Пільги та субсидії

Хто має право на пільги в оплаті за електроенергію?

 

З 1 липня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї від 04.06.2015 №389 (далі – Порядок).

 

Цей Порядок визначає механізм реалізації права на отримання пільг з оплати послуг за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів), паливом, скрапленим газом, телефоном, а також послуг із встановлення квартирних телефонів (далі – пільги) залежно від середньомісячного сукупного доходу сім`ї осіб, які мають право на пільги згідно із законодавчими актами.

 

Дія цього Порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із:

 

Законами України

Категорії осіб/пільговиків

«Про міліцію»

звільнені із служби за віком, хворобою або вислугою років І працівники міліції, особи начальницького складу податкової міліції, особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби; діти (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького і складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, загиблих або померлих у зв`язку з виконанням службових обов`язків, непрацездатні члени сімей, які перебували на їх утриманні)

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи»

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 3; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою; сім`ї, які ; мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов`язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

учасники війни; особи, на яких поширюється чинність зазначеного Закону; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною)

«Про основні насади соціального захисту ветеранів прані та інших громадян похилого віку в Україні»

особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

«Про освіту»

пенсіонери, які раніше працювали педагогічними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них

Основами законодавства України про охорону здоров`я

пенсіонери, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у таких населених пунктах

«Про бібліотеки і бібліотечну справу»

пенсіонери, які раніше працювали у бібліотеках у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них

«Про захист рослин»

пенсіонери, які працювали у сфері захисту рослин у сільській місцевості і проживають там

«Про жертви нацистських переслідувань»

жертви нацистських переслідувань

«Про охорону дитинства»

багатодітні сім`ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім`ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, сім`ї, в яких не менше року проживають трос і більше дітей, враховуючи тих. над якими встановлено опіку чи піклування

«Про соціальний захист дітей війни»

діти війни

«Про культуру»

пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості і селищах міського типу і

проживають у них

Кодексом цивільного захисту України

батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов`язків; особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов`язків

 

Відповідно до Порядку, пільги, що зазначені вище, надаються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім`ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу розмір якої встановлюється на рівні законодавства стуктурними підрозділами з питань соцзахисту населення.

 

До членів сім`ї пільговика під час надання пільг належать особи, на яких згідно із законодавчими актами, зазначеними у пункті 2 Порядку, поширюються пільги: дружина (чоловік); їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

 

До сукупного доходу сім`ї пільговика включаються нараховані:

1) пенсія;

2) заробітна плата;

3) грошове забезпечення;

4) стипендія;

5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);

6) доходи від підприємницької діяльності.

 

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць.

 

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.

 

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) одержують від територіальних органів Пенсійного фонду України за результатами обміну електронними базами даних відповідно до п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду» від 11.04.2002 №497 інформацію про суми пенсійних виплат і факт працевлаштування пільговиків та членів їх сімей, відомості про яких містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

 

Пільговики, до сукупного доходу сім`ї яких входять доходи, що визначені вище  (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім`ї яких входять працездатні особи, подають до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення декларацію про доходи сім`ї пільговика за певною формою, а також довідки про доходи свої та членів сім`ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

 

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення протягом десяти днів з дня отримання інформації від пільговика, Пенсійного фонду тощо, визначають середньомісячний сукупний дохід сім`ї в розрахунку на одну особу шляхом ділення загальної суми грошових доходів кожного члена сім`ї пільговика за попередні шість місяців на 6 і на кількість членів сім`ї.

 

У разі коли середньомісячний дохід сім`ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення подає житлово-експлуатаційним організаціям, житлово-будівельним (житловим) кооперативам, об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку, організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, операторам (провайдерам) телекомунікацій, газо- та електропостачальникам, постачальникам твердого палива (далі — підприємства) списки пільговиків, які мають право на отримання пільг, надає в установленому порядку пільги готівкою для придбання твердого палива і скрапленого газу, а також видає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо), відповідно до законодавства.

 

Підприємства надають у встановленому порядку протягом шести місяців пільги громадянам, зазначеним у списках.

