НКРЕКП інформує замовників приєднання до електричних мереж

12 Червня 2017

Інформація з офіційного сайту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (http://www.nerc.gov.ua/?news=6186).

 

На сьогодні є чинними ставки стандартного приєднання до 160 кВт

 

У зв’язку з надходженням інформації щодо відмов електропередавальних організацій у наданні послуг зі стандартного приєднання замовленою потужністю від 50 кВт до 160 кВт (включно) та з метою мінімізації зловживань з боку електропередавальних організацій, які часто пов’язані з недостатньою інформованістю Замовників, повідомляємо діючими є всі три ступеня стандартного приєднання:

  • І ступінь – до 16 кВт включно;
  • ІІ ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно;
  • ІІІ ступінь – від 50 кВт до 160 кВт включно.

 

Відмова Замовнику в наданні послуг зі стандартного приєднання замовленою потужністю від 50 кВт до 160 кВт (включно) є грубим порушенням Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами. У разі надходження заяв від Замовників з підтверджуючими матеріалами НКРЕКП проведе перевірку та застосує санкції до порушника, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії».

 

Комісією реалізовано калькулятор приєднання

 

Для визначення вартості послуги зі стандартного приєднання електроустановок замовника до електричних мереж електропередавальної організації НКРЕКП було розроблено та запроваджено калькулятор визначення плати за стандартне приєднання (Калькулятор), скористатись яким можна на веб-сайті НКРЕКП за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?calc

 

У Калькуляторі також зазначається інформація щодо термінів надання послуги зі стандартного приєднання та санкції за перевищення вказаних термінів надання послуги зі стандартного приєднання.

 

Звертаємо увагу, що для зручності Замовників НКРЕКП також було запроваджено інформаційно-довідкову телефонну лінію НКРЕКП, завдяки якій можна дізнатись більше інформації щодо порядку надання послуг з приєднання за телефоном (044) 204-70-72 (Розділ → «Електроенергія» → «Приєднання»).

 

Нав’язування електропередавальною організацією необґрунтованих термінів надання послуги з приєднання є порушенням ліцензійних умов 

 

Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою (додаток 1 до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж).

 

Положеннями пункту 2.1.3 Правил зазначено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів.

 

Враховуючи наведене, відповідно до вимог пункту 2.1.3 Правил сторони договору про стандартне приєднання до електричних мереж мають право лише за взаємною згодою встановити інший строк надання послуги з приєднання ніж передбачений Правилами.

 

Відповідно до вищезазначеного електропередавальна організація не вправі при наданні Замовнику проекту договору про приєднання до електричних мереж одночасно пропонувати збільшення терміну надання послуги.

 

Плата за нестандартне приєднання сьогодні визначається відповідно до проектно-кошторисної документації

 

Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж розроблена НКРЕ відповідно до Закону України «Про електроенергетику» та затверджена постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115 (Методика).

 

Відповідно до статті 172 Закону України «Про електроенергетику» (в редакції, яка діяла на дату прийняття Методики) вартість послуг з приєднання електроустановок Замовників, що не є стандартним приєднанням відповідно до статті 1 цього Закону, визначається проектно-кошторисною документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності, яку можливо додатково приєднати, відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності.

 

Пунктом 4.2 Методики передбачено, що електропередавальна організація відповідно до формули 7 цієї Методики може щорічно розраховувати питому вартість нестандартного приєднання у тис. грн/кВт (без податку на додану вартість) та надавати НКРЕКП відповідне розрахункове значення з обґрунтуваннями. НКРЕКП розглядає надані електропередавальними організаціями відповідні розрахункові значення питомих вартостей нестандартного приєднання та встановлює на наступний календарний рік відповідні величини питомої вартості нестандартного приєднання, визначені відповідно до формули 7 цієї Методики, для кожної електропередавальної організації.

 

Водночас відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», який набув чинності з 11.06.2017, ставка плати за нестандартне приєднання потужності – встановлене Регулятором для кожного оператора системи розподілу значення складової вартості послуги з приєднання 1 кВт потужності, яке диференціюється за такими показниками: тип електроустановки, що приєднується (електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії, електроустановка, призначена для споживання електричної енергії); категорія надійності електропостачання; ступінь напруги у точці приєднання (110/35/10(6)/0,4 кВ); замовлена потужність; місцезнаходження електроустановки заявника (міська або сільська місцевість); завантаженість трансформаторної підстанції.

 

Таким чином, норми діючої Методики щодо визначення плати за нестандартне приєднання до електричних мереж на сьогодні потребують приведення у відповідність до положень Закону України «Про ринок електричної енергії».

 

Враховуючи зазначене та відсутність встановлених відповідних величин питомої вартості нестандартного приєднання, до прийняття НКРЕКП ставок плати за нестандарте приєднання відповідно до норм Закону України «Про ринок електричної енергії» НКРЕКП вважає необхідним при наданні послуг з приєднання електроустановок Замовника до системи розподілу визначити енергопостачальним компаніям вартість послуг з приєднання електроустановок Замовників, що не є стандартним приєднанням, відповідно до проектно-кошторисної документації.

 

Проведення Комісією планових та позапланових перевірок та штрафи за порушення Ліцензійних умов з передачі електроенергії

 

У випадку обґрунтованого звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав НКРЕКП здійснюється державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових виїзних, а також невиїзних перевірок та, у випадку виявлення порушення ліцензійних умов, застосовуються штрафні санкції відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (максимальна величина штрафу складає 1,7 млн грн).

 

Ознайомитися з Планом здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання на 2017 рік Ви можете за посиланням: 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/plany_derzh-kontrol/Plan_derzh_kontrol-2017.pdf

 

Звертаємось до Замовників з проханням надавати інформацію до НКРЕКП для врахування включення до переліку питань для заходів контролю (перевірок).

 

 

Довідково:

Відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок Замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж, регулюються Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), від 17.01.2013 № 32, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 за № 236/22768 (Правила).

 

Правила та постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 81 «Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2017 рік» (із змінами), якою затверджені ставки плати за стандартне приєднання І (до 16 кВт включно), ІІ (від 16 кВт до 50 кВт включно) та ІІІ (від 50 кВт до 160 кВт включно) ступенів стандартного приєднання до електричних мереж розроблені та затверджені на виконання вимог абзацу десятого частини першої статті 12 Закону України «Про електроенергетику».

 

Наразі у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про ринок електричної енергії» (Закон) Закон України «Про електроенергетику» визнано таким, що втратив чинність.

 

Пунктом 22 Розділу XVII Прикінцеві та перехідні положення Закону передбачено, що нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про електроенергетику», діють до набрання чинності нормативно-правовими актами, затвердженими на виконання цього Закону.

 

Відповідно до положень пункту 1.2 Правил стандартне приєднання – це приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об’єкта замовника: перший ступінь – до 16 кВт включно; другий ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь – від 50 кВт до 160 кВт включно.

 

Крім того, Законом передбачено, що стаття 21, якою визначено порядок приєднання електроустановок до електричних мереж, набирає чинності через дев’ять місяців з дня опублікування Закону.

 

При цьому НКРЕКП має у дев’ятимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити Кодекс системи розподілу та Методику формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу.