виконання висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

 

 

4.6. Розроблення проектно-кошторисної документації

 

4.6.1. Надання послуги з приєднання, а саме виконання будівельно-монтажних робіт, здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації.

 

4.6.2. У разі стандартного та нестандартного приєднання «під ключ» розроблення проектно-кошторисної документації на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення здійснюється ОСР (та включає ввідний пристрій з комутаційним апаратом (ввідним)).

 

Проект стандартного та нестандартного приєднання «під ключ» має задовольняти потреби Замовника в частині приєднання та може передбачати реалізацію заходів або проектів щодо перспективного планування розвитку системи розподілу.

 

4.6.3. У разі розроблення проекту лінійної частини нестандартного приєднання Замовником завдання на проектування має бути сформульовано Замовником щодо одного з варіантів створення лінійної частини приєднання (від найближчої або від альтернативної точки приєднання до мереж ОСР) відповідно до наданих ОСР технічних умов. ОСР на запит Замовника або проектної організації Замовника має надавати всі необхідні для проектування дані. У такому разі Замовник забезпечує узгодження з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.

 

У разі письмової відмови Замовника від розроблення або від реалізації проекту лінійної частини нестандартного приєднання ОСР не несе жодних зобов’язань по укладеному договору про приєднання, у тому числі матеріальних, пов’язаних із витратами Замовника на проектування лінійної частини приєднання. Замовник може обрати спосіб приєднання з наданням послуги приєднання «під ключ» шляхом відповідного звернення, за яким сторони вносять зміни до договору про приєднання та технічних умов.

 

У разі обґрунтованої незгоди ОСР з вартістю реалізації технічних умов відповідно до проектно-кошторисної документації на вимогу ОСР Замовник надає до проектно-кошторисної документації письмовий звіт експертної організації, що відповідає критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства. ОСР повідомляє Регулятора про вимогу щодо проведення експертизи з наданням її обґрунтування.

 

4.6.4. Проект має визначити точку приєднання на межі технологічного з’єднання електроустановок або частин однієї електроустановки. Проектно-кошторисна документація розробляється окремими частинами (томами) для мереж Замовника та мереж ОСР відповідно до точки приєднання.

 

4.6.5. Якщо послуга з приєднання надається двома або більше ОСР (або ОСР та ОСП), що визначається технічними умовами або в процесі проектування, проектно-кошторисна документація розробляється окремими частинами (розділами) для кожного оператора.

 

4.6.6. Якщо послуга з приєднання надається декількома ОСР, Замовник проекту має забезпечити таку кількість примірників, але не менше чотирьох, проектно-кошторисної документації та формат її надання на електронних носіях, що забезпечить одночасність розгляду проекту відповідними ОСР.

 

4.6.7. Кожен з ОСР повинен надати оператору, що видав технічні умови, технічне рішення щодо проектно-кошторисної документації.

 

Технічним рішенням проектно-кошторисна документація або узгоджується, або до неї надаються обґрунтовані зауваження, що потребують доопрацювання проекту.

 

За результатами розгляду проектно-кошторисної документації ОСР, що видав технічні умови, оформлює узагальнене технічне рішення щодо проекту.

 

Обґрунтовані зауваження до проектно-кошторисної документації мають містити посилання на вимоги стандартів та нормативних документів.

 

Замовник має право залучати незалежну експертну організацію з метою надання оцінки зауваженням ОСР до проектно-кошторисної документації, що узгоджується.

 

Порядок розгляду проєктно-кошторисної документації (або ТЕО) та вичерпний перелік документів ОСР має оприлюднити на власному офіційному вебсайті.

 

4.6.8. Строк розгляду проєктно-кошторисної документації та ТЕО, отриманих ОСР на узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, а у разі необхідності узгодження з іншими операторами – 30 робочих днів. Узгодження проєктно-кошторисної документації та ТЕО здійснюється ОСР безоплатно.