 

Після закінчення шести місяців структурний підрозділ з питань соціального захисту населення визначає право пільговика на отримання пільг на наступний період відповідно до зазначеної вище процедури.

 

У разі коли середньомісячний дохід сім`ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення письмово інформує пільговиків про те, що вони не мають права на отримання пільг.

 

У разі зменшення доходу сім`ї пільговик має право звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для визначення права на отримання пільг з місяця звернення.

 

Надання пільг припиняється:

  • якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім`ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, — з місяця, в якому виявлено порушення;
  • за заявою пільговика — з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

 

У разі коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.

 

 

Якими законодавчими та нормативно-правовими актами регулюється питання надання пільг?

 

Основним законодавчим актом, яким затверджуються повноваження органів державної влади в частині відшкодування витрат підприємствам-постачальниками комунальних послуг по наданню пільг окремим категоріям населення є Закон України «Про Державний бюджет України», який розробляється на кожний рік.

 

Питання взаємовідносин електропостачальної організації та споживачів електричної енергії регламентуються Правилами користування електричною енергією для населення.

 

Визначення обсягів пільгового споживання електроенергії здійснюється на основі Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування від 06.08.2014 №409.

 

Порядок збирання, систематизації і зберігання загальних відомостей про пільговика та забезпечення автоматизованого використання даної інформації для контролю за відомостями, які подаються підприємствами та організаціями, що надають послуги, для розрахунків за надані пільговикам послуги відображається у Постанові Кабінету Міністрів України «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» від 29.01.2003 №117 зі змінами та доповненнями.

 

 

Що треба зробити для того, щоб отримати пільги з оплати за спожиту електроенергію?

 

Згідно з п.31 Правил користування електричною енергією для населення (ПКЕЕн), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 р. N 1357 із змінами і доповненнями, споживач, який має право на встановлені законодавством пільги з оплати спожитої електричної енергії, повідомляє у письмовій заяві енергопостачальника про своє право на пільгу з посиланням на відповідний законодавчий акт. Пільгова оплата електричної енергії здійснюється з дня подання споживачем заяви.

 

Для оформлення пільги споживач має звернутися до районного підрозділу ПАТ «Запоріжжяобленерго» та надати такі документи:

1) заяву про право на пільгу;

2) оригінал та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

3) оригінал та копію посвідчення, що дає право на оформлення пільги;

4) оригінал та копію паспорта;

5) довідку про склад сім’ї;

6) довідку від органів місцевого самоврядування (сільради, ОСББ та ін.) або ВРЕЖО стосовно наявності/ відсутності централізованого постачання гарячої води

7) повідку районної філії ПАТ «Запоріжгаз» стосовно наявності/ відсутності газових водонагрівальних приладів ;

8) показання приладу обліку електроенергії на день відвідування районного підрозділу

 

 

В межах яких норм надаються пільги на споживання електроенергії громадянам?

 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування від 06.08.2014 №409 з 01.10.2014 до 31.12.2017 у розрахунках за спожиту електричну енергію враховуються наступні соціальні нормативи користвання послугакми з електропостачання, щодо оплати яких держава надає пільги:

 

  1. Використання електроенергії для індивідуального опалення (в опалювальний період) – 65 кВт.г на 1 кв. метр опалюваної площі (з урахуванням регіонального коригуючого коефіцієнту*) на місяць в опалювальний період. При цьому до опалювальної площі належить загальна площа квартири (будинку) без урахування площі лоджій, балконів, терас. Зверніть увагу: дана пільга розповсюджується лише на опалювальну площу в межах соціальної норми житла.

*Примітка: коригуючий регіональний коефіцієнт для Запорізького регіону складає:

  • для індивідуальних житлових будинків – 0,97;
  • для багатоквартирних житлових будинків – 0,468.

