Інтегрована система менеджменту

 

 

Інтегрована система менеджменту, що протягом декількох років активно розробляється і впроваджується в товаристві, розпочалася з

 

Системи менеджменту якості

 

В 2006 році ПАТ «Запоріжжяобленерго» приступило до впровадження Системи менеджменту якості згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2000 (ДСТУ ISO 9001-2001).

 

Концепція стандарту заснована на процесному підході, який представляє діяльність компанії у вигляді ряду взаємозалежних процесів, за допомогою яких компанія розробляє, впроваджує і поліпшує результативність Системи менеджменту якості. Важливою особливістю стандарту є те, що він виставляє вимоги до системи управління підприємством, що в свою чергу забезпечує стабільний та передбачений рівень якості продукції/ послуг.

 

У 2007 році за результатами сертифікаційного аудита ПАТ «Запоріжжяобленерго» отримало сертифікати відповідності Системи менеджменту якості вимогам стандарту ISO 9001:2000, які зареєстровані в Реєстрі Міжнародної системи сертифікації та в Національній системі сертифікації УкрСЕПРО.

 

У 2008 та 2009 роках в компанії відбулися наглядові аудити, за результатами яких було підтверджено відповідність Системи менеджменту якості ПАТ «Запоріжжяобленерго» вимогам стандарту ISO 9001.

 

У 2010 та 2012 роках Товариство пройшло ресертифікаційні аудити Системи менеджменту якості та отримало сертифікати, які підтвердили відповідність Системи менеджменту якості відносно передачі та постачання електроенергії вимогам нової версії стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001-2009), який є більш досконалим порівняно з попереднім.

 

 

Політика Інтегрованої системи менеджменту ПАТ “Запоріжжяобленерго” (завантажити)

 

Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2009 (завантажити)

 

 

Система екологічного керування

 

В період з липня 2010 року по жовтень 2012 року спеціалістами Товариства була проведена копітка та наполеглива праця з розробки та впровадження системи екологічного керування, визначення та оцінки екологічних аспектів, розробки програм, цілей і завдань у сфері екологічного керування.

 

За результатами зовнішнього аудиту ПАТ “Запоріжжяобленерго” отримало сертифікат відповідності системи екологічного керування № UA.MQ.034-ESP-0003/12. Він посвідчує, що система екологічного керування стосовно надання послуг з передачі та постачання електричної енергії, що здійснює ПАТ “Запоріжжяобленерго” згідно з чинними в Україні нормативними документами, відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2006“Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування”.

 

Систему екологічного керування Товариства інтегровано в загальну систему менеджменту ПАТ “Запоріжжяобленерго”.

 

Сертифікат ДСТУ ISO 14001-2006 ISO 14001-2004, IDТ (завантажити)

 

 

Система управління гігієною та безпекою праці

 

В ті ж терміни з метою зменшення витрат, пов’язаних з охороною здоров’я та безпекою праці з одного боку, та підвищення безпеки виробництва – з іншого, ефективно керуючи пов’язаними з ним ризиками для людини, ПАТ «Запоріжжяобленерго» розробляє та впроваджує систему управління гігієною та безпекою праці, відповідно до вимог ДСТУ OHSAS 18001:2010.

 

Система управління ГіБП – це частина загальної системи управління, яка спрямована на ідентифікацію небезпек, оцінку та управління ризиками в сфері професійної безпеки та здоров’я, що пов’язані з діяльністю Товариства.

 

Така система управління є інструментом, що дає значні переваги, а саме:

 

– зменшення кількості випадків заподіяння шкоди персоналу за рахунок запобігання та контролю за небезпечними виробничими факторами на робочих місцях;

– зменшення ризику нещасних випадків, що призводять до серйозних наслідків;

– можливість створення інтегрованої системи управління якістю, екологічного керування, здоров’я та безпеки;

– забезпечення відповідності діяльності товариства законодавству в галузі охорони праці;

– покращення іміджу Товариства.

 

Сертифікат ДСТУ OHSAS 18001-2010 (завантажити)

Політика у сфері охорони праці ПАТ “Запоріжжяобленерго” (завантажити)

 

Результативне впровадження, підтримка та інтеграція існуючих систем дозволять в подальшому додати до Інтегрованої системи менеджменту Товариства виконання вимог системи соціальної відповідальності, що є передумовою до сталого розвитку Товариства, залучення інвестицій.