 

4.6.9. Строк доопрацювання проектно-кошторисної документації – 30 робочих днів з дня отримання Замовником зауважень до неї. Замовник може продовжити строк доопрацювання проектно-кошторисної документації шляхом письмового повідомлення ОСР, направленого не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку доопрацювання.

 

4.6.10. Доопрацьована проектно-кошторисна документація підлягає повторному погодженню у строки, визначені пунктом 4.6.8 цієї глави. Під час повторного погодження проектно-кошторисної документації не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не стосуються внесених змін до проектної документації або неусунення раніше наданих зауважень.

 

4.6.11. Погоджена проектно-кошторисна документація є чинною на весь час будівництва відповідних мереж. Зміни до узгодженої проектно-кошторисної документації на мережі зовнішнього електрозабезпечення, які призводять до зміни вартості реалізації проекту, погоджуються шляхом внесення відповідних змін до договору про приєднання.

 

 

4.7. Проведення будівельних робіт та прийняття електроустановок в експлуатацію

 

4.7.1. Будівельні роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електроустановок зовнішнього електрозабезпечення виконуються ОСР або залученими ним спеціалізованими організаціями та/або фізичними особами-підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.

 

Виконавець комплексу робіт із будівництва електроустановок зовнішнього електрозабезпечення Замовника визначається на конкурсних засадах відповідно до чинного законодавства.

 

4.7.2. Строки виконання будівельних робіт визначаються умовами договору про приєднання з урахуванням строків проектування та надання послуги з приєднання відповідно до вимог цього Кодексу.

 

4.7.3. Після закінчення будівельних робіт перед прийманням в експлуатацію мають бути проведені випробування електрообладнання об’єкта (пускового комплексу). Вимоги до випробування електричного обладнання Замовника зазначаються у договорі про приєднання.

 

4.7.4. Склад, обсяги та порядок проведення випробувань електрообладнання визначаються відповідними нормативними документами.

 

4.7.5. Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання Замовника здійснюється на підставі заяви Замовника (уповноваженої ним особи) та після надання ОСР укладених Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії, на строк проведення випробувань.

 

Заява Замовника має містити дані про кількість електричної енергії, потужність (добові графіки навантаження) та строки проведення випробувань. До заяви додається повідомлення про готовність електроустановок Замовника до прийняття робочої напруги, а у випадках подачі напруги на електроустановки Замовника, визначених пунктом 4.7.3 цієї глави, додатково програма випробувань.

 

4.7.6. Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або 10 робочих днів, якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

 

4.7.7. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється відповідно до діючих нормативних документів.

 

4.7.8. Електроустановки зовнішнього електрозабезпечення Замовника, збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення замовленої потужності до точки приєднання об’єкта Замовника, є власністю ОСР.

 

 

4.8. Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі

 

4.8.1. Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі здійснюється власником таких мереж.

 

4.8.2. ОСР після завершення робіт з приєднання повідомляє Замовника про готовність власних мереж до підключення електроустановок Замовника, надає довідку про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначена довідка є підставою для укладання Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

 

4.8.3. Замовник надає ОСР заяву на підключення разом із заявою на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та з пакетом документів, перелік яких передбачений пунктом 11.3.5 глави 11.3 розділу XI цього Кодексу, а також додатково надає документ, що підтверджує отримання замовником послуги з улаштування комерційного обліку електричної енергії.

 

4.8.4. Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

 

4.8.5. Фактом виконання зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта Замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання.

 

Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо надання послуги з приєднання.

 

Акт щодо надання послуги з приєднання оформлюється сторонами після подання робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання Замовника або обладнання зовнішнього електрозабезпечення Замовника.