 

  1. Споживання електроенергії для інших потреб:

 

Послуга

Норма з 01 жовтня 2014 року до 31 грудня 2017 року

2.1. у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами

2.1.1. за наявності централізованого гарячого водопостачання

90 кВт.г на місяць на сім’ю з однієї особи + 30 кВт.г на місяць на кожного іншого члена сім’і, але не більш як 210 кВт.г на місяць

2.1.2. за відсутності централізованого гарячого водопостачання та газових водонагрівальних приладів

120 кВт.г на місяць на сім’ю з однієї особи + 30 кВт.г на кожного іншого члена сім’ї, але не більш як 240 кВт.г на місяць

2.2. у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами

2.2.1. за наявності централізованого гарячого водопостачання

130 кВт.г на місяць на сім’ю з однієї особи + 30 кВт.г на місяць на кожного іншого члена сім’ї, але не більш як 250 кВт.г на місяць

2.2.2. за відсутності централізованого гарячого водопостачання та газових водонагрівальних приладів

150 кВт.г на місяць на сім’ю з однієї особи + 30 кВт.г на місяць на кожного іншого члена сім’ї, але не більш як 270 кВт.г на місяць

2.3. у селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла

30 кВт.г на місяць на одну особу

 

 

Як визначити розмір обов’язкової плати за електропостачання при призначенні субсидії?

 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування від 06.08.2014 №409 розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги (у тому числі послуги електропостачання) визначається наступним чином:

  1. Обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців;
  2. Визначається середньомісячний дохід на одну особу. Для цього середньомісячний сукупний дохід (за попередні 6 місяців) ділиться на кількість членів домогосподарства.
  3. Визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу. Для цього дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунках на місяць (у 2014 році цей показник становить 1 176 грн.).
  4. Визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги (у тому числі електропостачання). Для цього співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу (див. п.3) ділиться на 2 (базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії), а потім множиться на 15% (базова норма плати за житлово-комунальні послуги)

 

Приклад 1

У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з двох пенсіонерів, розмір плати яких за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами, становить 400 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 2 500 гривень. Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1 250 гривень (2 500:2=1 250 гривень).

Визначається відсоток обов’язкового платежу за послуги (% від сукупного доходу сім’ї):

1 250 грн.: 1 176 грн.: 2 * 15%=7,97%

Визначається розмір обов’язкового платежу за послуги:

2 500 грн. * 7,97%=199,3грн.

Визначається розмір субсидії:

400 грн. (розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів) – 199,3 грн (розмір обов’язкового платежу)=200,7 грн.

 

Приклад 2

У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з чоловіка, дружини та двох дітей. Розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами, становить 400 гривень. Чоловік та дружина працюють, дохід за 6 місяців складає 24 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 4 000 гривень (24 000 грн.:6=4 000 грн.). Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1 000 гривень (4 000:4=1 000 гривень).

Відсоток обов’язкового платежу за послуги становитиме:

1 000 грн. :1176 грн.: 2*15%=6,38%

Розмір обо’язкового платежу за послуги становитиме:

4 000 грн. * 6,38%=255,2 грн.

Розмір субсидії становитиме:

400 грн. – 255,2 грн=144,8 грн.

 

Більш детальну інформацію щодо порядку надання пільг та призначення субсидій з урахуванням змін соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами (з електропостачання) Ви маєте можливість переглянути на веб-сайті Міністерства соціальної політики України:  www.mlsp.gov.ua

 

 

З якого моменту здійснюється нарахування за спожиту електроенергію з пільговою знижкою?

 

Згідно п.31. Правил користування електричною енергією для населення пільгова оплата електричної енергії здійснюється з дня подання споживачем заяви.

 

Що має робити пільговик у разі зміни місця проживання?

 

Згідно п.31. Правил користування електричною енергією для населення пільги з оплати спожитої електричної енергії надаються тільки за місцем постійного проживання.

Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» від 29.01.2003 №117 пільговик або його представник зобов’язані самостійно повідомляти місцеві организ соціального захисту населення про зміну місця проживання

При зміні місця постійного проживання пільговик або його представник має право безпосередньо повідомити структурний підрозділ ПАТ «Запоріжжяобленерго».

 

 

Що робити якщо пільгу закрито (смерть основного пільговика), а за даною адресою проживає та зареєстрований інший споживач, який теж має право на пільгову знижку ?

 

Споживач звертається до місцевого Управління соціального захисту населення для реєстрації пільги. Після підтвердження прав на відповідну пільгу споживач з письмовою заявою оформлює пільгу в структурному підрозділі ПАТ “Запоріжжяобленерго”, що його обслуговує. Пільгова оплата електричної енергії здійснюється з дня подання споживачем заяви.

