Підключення електроустановок замовника до електричної мережі

Підключення електроустановок замовника до електричної мережі здійснюється власником таких мереж.

 

ОСР після завершення робіт з приєднання повідомляє замовника у спосіб, указаний у заяві про приєднання, про готовність власних мереж до підключення електроустановок замовника шляхом надання повідомлення про надання послуги з приєднання в частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначене  повідомлення про надання послуги з приєднання є підставою для укладання замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

 

Повідомлення про надання послуги з приєднання має містити всі технічні заходи, які були виконані ОСР в частині вимог до його електроустановок, а також готовність мереж ОСР до підключення електроустановок об’єкта замовника.

 

Повідомлення про надання послуги з приєднання (завантажити)

 

У разі незгоди замовника з повідомленням про надання послуги з приєднання в частині виконання ОСР комплексу робіт, передбачених абзацами восьмим та дев’ятим пункту 4.2.3 глави 4.2 Кодексу, замовник має право протягом 10 робочих днів з дати його отримання письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики (у копії повідомити ОСР).

 

За письмовим зверненням замовника центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, надає висновок щодо фактичного виконання всіх технічних заходів, які передбачені проєктом.

 

У випадку підтвердження  центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, факту невідповідності обсягу будівельно-монтажних робіт проєктно-кошторисній документації послуга з приєднання вважається наданою після усунення ОСР виявлених зауважень, що підтверджується  центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

 

Замовник надає ОСР заяву на підключення разом із заявою на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та з пакетом документів, перелік яких передбачений пунктом 11.3.5 глави 11.3 розділу XI Кодексу, а також додатково надає документ, що підтверджує отримання замовником послуги з улаштування комерційного обліку електричної енергії.

 

Підключення з боку ОСР електроустановок замовника до електричної мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

 

Фактом виконання зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об’єкта замовника від місця забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання та встановлення в точці приєднання ввідного пристрою із комутаційним апаратом (ввідним).

 

Факт надання послуги з приєднання підтверджується наданим ОСР замовнику повідомленням про надання послуги з приєднання.

 

Послуга з приєднання вважається наданою з дати надання ОСР замовнику повідомлення з урахуванням вимог пункту 4.8.2 глави 4.8 цього розділу.