Стимулююче тарифоутворення

 

Стимулююче тарифоутворення – принципи та переваги

 

З 1 січня 2017 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), переводить українські енергопостачальні компанії на методику стимулюючого тарифоутворення. В чому полягає сутність стимулюючого тарифоутворення? Чим відрізняється ця модель від тіє, що діє наразі, і що означатиме її впровадження для пересічних споживачів? На ці питання відповідають експерти ПАТ «Запоріжжяобленерго».

 

В чому полягає відмінність стимулюючого регулювання від методики тарифоутворення, що діє нині?

Передусім, варто наголосити, що у даному випадку йдеться про зміну методики тарифоутворення не для споживачів електроенергії, а для енергопостачальних компаній. Сьогодні тарифи на електроенергію, за якими обленерго закуповують її у «Енергоринка», встановлюються НКРЕКП за принципом «витрати плюс», згідно якого прибуток енергопостачальника являє собою певний фіксований відсоток від його операційних витрат. Звісно, такий підхід не стимулює обленерго до зниження неефективних витрат, адже обсяг прибутку за методикою «витрати плюс» фактично не залежить від ефективності роботи підприємства. Крім того, тарифи на електроенергію для енергопостачальних компаній щорічно переглядаються, що ставить під питання власне можливість довгострокового інвестиційного планування.

Згідно стимулюючої методики тариф на передачу електроенергії для обленерго затверджується терміном на 5 років (на першому етапі – 3 роки), з одночасною фіксацією норми прибутку на вартість основних фондів. Таким чином, прибуток енергопостачальника напряму залежатиме від ефективності його роботи, в першу чергу – зниження витрат електроенергії при її транспортуванні споживачам. А це, в свою чергу, спонукатиме компанії інвестувати кошти в реконструкцію та модернізацію мереж – адже що якісніше мережі, то нижчий рівень витрат електроенергії, і, відповідно, вище отриманий прибуток.

Які встановлені умови переходу на стимулююче регулювання?

Методика стимулюючого регулювання містить набір вимог до постачальника електроенергії. Передусім, йдеться про зниження витрат електроенергії та підвищення якості обслуговування споживачів. Зокрема, план роботи ПАТ «Запоріжжяобленерго» щодо переходу до стимулюючого регулювання передбачає виконання наступних заходів:

 • підвищення якості обслуговування споживачів у випадку приєднання нових електроустановок до мереж компанії, підвищення безпеки експлуатації електромереж, проведення звірок та перевірок приладів обліку електроенергії та коректності проведених розрахунків;
 • підвищення показників надійності електропостачання;
 • зниження нормативних технологічних витрат електроенергії в мережах ПАТ «Запоріжжяобленерго»;
 • збільшення обсягів будівництва, реконструкції та модернізації електричних мереж і обладнання для забезпечення надійного електропостачання, готовності мереж для видачі потужності згідно укладених договорів і, у випадку необхідності, збільшення приєднаної потужності.

Також в компанії розпочата робота зі створення кол-центра, основна задача якого – підвищення рівня споживацького сервісу шляхом надання на безоплатній основі інформаційних послуг – обробка звернень споживачів та надання відповідей, приймання показів приладів обліку, інформування споживачів про наявну заборгованість, приймання скарг та пропозицій. Причому звернутися за допомогою споживач зможе у будь-який час – кол-центр працюватиме у цілодобовому режимі.

Як вплине впровадження стимулюючого регулювання на кінцевих споживачів електроенергії?

Тарифи на електроенергію для споживачів залишаться єдиними по всій Україні, незалежно від того, перейшло обленерго, що їх обслуговує, на стимулююче регулювання, чи ні, і, як і наразі, встановлюватимуться НКРЕКП. Але, оскільки енергопостачальники будуть зацікавлені в тому, щоб інвестувати кошти у розвиток мереж та споживацький сервіс, якість енергозабезпечення та обслуговування істотно зросте.

Таким чином, перехід до стимулюючого регулювання, з одного боку, дозволить забезпечити підприємства ресурсами, необхідними для обслуговування та відновлення технічної інфраструктури. З іншого боку, – споживачі отримають вигоду від скорочення неефективних витрат компаній.

 

КОНЦЕПЦІЯ НКРЕ ЩОДО ПЕРЕХОДУ ДО СТИМУЛЮЮЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 

 

Умови переходу

 • Відсутність заборгованості за е/е період перед ДП «Енергоринок» або наявність договорів про реструктуризацію та їх виконання;
 • Проведення оцінки активів та наявність позитивної рецензії звіту;
 • Звернення ліцензіата.

 

 

Протягом 1го РП ліцензіат забезпечує

 • Повну поточну оплату купованої електричної енергії в ДП «Енергоринок»;
 • Повнофункціональну роботу колцентрів з роботи зі споживачами з другого року 1го РП;
 • Повне виконання плану заходів із забезпечення достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг;
 • Щорічне інвестування в обсягах, не менших ніж річна сума амортизації та доход від плати за реактивну енергію (передача) (постачання – не менших ніж річна сума амортизації)

 

 

Умови переходу на 2й РП

 • Виконання зобов’язань, визначених для 1го РП

 

 

Протягом 2го РП

 • Інвестування в обсягах, не менших ніж річна сума амортизації та доход від плати за реактивну енергію;
 • Запровадження коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання;
 • Застосовано індивідуальні показники ефективності контрольованих операційних витрат;
 • Змінено коригування необхідного доходу за невиконання цільових показників якості послуг (збільшено розмір коригування, розширено перелік показників, встановлено індивідуальні показники якості).

 

ПЕРЕВАГИ СТИМУЛЮЮЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 

Переваги стимулюючого регулювання

 • Забезпечення прозорості та послідовності цінової політики;
 • Можливість прогнозування рівнів тарифів протягом регуляторного періоду;
 • Стимулювання до підвищення якості послуг, залучення інвестицій у розподільчі мережі, скорочення неефективних витрат;
 • Прозоре формування дозволеного прибутку від ліцензійної діяльності;
 • Стабільність регуляторної політики, що базується на принципах мінімального втручання.

 

 • Стимулююче регулювання – довгострокове регулювання
 • Тарифи встановлюються на регуляторний період (3 роки (перший регуляторний період) та 5 років (наступні)
 • Перед початком регулятрного періоду встановлюються наступні параметри:

 

Довгострокові параметри (залишаються незмінними протягом регуляторного періоду

 • Базові рівні операційних витрат;
 • Норма доходу на активи, які створені на момент переходу до стимулюючого регулювання «старі» активи;
 • Норма доходу на активи, які створені після переходу до стимулюючого регулювання «нові» активи;
 • Загальний фактор ефективності операційних контрольованих витрат;
 • Індивідуальний фактор ефективності операційних контрольованих витрат (з другого регуляторного періоду);
 • Цільовий показник якості послуг;
 • Коефіціент поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання/ зміну кількості споживачів;
 • Параметр коригування необхідного доходу за недотримання цільових показників якості послуг.

 

 

Цінові індекси

 • Індекс цін виробників
 • Індекс споживчих цін
 • Індекс зростання номінальної середньозваженої заробітної плати

 

 

Інвестиційна програма

 • Інвестиційна програма ліцензіата, затверджена, погоджена та схвалена відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

 

Нормативна база впровадження стимулюючого регулювання (перейти)

 

Новини та події у галузі стимулюючого регулювання (перейти)