 

 

4.9. Порядок оприлюднення ОСР інформації щодо організаційних та технічних заходів, які здійснюються з метою надання послуги з приєднання Замовнику

 

4.9.1. Під час заповнення заяви про приєднання Замовник має право проставити відмітку про необхідність відкриття ОСР особистого кабінету Замовника на офіційному веб-сайті ОСР в мережі Інтернет з метою отримання інформації в режимі онлайн щодо організаційних та технічних заходів, які здійснюються ОСР для надання послуги з приєднання Замовнику, а ОСР має забезпечити Замовнику послуги з приєднання доступ до особистого кабінету на офіційному веб-сайті ОСР в мережі Інтернет.

 

4.9.2. ОСР має забезпечити роботу сервісу «Особистий кабінет замовника» на власному офіційному вебсайті ОСР у мережі Інтернет.

 

Сервіс «Особистий кабінет замовника» є ресурсом, який має забезпечити інформування замовника про стан надання ОСР послуги з приєднання та забезпечити відображення інформації про поточний стан виконання (виконано/на виконанні) відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються ОСР для надання послуги з приєднання замовнику (проєктування та здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (у разі необхідності), погодження проєктної документації з іншими заінтересованими сторонами, отримання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт, дата початку та орієнтовна дата завершення проведення тендерних процедур з метою придбання обладнання та матеріалів для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення та поставка обладнання та матеріалів, виконання будівельно-монтажних робіт, пусконалагоджувальних та випробувальних робіт та підключення електроустановок (об’єкта) замовника тощо), із зазначенням очікуваних та граничних термінів їх виконання.

 

Сервіс «Особистий кабінет замовника» має забезпечувати можливість:

 

 • подання в електронному вигляді заяви про приєднання та додатків, передбачених цим Кодексом (з можливістю використання кваліфікованого електронного підпису);

 

 • підписання договору про приєднання електроустановок до електричних мереж та технічних умов на приєднання кваліфікованим електронним підписом;

 

 • отримання рахунка на сплату плати за приєднання;

 

 • відображення інформації щодо оплати замовником послуги з приєднання;

 

 • отримання та підписання акта надання/отримання послуги з приєднання кваліфікованим електронним підписом;

 

 • підписання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії кваліфікованим електронним підписом;

 

 • подання в електронному вигляді заяви про підключення.

 

За зверненням замовника послуги з приєднання (у тому числі електронним) ОСР має надати запитувану інформацію щодо приєднання в запропонованому замовником вигляді.

 

 

 

Куди звертатися для здійснення нового приєднання

 

 

Єдине вікно з приєднання електроустановок замовників ПАТ «Запоріжжяобленерго»

Створені на підставі наказу ПАТ «Запоріжжяобленерго» від 27.05.2013 №394-од

Регіон обслуговування

Адреса

(з поштовим індексом)

Контактні телефони

(у тому числі колл-центрів)

Графік роботи

e-mail

1

Дирекція з перспекивного розвитку та інвестицій

вул. Кияшка,7,

м. Запоріжжя, 69041

– зателефонуйте на один з нижче наведених корпоративних номерів:

(050) 322-13-39;

(093) 170-49-09;

(067) 613-47-89;

(061) 225-36-00

та після сигналу наберіть додатковий номер:

80-97 або 88-18

– 0-800-504-502

понеділок – четвер:

09:00 – 14:45

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

2

Бердянський міськрайонний район електричних мереж

пр. Західний, 8,

м. Бердянськ, 71100

– (06153) 6-04-60

– 0-800-504-502

вівторок, четвер:

08:30 – 17:00;

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

3 Більмацький міжрайонний район електромереж (обслуговує Більмацький та Розівський райони):

Більмацький район

вул. Смирнова, 40,

смт. Більмак, 71001

– (06147) 2-17-42

– (06147) 2-17-44

– зателефонуйте на один з нижче наведених корпоративних номерів:

(050) 322-13-39;

(093) 170-49-09;

(067) 613-47-89;

(061) 225-36-00

та після сигналу наберіть додатковий номер:

50-51

– 0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 — 16:30,

перерва 12:00 — 12:45

kanc@zoe.com.ua

Розівський район

вул. Богдана Хмельницького, 97,

смт. Розівка, 70301

– зателефонуйте на один з нижче наведених корпоративних номерів:

