Проведення будівельних робіт та прийняття електроустановок в експлуатацію

Будівельні роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електроустановок зовнішнього електрозабезпечення виконуються ОСР або залученими ним спеціалізованими організаціями та/або фізичними особами-підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.

 

Виконавець комплексу робіт із будівництва електроустановок зовнішнього електрозабезпечення замовника визначається на конкурсних засадах відповідно до чинного законодавства.

 

Строки виконання будівельних робіт визначаються умовами договору про приєднання з урахуванням строків проєктування та надання послуги з приєднання відповідно до вимог цього Кодексу.

 

Після закінчення будівельних робіт перед прийманням в експлуатацію мають бути проведені випробування електрообладнання об’єкта (пускового комплексу). Вимоги до випробування електричного обладнання замовника зазначаються у договорі про приєднання.

 

Склад, обсяги та порядок проведення випробувань електрообладнання визначаються відповідними нормативними документами.

 

Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника здійснюється на підставі заяви замовника (уповноваженої ним особи) та після надання ОСР укладених замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії, на строк проведення випробувань.

 

Заява замовника має містити дані про кількість електричної енергії, потужність (добові графіки навантаження) та строки проведення випробувань. До заяви додається повідомлення про готовність електроустановок замовника до прийняття робочої напруги, а у випадках подачі напруги на електроустановки замовника, визначених пунктом 4.7.3 цієї глави, додатково програма випробувань.

 

Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви замовника або 10 робочих днів, якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

 

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється відповідно до діючих нормативних документів.

 

Електроустановки зовнішнього електрозабезпечення замовника, збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення замовленої потужності до точки приєднання об’єкта замовника, є власністю ОСР.