 

 

Чи додаються пільги між собою у випадку, якщо за адресою зареєстровано декілька пільговиків?

 

Згідно п.31. Правил користування електричною енергією для населення, у разі коли декілька членів однієї сім’ї, які проживають разом, мають право на пільги з оплати спожитої електричної енергії, пільга надається тільки одному з членів сім’ї.

 

 

Що таке субсидія?

 

Громадянам субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг надається шляхом перерахування коштів на рахунок підприємств, що надають комунальні послуги. Тому особисто звертатись споживачам, яким призначено субсидію, до ПАТ «Запоріжжяобленерго» не потрібно. Обмін інформацією про призначену субсидію відбувається в повністю автоматизованому режимі.

 

Субсидія – це щомісячна адресна безготівкова допомога сім’ям, яка надається за рахунок  державного або місцевого бюджету, а також з спеціальних фондів, для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Призначення субсидії та контроль  за їх цільовим використання здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських рад. Субсидія призначається уповноваженому власнику (співвласнику) житла на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.

 

У разі зміни власника, попередній власник (співвласник), якому призначена субсидія, зобов’язаний повідомити про це у десятиденний строк органи праці та соціального захисту населення.

 

Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послух, зобов’язані щомісячно сплачувати свою  частку витрат на оплату цих послуг. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.

 

Розмір субсидії для відшкодування їх оплати розраховується виходячи з фактичного споживання послуг, але не більше від встановлених норм споживання.

 

У разі коли по закінченні терміну отримання субсидії зазначені послуги використано на суму, меншу від суми призначеної субсидії, невикористані перераховані кошти повертаються (перераховуються) організаціями, що надають послуги, на рахунок відділів (управлінь) субсидій.

 

У разі коли по закінченні терміну отримання субсидії зазначені послуги використано на суму, більшу від суми призначеної субсидії, відділи (управління) субсидій перераховують розмір призначеної субсидії виходячи з вартості фактично спожитих послуг, але не більше від встановлених норм.

 

 

Хто має право на субсидію? Як її отримати?

 

Як отримати субсидію: сайт “teplo.gov.ua” (дивитись відео)

 

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 28.20.2015 №106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» спрощений порядок отримання субсидій.

 

З’ясувати, чи маєте Ви право на отримання субсидії, можна, звернувшись до управління соціального захисту населення за місцем Вашої реєстрації (для осіб, які орендують житло, – за фактичним місцем проживання).

 

Для того, щоб отримати субсидію, Вам необхідно лише написати заяву та заповнити декларацію, які потому надати (або надіслати поштою) до місцевого управління праці та соціального захисту населення.

 

Заява про призначення житлової субсидії (завантажити)

 

Декларація для призначення житлової субсидії (завантажити)

 

Інструкція для заповнення Заяви та Декларації (завантажити)

 

Примітка: Якщо Ви отримували субсидію протягом опалювального періоду 2014-2015 років, субсидія на наступний період призначається на підставі раніше поданих документів, без необхідності повторного звернення до управління соціального захисту населення та подання Заяви і Декларації.

 

Чи нараховуються пільги на період отримання субсидій?

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 № 319 передбачено, що громадянам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг і звертаються за субсидією, не будуть нараховувати відповідні пільги на період отримання субсидії.

 

У КМУ також відзначають, що ненарахування пільг громадянам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг, на період отримання субсидії, не призведе до зменшення рівня соціального захисту населення, оскільки субсидії розраховуються з урахуванням пільг на оплату послуг і обсяг обов’язкового платежу за послуги залежить лише від доходів сім’ї.

 

Так, відповідно до постанови у разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні, у період її отримання не нараховуються. Інформація про таких осіб вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

 

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, і розраховується:

– на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;

– на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

 

За підсумками опалювального сезону невикористані суми субсидії внаслідок економного споживання енергоресурсів збираються повертати до державного бюджету. При цьому частину невикористаної суми субсидії в еквіваленті вартості 100 куб. метрів природного газу або в еквіваленті 150 кВт/год електричної енергії (у разі використання даних джерел енергії для індивідуального опалення) будуть зараховувати як оплату послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.»