(050) 322-13-39;

(093) 170-49-09;

(067) 613-47-89;

(061) 225-36-00

та після сигналу наберіть додатковий номер:

57-58

– 0-800-504-502

понеділок – четвер:

09:00 — 12:00

4 Василівський міжрайонний район електромереж (обслуговує Василівський та Михайлівський райони):

Василівський район

вул. Гоголя, 1-а,

м. Василівка, 71600

– (061-75) 7-49-50

– (061-75) 7-30-90

– зателефонуйте на один з нижче наведених корпоративних номерів:

(050) 322-13-39;

(093) 170-49-09;

(067) 613-47-89;

(061) 225-36-00

та після сигналу наберіть додатковий номер:

22-51

– 0-800-504-502

понеділок – четвер:

09:00 — 12:00

kanc@zoe.com.ua

Михайлівський район

вул. Запорізька, 25а,

смт. Михайлівка, 72002

– зателефонуйте на один з нижче наведених корпоративних номерів:

(050) 322-13-39;

(093) 170-49-09;

(067) 613-47-89;

(061) 225-36-00

та після сигналу наберіть додатковий номер:

25-77 або 25-72

– 0-800-504-502

понеділок — четвер:

08:30 — 16:30

обідня перерва:

12:00 — 12:45

5

Веселівський район електричних мереж

вул. Продольна, 131,

смт. Веселе, 72202

– (06136) 2-10-91

– зателефонуйте на один з нижче наведених корпоративних номерів:

(050) 322-13-39;

(093) 170-49-09;

(067) 613-47-89;

(061) 225-36-00

та після сигналу наберіть додатковий номер:

23-51 або 20-50

– 0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:00 — 17:00

обідня перерва:

12:00 — 12:45

kanc@zoe.com.ua

6

Вільнянський міжрайонний район електромереж (обслуговує Вільнянський та Новомиколаївський райони):

Вільнянський район

вул. Чехова, 45,

м. Вільнянськ,70002

– зателефонуйте на один з нижче наведених корпоративних номерів:

(050) 322-13-39;

(093) 170-49-09;

(067) 613-47-89;

(061) 225-36-00

та після сигналу наберіть додатковий номер:

51-73

– 0-800-504-502

понеділок — четвер:

08:30 — 14:45

обідня перерва:

12:00 — 12:45

kanc@zoe.com.ua

Новомиколаївський район

вул. Суворова, 1,

смт.. Новомиколаївка, 70101

– зателефонуйте на один з нижче наведених корпоративних номерів:

(050) 322-13-39;

(093) 170-49-09;

(067) 613-47-89;

(061) 225-36-00

та після сигналу наберіть додатковий номер:

54-51

– 0-800-504-502

понеділок – п’ятниця:

08:00 — 16:00

обідня перерва:

12:00 — 12:45

7

Гуляйпільский район електричних мереж

вул. Шевченка, 232,

м. Гуляйполе, 70200

– (06145) 4-18-09

– зателефонуйте на один з нижче наведених корпоративних номерів:

(050) 322-13-39;

(093) 170-49-09;

(067) 613-47-89;

(061) 225-36-00

та після сигналу наберіть додатковий номер:

52-95

– 0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:00 – 17:00

пʼятниця:

08:00 – 15:45

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

8

Запорізький район електричних мереж

вул. Героїв 37-го батальйону, 38-Б,

м. Запоріжжя, 69089

– (061) 286-38-19

– зателефонуйте на один з нижче наведених корпоративних номерів:

(050) 322-13-39;

(093) 170-49-09;

(067) 613-47-89;

(061) 225-36-00

та після сигналу наберіть додатковий номер:

29-80 або 29-81

– 0-800-504-502

вівторок, четвер:

