Розроблення проєктно-кошторисної документації

Надання послуги з приєднання, а саме виконання будівельно-монтажних робіт, здійснюється відповідно до проєктно-кошторисної документації.

 

У разі стандартного та нестандартного приєднання «під ключ» розроблення проєктно-кошторисної документації на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення здійснюється ОСР (та включає ввідний пристрій з комутаційним апаратом (ввідним)).

 

Проєкт стандартного та нестандартного приєднання «під ключ» має задовольняти потреби замовника в частині приєднання та може передбачати реалізацію заходів або проєктів щодо перспективного планування розвитку системи розподілу.

 

У разі розроблення проєкту лінійної частини нестандартного приєднання замовником завдання на проєктування має бути сформульовано замовником щодо одного з варіантів створення лінійної частини приєднання (від найближчої або від альтернативної точки приєднання до мереж ОСР) відповідно до наданих ОСР технічних умов. ОСР на запит замовника або проєктної організації замовника має надавати всі необхідні для проєктування дані. У такому разі замовник забезпечує узгодження з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики у випадках, визначених законодавством.

 

У разі письмової відмови замовника від розроблення або від реалізації проєкту лінійної частини нестандартного приєднання ОСР не несе жодних зобов’язань по укладеному договору про приєднання, у тому числі матеріальних, пов’язаних із витратами замовника проєктування лінійної частини приєднання. Замовник може обрати спосіб приєднання з наданням послуги приєднання «під ключ» шляхом відповідного звернення, за яким сторони вносять зміни до договору про приєднання та технічних умов.

 

У разі обґрунтованої незгоди ОСР з вартістю реалізації технічних умов відповідно до проєктно-кошторисної документації на вимогу ОСР замовник надає до проєктно-кошторисної документації письмовий звіт експертної організації, що відповідає критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства. ОСР повідомляє Регулятора про вимогу щодо проведення експертизи з наданням її обґрунтування.

 

Проєкт має визначити точку приєднання на межі технологічного з’єднання електроустановок або частин однієї електроустановки. Проєктно-кошторисна документація розробляється окремими частинами (томами) для мереж замовника та мереж ОСР відповідно до точки приєднання.

 

Якщо послуга з приєднання надається двома або більше ОСР (або ОСР та ОСП), що визначається технічними умовами або в процесі проєктування, проєктно-кошторисна документація розробляється окремими частинами (розділами) для кожного оператора.

 

Якщо послуга з приєднання надається декількома ОСР, замовник проєкту має забезпечити таку кількість примірників, але не менше чотирьох, проєктно-кошторисної документації та формат її надання на електронних носіях, що забезпечить одночасність розгляду проєкту відповідними ОСР.

 

Кожен з ОСР повинен надати оператору, що видав технічні умови, технічне рішення щодо проєктно-кошторисної документації.

 

Технічним рішенням проєктно-кошторисна документація або узгоджується, або до неї надаються обґрунтовані зауваження, що потребують доопрацювання проєкту.

 

За результатами розгляду проєктно-кошторисної документації ОСР, що видав технічні умови, оформлює узагальнене технічне рішення щодо проєкту.

 

Обґрунтовані зауваження до проєктно-кошторисної документації мають містити посилання на вимоги стандартів та нормативних документів.

 

Замовник має право залучати незалежну експертну організацію з метою надання оцінки зауваженням ОСР до проєктно-кошторисної документації, що узгоджується.

 

Строк розгляду проєктно-кошторисної документації та ТЕО, отриманих ОСР на узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, а у разі необхідності узгодження відповідно до пункту 4.1.29 глави 4.1 Кодексу – 30 робочих днів. Узгодження проєктно-кошторисної документації та ТЕО здійснюється ОСР безоплатно.

 

Строк доопрацювання проєктно-кошторисної документації – 30 робочих днів з дня отримання замовником зауважень до неї. Замовник може продовжити строк доопрацювання проєктно-кошторисної документації шляхом письмового повідомлення ОСР, направленого не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку доопрацювання.

 

Доопрацьована проєктно-кошторисна документація підлягає повторному погодженню у строки, визначені пунктом 4.6.8 цієї глави. Під час повторного погодження проєктно-кошторисної документації не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не стосуються внесених змін до проєктної документації або неусунення раніше наданих зауважень.

 

Погоджена проєктно-кошторисна документація є чинною на весь час будівництва відповідних мереж. Зміни до узгодженої проєктно-кошторисної документації на мережі зовнішнього електрозабезпечення, які призводять до зміни вартості реалізації проєкту, погоджуються шляхом внесення відповідних змін до договору про приєднання.