 

 

Якщо у Вам виникнуть додаткові питакння, звертайтеся до місцевого управління соціального захисту населення або на телефон Урядової «гарячої лінії»

0 800 507 309.

 

Також дізнатися більше про програму житлових субсидій можна на сайті Міністерства соціальної політики України mlsp.gov.ua.

 

Увага! ПАТ «Запоріжжяобленерго» не надає субсидії споживачам, а лише реалізовує їх право шляхом зарахування коштів на особовий рахунок споживача.

Інформацію щодо призначення субсидії тому чи іншому споживачеві, її розміру та періодів надання ПАТ «Запоріжжяобленерго» щомісячно отримує від Управління праці та соціального захисту населення.

 

 

Адреси та телефони управлінь з питань праці та соціального захисту населення по Запорізькій області

 

 

 

1

Департамент соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації

вул. Дзержинського, 48, м. Запоріжжя,
Запорізька область, 69063

(061) 764 13 62

subsidii1@gmail.com

2

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Жовтневому району

вул. Дзержинського, 26,
м. Запоріжжя
Запорізька область, 69063

(061) 764 17 51, 764 11 63

govtuszn@ukrpost.ua

3

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському  району

вул. Аматорська, 56
м. Запоріжжя, Запорізька область, 69009

(061) 236 59 40, 222 59 23

upsznzra@zp.ukrtel.net

4

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Комунарському району

вул. Чумаченка, 32, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69104

(061) 287 09 54, 287 09 79

kom_ozs@zp.ukr.net

5

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Ленінському  району

бул. Вінтера, 14,
м. Запоріжжя
Запорізька область, 69096

(061) 279 06 44, 279 14 51

zp_len@mail.ru

6

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району

вул. Лермонтова, 14,
м. Запоріжжя
Запорізька область, 69035

(061) 236 33 97, 236 33 86

upszn_ordjo@ukr.net

7

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому  району

вул. Лахтинська, 4б,
м. Запоріжжя
Запорізька область, 69097

(061) 277 09 97, 277 16 87

upszn_xor@ukr.net

8

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району

вул. Чарівна, 16,
м. Запоріжжя
Запорізька область, 69068

(0612) 65 01 51, 287 41 94

ksn2000@ukr.net

9

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської  міської ради

вул. Дзержинського, 27/34,
м. Бердянськ,
Запорізька область, 71100

(06153) 4 73 32, 3 56 87

socpro@rada-berdyansk.gov.ua

10

Управління праці та соціального захисту населення Мелітопольської міської ради

пр. Б. Хмельницького, 68-а,
м. Мелітополь,
Запорізька область, 72311

(0619) 42 83 20, 43 69 00

utsznmel@mail.ru

11

Управління праці та соціального захисту населення Токмацької міської ради

вул. Революційна, 12,
м. Токмак,
Запорізька область, 71701

(06178) 4 30 26, 4 30 21

tokutszn@zp.ukrtel.net

12

Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради

вул. Козацька, 17,
м. Енергодар,
Запорізька область, 71504

(06139) 4 43 81, 4 47 65

utszn@zp.ukrtel.net

13

Управління праці та соціального захисту населення  Бердянської  райдержадміністрації

вул. Перемоги, 3,
м. Бердянськ,
Запорізька область, 71112

(06153) 3 55 35, 4 07 74

brutcz@zp.ukrtel.net

14

Управління соціального захисту населення  Василівської  райдержадміністрації

вул. Чекістів, 6,
м. Василівка,
 Василівський район, Запорізька область, 71600

(06175) 7 28 50

wasilutszn@zp.ukrtel.net

15

Управління соціального захисту населення Великобілозерської райдержадміністрації

вул. 8 Березня, 5,
с. Велика Білозерка,
 Великобілозерський район, Запорізька область, 71400