09:00 – 12:00

 

kanc@zoe.com.ua

9

Кам`янсько-Дніпровський район електричних мереж

вул. Чкалова, 8,

м. Кам’янко-Дніпровка, 71304

– зателефонуйте на один з нижче наведених корпоративних номерів:

(050) 322-13-39;

(093) 170-49-09;

(067) 613-47-89;

(061) 225-36-00

та після сигналу наберіть додатковий номер:

24-78

– 0-800-504-502

вівторок, четвер:

08:00 – 12:00

kanc@zoe.com.ua

10

Мелітопольский міськрайонний район електричних мереж

вул. Бориса Михайлова, 283,

м. Мелітополь, 72305

– (06192) 7-92-97

– 0-800-504-502

вівторок, четвер:

08:00 – 17:00

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

14

Оріхівський район електричних мереж

вул. Йогана Янцена, 1,

м. Оріхів, 70500

– (0241) 4-30-49

– (0241) 4-36-50

– 0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 14:45

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

15

Пологівський район електричних мереж

вул. Суворова, 6,

м. Пологи, 70600

– (06165) 2-27-90

– (06165) 2-20-87

– 0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 14:45

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

16

Приазовський район електричних мереж

пров. Лікарняний, 17,

смт. Приазовське, 72401

– зателефонуйте на один з нижче наведених корпоративних номерів:

(050) 322-13-39;

(093) 170-49-09;

(067) 613-47-89;

(061) 225-36-00

та після сигналу наберіть додатковий номер:

26-80 або 26-81

– 0-800-504-502

вівторок, середа:

08:00 – 12:00

kanc@zoe.com.ua

17

Приморський район електричних мереж

вул. Банкова, 13,

м. Приморськ, 72102

– зателефонуйте на один з нижче наведених корпоративних номерів:

(050) 322-13-39;

(093) 170-49-09;

(067) 613-47-89;

(061) 225-36-00

та після сигналу наберіть додатковий номер:

27-72

– 0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 14:45

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

 

 

 

 

 

 

19

Токмацький район електричних мереж

вул. Чкалова, 1а,

м. Токмак, 71700

– зателефонуйте на один з нижче наведених корпоративних номерів:

(050) 322-13-39;

(093) 170-49-09;

(067) 613-47-89;

(061) 225-36-00

та після сигналу наберіть додатковий номер:

58-80

– 0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 17:00

п’ятниця: 08:00 – 15:45

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

20

Чернігівський район електричних мереж

вул. Соборна, 261,

смт. Чернігівка, 71201

– зателефонуйте на один з нижче наведених корпоративних номерів:

(050) 322-13-39;

(093) 170-49-09;

(067) 613-47-89;

(061) 225-36-00

та після сигналу наберіть додатковий номер:

59-81

– 0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:00 – 16:45

п’ятниця: 08:00 – 15:45

перерва: 12:00 – 12:45

21

Якимівський район електричних мереж

вул. Пушкіна, 23-а,

смт. Якимівка, 72503

– (06131) 9-28-97

– 0-800-504-502

понеділок – четвер:

08:30 – 14:45

перерва: 12:00 – 12:45

kanc@zoe.com.ua

 

Необхідні документи для початку процедури приєднання

 

Згідно з Кодексом систем розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, послуга з приєднання електроустановок споживачів до мереж надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою.

 

Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу

 

Договір про нестандартне приєднання («під ключ») до електричних мереж системи розподілу

 

Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу з проектуванням Замовником лінійної частини

 

Для отримання проекту договору про приєднання замовник звертається до оператора системи розподілу за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності за типовою формою.

У заяві Замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання.

Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається Замовником особисто або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний веб-сайт ОСР у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку або за допомогою інших електронних сервісів, запропонованих ОСР.

 

Заява про приєднання електроустановки (завантажити)

 

До заяви про приєднання додаються:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку — викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

4) ТЕО (за наявності).

 

Замовник — юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі — ПДВ).

 

Замовник — фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті — серія та номер паспорта).