Categories for АКЦІОНЕРАМ

Особлива інформація

1 Серпня, 2016 4:15 pm Published by

Лист ФДМУ від 29.12.2021 10-17-30868 Про заміну представника акціонера – держави Україна в особі Фонду державного майна – у складі Наглядової ради Товариства (дата оприлюднення 29.12.2021) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 29.12.2021 (дата оприлюднення 29.12.2021) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 29.12.2021 (дата оприлюднення 29.12.2021).xml Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 29.12.2021 (дата оприлюднення 29.12.2021).pdf.p7s     Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю (дата оприлюднення 17.06.2021, о 09:50) Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю (дата оприлюднення 17.06.2021, о 09:50).pdf.p7s Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати... Читати Далі

Річні звіти

19 Січня, 2016 5:12 pm Published by

Звіт виконавчого органу (Дирекції) ПАТ «Запоріжжяобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (дата оприлюднення 05.05.2021) Звіт Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» за 2020 рік (дата оприлюднення 05.05.2021) Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» за 2020 рік (дата оприлюднення 05.05.2021)   Звіт виконавчого органу (Дирекції) ПАТ «Запоріжжяобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (дата оприлюднення 05.05.2021) Звіт Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» за 2019 рік (дата оприлюднення 05.05.2021) Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» за 2019 рік (дата оприлюднення 05.05.2021)   Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (дата оприлюдення – 29.04.2021).xml.p7s Річна інформація... Читати Далі

Повідомлення про виплату

5 Жовтня, 2015 6:46 pm Published by

Повідомлення про виплату дивідендів за 2020 рік (дата оприлюднення – 20.05.2021)   Повідомлення про виплату дивідендів за 2019 рік (дата оприлюднення – 20.05.2021)   Повідомлення про виплату дивідендів за 2016 рік _дата оприлюднення 19.06.2017_   Повідомлення про виплату дивідендів за 2013, 2014, 2015 роки   Повідомлення про виплату дивідендів за 2012 рік

Квартальні звіти

5 Жовтня, 2015 6:46 pm Published by

2021 рік   Консолідована проміжна інформація емітента цінних паперів за ІІІ квартал 2021 року (дата оприлюднення 24.11.2021) Консолідована проміжна інформація емітента цінних паперів за ІІІ квартал 2021 року (дата оприлюднення 24.11.2021).pdf.asice Консолідована проміжна інформація емітента цінних паперів за ІІІ квартал 2021 року (дата оприлюднення 24.11.2021).xml Консолідована проміжна інформація емітента цінних паперів за ІІІ квартал 2021 року (дата оприлюднення 24.11.2021).xml.asice     Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІІІ квартал 2021 року (дата оприлюднення 29.10.2021) Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІІІ квартал 2021 року.pdf.p7s (дата оприлюднення 29.10.2021) Проміжна інформація емітента цінних паперів за ІІІ квартал 2021 року.xml (дата оприлюднення 29.10.2021)... Читати Далі

Аудиторські висновки, фінансова звітність, звіти з управління

5 Жовтня, 2015 6:45 pm Published by

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПАТ «Запоріжжяобленерго» за період з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року (дата оприлюднення 05.05.2021) Звіт з управління ПАТ “Запоріжжяобленерго” за 2020 рік (дата оприлюднення – 05.05.2021) Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо консолідованої фінансової звітності ПАТ «Запоріжжяобленерго» за період з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року (дата оприлюднення 05.05.2021) Консолідований звіт з управління ПАТ “Запоріжжяобленерго” за 2020 рік (дата оприлюдення 05.05.2021)   Аудиторський висновок та фінансова звітність за 2019 рік (дата оприлюднення 28.04.2020) Звіт з управління ПАТ “Запоріжжяобленерго” за 2019 рік (дата оприлюднення 28.04.2020) Аудиторський висновок... Читати Далі

Висновки Ревізійної комісії

5 Жовтня, 2015 6:45 pm Published by

  Висновки Ревізійної комісії ПАТ “Запоріжжяобленерго” за 2016 рік (дата оприлюднення – 19.04.2017 року)   Висновки Ревізійної комісії ВАТ “Запоріжжяобленерго” за 2015 рік (дата оприлюднення – 01.08.2016 року)   Висновки Ревізійної комісії ВАТ “Запоріжжяобленерго” за 2014 рік (дата оприлюднення – 01.08.2016 року)   Висновки Ревізійної комісії ВАТ “Запоріжжяобленерго” за 2013 рік (дата оприлюднення – 01.08.2016 року)   Висновки Ревізійної комісії ВАТ “Запоріжжяобленерго” за 2012 рік   Висновки Ревізійної комісії ВАТ “Запоріжжяобленерго” за 2011 рік   Висновки Ревізійної комісії ВАТ “Запоріжжяобленерго” за 2010 рік          

Протоколи Загальних зборів

5 Жовтня, 2015 6:44 pm Published by

Протокол №27 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго» 27.04.2021 (дата оприлюднення – 05.05.2021)   Протокол Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго» 27.04.2021 (дата оприлюднення – 05.05.2021)   Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго» 27.04.2021 (дата оприлюднення – 05.05.2021)   Протокол № 26 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Запоріжжяобленерго” від 03.03.2021 року (дата оприлюднення 10.03.2021)   Протокол №25 Загальних зборів 10.04.2019 (дата оприлюднення 16.04.2019)   Протокол №24 Загальних зборів 23.04.2018 (дата оприлюднення 02.05.2018)   Протокол №23 Загальних зборів 18.04.2017 (дата оприлюднення 28.04.2017)   Протокол №22 позачергових Загальних... Читати Далі

Повідомлення про проведення Загальних зборів, проекти рішень з питань порядку денного

5 Жовтня, 2015 6:44 pm Published by

Проєкт Положення про Наглядову раду, виноситься на річні загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначені на 27 квітня 2021 року (дата оприлюднення – 22.04.2021)   Проєкт Договору з членом Наглядової ради, виноситься на річні загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначені на 27 квітня 2021 року (дата оприлюднення – 22.04.2021)   Проєкт Положення про винагороду членів Наглядової ради, виноситься на річні загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначені на 27 квітня 2021 року (дата оприлюднення – 22.04.2021)   Проєкт Положення про принципи формування Наглядової ради, виноситься на річні загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», призначені на 27 квітня 2021 року (дата оприлюднення – 22.04.2021)... Читати Далі

Корпоративні акти Товариства

5 Жовтня, 2015 5:55 pm Published by

Положення про Наглядову раду ПАТ “Запоріжжяобленерго”, затверджене рішенням річних загальних зборів акціонерів 27.04.2021 (дата оприлюднення 05.05.2021)   Статут ПАТ “Запоріжжяобленерго”, затверджений рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 03.03.2021 (дата оприлюднення 13.04.2021)   Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності (дата оприлюднення 27.11.2019)   Положення про комітет наглядової ради ПАТ “Запоріжжяобленерго” з питань аудиту (дата розміщення 20.11.2019)   Положення про комітет наглядової ради ПАТ “Запоріжжяобленерго” з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (дата розміщення 20.11.2019)   Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ “Запоріжжяобленерго” (дата оприлюднення 15.10.2019)   Проєкт Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ “Запоріжжяобленерго” (дата розміщення 26.09.2019)  ... Читати Далі