(06156 ) 2 02 15, 2 02 49

vel_bel@zp.ukrtel.net

16

Управління соціального захисту населення  Веселівської райдержадміністрації

вул. Пушкіна, 40,
смт Веселе,
 Веселівський район, Запорізька область, 72202

(06136) 2 11 79, 2 17 04

ves_upszn@zp.ukrtel.net

17

Управління соціального захисту населення Вільнянської райдержадміністрації

вул. Бочарова, 30,
м.  Вільнянськ,
 Вільнянський район, Запорізька область, 70002

(06143) 4 16 29, 4 12 59

voluszn@ukrpost.ua

18

Управління соціального захисту населення Гуляйпільської райдержадміністрації

вул. Шевченка, 15,
м.  Гуляйполе,
 Гуляйпільський район, Запорізька область, 70200

(06145) 4 19 79

gulupszn@gp.zp.ua

19

Управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації

вул. Комінтерна, 3-а,
м.  Запоріжжя,
 Запорізька область, 69089

(061) 223 67 70,  223 61 75

zapuszn_inv@ukrpost.net

20

Управління соціального захисту населення Кам`янсько-Дніпровської райдержадміністрації

вул. Радянська, 6,
м.  Кам`янка-Дніпровська,
 Кам`янсько-Дніпровський  район, Запорізька область, 71300

(06138) 2 38 59, 2 32 14

kamuszn@zp.ukrtel.net

21

Управління соціального захисту населення Куйбишевської райдержадміністрації

вул. Суворова, 1,
смт Куйбишеве,
 Куйбишевський  район, Запорізька область, 71001

(06147) 2 13 63, 2 12 37

kuyb_upszn@zp.ukrtel.net

22

Управління соціального захисту населення Мелітопольської райдержадміністрації

вул. К. Маркса, 10,
м. Мелітополь,
Запорізька область, 72312

(06192) 6 77 55,  (0619)42 65 61

mrda_upczn@ukpost.ua

23

Управління соціального захисту населення Михайлівської райдержадміністрації

вул. Островського, 230,
смт Михайлівка,
 Михайлівський район, Запорізька область, 72002

(06132 2 22 41, 2 19 45

upszn2316@ukrpost.ua

24

Управління соціального захисту населення Новомиколаївської райдержадміністрації

вул. Янишева, 89,
смт Новомиколаївка,
Новомиколаївський район, Запорізька область, 70100

(06144) 9 13 75, 9 14 69

utszn_nnik@zp.ukrtel.net

25

Управління соціального захисту населення Оріхівської райдержадміністрації

вул. Запорізька, 36-а,
м. Оріхів,
Запорізька область, 70500

(06141) 4 50 46,  4 50 45

usznorh@zp.ukrtel.net

26

Управління соціального захисту населення Пологівської райдержадміністрації

вул. М. Горького, 30,
м. Пологи,
Запорізька область, 70600

(06165) 2 39 87, 2 28 89

pologiutszn@zp.ukrtel.net

27

Управління соціального захисту населення Приазовської райдержадміністрації

вул.Леніна, 5а,
смт Приазовське,
 Приазовський  район, Запорізька область, 72401

(06133) 2 26 95, 2 33 12

przutszn@rambler.ru

28

Управління соціального захисту населення Приморської райдержадміністрації

вул. Леніна, 26,
м. Приморськ,
Запорізька область, 72100

(06137) 7 23 86, 7 45 70

primutszn@zp.ukrtel.net

29

Управління соціального захисту населення Розівської райдержадміністрації

вул.Карла Маркса, 13,
смт Розівка,
Розівський  район, Запорізька область, 70300

(06162) 9 71 41, 9 73 74

rozupszn@zp.ukrtel.net

30

Управління соціального захисту населення Токмацької райдержадміністрації

вул. Леніна, 7а,
м. Токмак,
Запорізька область, 71701

(06178) 2 17 81, 2 88 26

22upszn@ukrpost.ua

31

Управління соціального захисту населення Чернігівської райдержадміністрації

вул. Леніна, 416а,
смт Чернігівка,
Запорізька область, 71202

(06140) 9 12 24, 9 16 40

chernuszn@gmail.com

32

Управління соціального захисту населення Якимівської  райдержадміністрації

вул. Леніна, 67,
смт Якимівка,
Запорізька область, 72503

(06131) 9 14 76, 9 83 09

akimovka05@zp.ukrtel.net